BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kwiatkowski Eugeniusz (University of Lodz, Poland), Włodarczyk Przemysław (University of Lodz, Poland)
Tytuł
Employment Protection Legislation and Its Impact on the Elasticity of Employment in OECD Countries
Znaczenie prawnej ochrony zatrudnienia dla elastyczności zatrudnienia w krajach OECD
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2017, nr 3, s. 29-53, rys., tab., wykr., bibliogr. 47 poz.
The National Economy
Słowa kluczowe
Zatrudnienie, Elastyczność zatrudnienia, Ustawa o zatrudnieniu i bezrobociu, Ustawodawstwo pracy, Badanie zależności makroekonomicznych, Dane panelowe
Employment, Flexible employment, Polish Act on Employment and Unemployment, Labour legislation, Research of macroeconomic relationships, Panel data
Uwagi
klasyfikacja JEL: J 23
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza wpływu prawnej ochrony zatrudnienia (p.o.z.) na elastyczność zatrudnienia względem PKB. W artykule zaprezentowano znaczenie, zakres i tendencje zmian obserwowanych w ochronie zatrudnienia, określono mechanizmy jej wpływu na sytuację panującą na rynku pracy oraz dokonano ich weryfikacji opierając się na danych dla 23 krajów członkowskich OECD w latach 2002-2014. W krótkim okresie należy oczekiwać istnienia nieliniowej (U-kształtnej) zależności pomiędzy poziomem ochrony zatrudnienia a jego elastycznością względem zmian PKB. W długim okresie p.o.z. staje się natomiast neutralna dla zmienności zatrudnienia w związku z tym, że elastyczne płace umożliwiają pracodawcom łatwiejsze dostosowanie się do sytuacji panującej na rynku pracy. Przeprowadzone testy panelowej kointegracji pozwoliły na potwierdzenie hipotezy o długookresowej neutralności prawnej ochrony zatrudnienia. Hipoteza dotycząca wpływu p.o.z. na charakter krótkookresowych dostosowań kategorii rynku pracy została potwierdzona jedynie dla okresu światowego kryzysu gospodarczego. (abstrakt oryginalny)

This article explores the impact of employment protection legislation on the elasticity of employment with respect to GDP. We present the essence and scope of changes in employment protection and specify the theoretical mechanisms of its impact on the labor market. We also measure this impact using data for 23 OECD countries in the 2002-2014 period. In the short term, we should expect the existence of a non-linear (U-shaped) relationship between the level of employment protection legislation (EPL) and the elasticity of employment. In the long term, however, EPL is perceived as neutral for the level of employment as flexible wages enable employers to accommodate changes in the labor market situation. The hypothesis of the long-term neutrality of EPL for labor market categories was confirmed with the use of panel cointegration tests. The hypothesis concerning the impact of EPL on short-term labor market adjustments was confirmed only for the global crisis period. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Amable B., Demmou L., Gatti D. [2011], The effect of employment protection and product market regulation on labour market performance: substitution or complementarity? "Applied Economics", vol. 43, no. 4: 449-464.
 2. Arrow K. J., Chenery H. B., Minhas B. S., Solow R. M. [1961], Capital-labor substitution and economic efficiency, "Review of Economics and Statistics", vol. 43, no. 3: 225-250.
 3. Baltagi B. H. [2005], Econometric analysis of panel data, John Wiley & Sons, Chichester, England.
 4. Belot M., Boone J., van Ours J. [2008], Welfare-improving employment protection, "Economica", vol. 74, no. 295, August: 381-396.
 5. Belot M., van Ours J. [2001], Unemployment and labour market institutions: an empirical analysis, "Journal of the Japanese and International Economies", vol. 15, no. 4, April: 403-418.
 6. Bentolila S., Bertola G. [1990], Firing costs and labour demand: how bad is eurosclerosis? "Review of Economic Studies", vol. 57, no. 3, July: 381-402.
 7. Bertola G. [1990], Job security, employment and wages, "European Economic Review", vol. 34, no. 4, June: 851-879.
 8. Bertola G. [1992], Labor turnover costs and average labor demand, "Journal of Labor Economics", vol. 10, no. 4, October: 389-411.
 9. Bertola G., Ichino A. [1995], Crossing the river: a comparative perspective on Italian employment dynamics, "Economic Policy", no. 21: 359-420.
 10. Bertola G., Rogerson R. [1997], Institutions and labor reallocation, "European Economic Review", vol. 41, no. 6, June: 1147-1171.
 11. Blackburne E. F., Frank M. W. [2007], Estimation of nonstationary heterogeneous panels, "Stata Journal", vol. 7, no. 2: 197-208.
 12. Blanchard O., Summers L. [1986], Hysteresis and the European unemployment problem, "NBER Macroeconomics Annual", no. 1, MIT Press, Cambridge, MA.
 13. Blanchard O. J., Wolfers J. [2000], The role of shocks and institutions in the rise of European unemployment: the aggregate evidence, "The Economic Journal", vol. 110, no. 462, Conference Papers: 1-33.
 14. Boeri T. [1999], Enforcement of employment security regulations, on-the-job search and unemployment duration, "European Economic Review", vol. 43, no. 1, January: 65-89.
 15. Boeri T., van Ours J. [2011], Ekonomia niedoskonałych rynków pracy (Economics of imperfect labor markets), Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 16. Cahuc P., Zylberberg A. [2004], Labor economics, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London.
 17. Casquel E., Cunyat A. [2011], Temporary contracts, employment protection and skill: an application to Spain, "Manchester School", vol. 79, no. 6, December: 1237-1261.
