BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szumera Grażyna (Uniwersytet Śląski)
Tytuł
Człowiek a współczesne technologie informacyjne
Man and Modern Information Technologies
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 95, s. 515-528, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Człowiek w środowisku, Technologie informacyjne i telekomunikacyjne, Nowe technologie, Internet
Human in environmental, Information and Communication Technology (ICT), High-tech, Internet
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zakres przemian spowodowanych przez upowszechnienie technik informacyjnych w różnych dziedzinach aktywności człowieka sprawia, że trudno dzisiaj podać taką dziedzinę indywidualnego czy zbiorowego życia jednostki ludzkiej, która nie pozostałaby pod wpływem tych technik. Wiele się dziś pisze o uzależnieniu człowieka od technologicznej konsumpcji, interaktywności. Można spotkać się z opinią, że współczesny człowiek żyje w świecie "informacji totalnej", która zmienia jego środowisko kulturowe i społeczne. Rozwój technik multimedialnych jest jednym z czynników zagrażających tożsamości człowieka. Jednocześnie badacz zwraca uwagę na zmiany, jakie technologia komputerowa powoduje w psychice człowieka. Niepokojące są najnowsze doniesienia badaczy dotyczące wpływu Internetu na pracę naszego mózgu. Funkcjonowanie w sieci sprzyja chaotycznemu myśleniu, pobieżnemu czytaniu, powierzchownej nauce. Fizycznie powtarzane czynności, umysłowa aktywność wywierają wpływ na obwody neuronalne w mózgu. Internet może się okazać technologią wywierającą największy wpływ na umysł człowieka. (abstrakt oryginalny)

The scope of changes caused by the application of information techniques in various areas of human activities makes it difficult to name such a field of an individual or collective life of a man which would not be under the influence of these techniques. Lately much is written about a man's addiction to a technological consumption and an interactivity. It is often said that a contemporary man lives in the world of 'total information' which changes his cultural and social environment. The development of multimedia techniques is one of the factors threatening a man`s identity. Nevertheless, the researchers draw attention to psychic dysfunctions which are caused by the computer technology. The latest scientific reports concerning the influence of the Internet on our brain are alarming. Man functioning in the Internet may cause chaotic thinking, cursory reading and surface learning. Physically repeated actions and mental activity have an influence on neuronal brain circuits. The Internet may appear to be the technology having the greatest impact on a human brain. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bińczyk E.: Technonauka w społeczeństwie ryzyka. Filozofia wobec niepożądanych następstw praktycznego sukcesu nauki. Toruń 2012.
 2. Friedman T.L.: Świat jest płaski. Krótka historia XXI wieku. Poznań 2006.
 3. Heidegger M.: Wyzwolenie. Kraków 2001.
 4. Kubera G.: Czy technologie nas ogłupiają? "PC Word", nr 4, 2015.
 5. Kuzior A., Janczyk J.: Cyberprzestrzeń - poszerzona przestrzeń społeczna - wybrane obszary ewaluacji. Zeszyty Naukowe, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 87. Politechnika Śląska, Gliwice 2016.
 6. Miczka T.: Rzeczywistość wirtualna - w perspektywie komunikacyjnej, [w:] Zacher L. (red): Problemy społeczeństwa informacyjnego. Warszawa 1997.
 7. Naisbitt J., Naisbitt N., Philips D.: High Tech-high touch. Poznań 2013.
 8. Postman N.: Technopol. Triumf techniki nad kulturą. Warszawa 1995.
 9. Reich R.B.: Praca narodów - Przygotowanie się do kapitalizmu XXI wieku. Toruń 1996