 18. Daniel K., Siebert W. S. [2005], Does employment protection reduce the demand for unskilled labour? "International Economic Journal", vol. 19, no. 2, June: 197-222.
 19. Di Tella R., MacCulloch R. [2005], The consequences of labour market flexibility: Panel evidence based on survey data, "European Economic Review", vol. 49, no. 5, July: 1225-1259.
 20. Elmeskov J., Martin J., Scarpetta S. [1998], Key lessons for labor market reforms: evidence from OECD countries experience, "Swedish Economic Policy Review", vol. 5, no. 2: 205-252.
 21. Fitoussi J.-P., Jestaz D., Phelps E., Zoega G. [2000], Roots of the recent recoveries: labor reforms or private sector forces? "Brookings Papers on Economic Activity", no. 1: 237-311.
 22. Gómez-Salvador R., Messina J., Vallanti G. [2004], Gross job flows and institutions in Europe, "Labour Economics", vol. 11, no. 4, August: 469-485.
 23. Greenwald B. C., Stiglitz J. E. [1995], Labor market adjustments and the persistence of unemployment, "American Economic Review", 85(2) AEA Papers and Proceedings: 219-225.
 24. Grubb D., Wells W. [1993], Employment regulations and patterns of work in EC countries, "OECD Economic Studies", no. 21, Winter: 7-58.
 25. Heckman J. J., Pagés C. [2000], The cost of job security regulation: evidence from Latin American labor markets, NBER Working Papers, vol. 7773, NBER, Cambridge.
 26. Hlouskova J., Wagner M. [2010], The performance of panel cointegration methods: results from a large scale simulation study, "Econometric Reviews", vol. 29, no. 2: 182-223.
 27. Jackman R., Layard R., Nickell S. [1996], Combatting unemployment: is flexibility enough? CEP Discussion Paper, no. 0293.
 28. Klump R., McAdam P., Willman A. [2012], The normalized CES production function: Theory and empirics, "Journal of Economic Surveys", vol. 26, no. 5: 769-799.
 29. Kwiatkowski E. [2006], Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw.
 30. Kwiatkowski E., Włodarczyk P. [2012], Wpływ prawnej ochrony zatrudnienia na rynek pracy w warunkach negatywnego szoku ekonomicznego, "Gospodarka Narodowa", s. 1-23, no. 11-12 (255-256), vol. LXXX/XXI, listopad-grudzień 2012.
 31. Kwiatkowski E., Włodarczyk P. [2014], Importance of employment protection and types of employment contracts for elasticity of employment in the OECD countries, "Comparative Economic Research", vol. 17, no. 1: 21-44.
 32. Kwiatkowski E., Włodarczyk P. [2015], Instytucje rynku pracy i polityka makroekonomiczna a zatrudnienie w krajach OECD w okresie globalnego kryzysu, in: Determinanty rozwoju Polski. Rynek pracy i demografia, eds. B. Liberda, E. Kwiatkowski, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warsaw.
 33. Kugler A., Pica G. [2008], Effects of employment protection on worker and job flows: evidence from the 1990 Italian reform, "Labour Economics", vol. 15, no. 1, February: 78-95.
 34. Kugler A., Saint-Paul G. [2000], Hiring and firing costs, adverse selection and long-term unemployment, IZA Discussion Paper, no. 134.
 35. Kugler A., Saint-Paul G. [2004], How do firing costs affect worker flows in a world with adverse selection? "Journal of Labor Economics", vol. 22, no. 3: 553-584.
 36. Lazear E. P. [1990], Job security provisions and unemployment, "Quarterly Journal of Economics", vol. 105, no. 3: 699-726.
 37. Lindbeck A., Snower D. [2001], Insiders versus outsiders, "Journal of Economic Perspectives", vol. 15, no. 1, Winter: 165-188.
 38. Malul M., Rosenboim M., Shavit T., Tarba S. Y. [2011], The role of employment protection during an exogenous shock to an economy, "Global Economy Journal", vol. 11, no. 2, July: 1-14.
 39. Nickell S. J. [1997], Unemployment and labour market rigidities: Europe versus North America, "Journal of Economic Perspectives", vol. 11, no. 3, Summer: 55-74.
 40. Pedroni P. [1997], Panel cointegration; asymptotic and finite sample properties of pooled time series tests, with an application to the PPP hypothesis: new results, Working Paper, Indiana University.
 41. Pesaran M. H., Shin Y., Smith R. P. [1999], Pooled mean group estimation of dynamic heterogeneous panels, "Journal of the American Statistical Association", vol. 94, no. 446: 621-634.
 42. Pesaran M. H., Smith R. P. [1995], Estimating long-run relationships from dynamic heterogeneous panels, "Journal of Econometrics", vol. 68, no. 1, July: 79-113.
 43. OECD [2013], Protecting jobs, enhancing flexibility: a new look at employment protection legislation, in: "OECD Employment Outlook 2013", OECD Publishing, Paris.
 44. Scarpetta S. [1996], Assessing the role of labour market policies and institutional settings on unemployment: a cross-country study, "OECD Economic Studies", no. 26 (1).
 45. Tsoulfidis L. [2010], Competing schools of economic thought, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg.
 46. Westerlund J. [2007], Testing for error correction in panel data, "Oxford Bulletin of Economics and Statistics", vol. 69, no. 6: 709-748.
 47. Wolfers J. [2005], Measuring the effect of employment protection on job flows: Evidence from seasonal cycles, "Computing in Economics and Finance", no. 98.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu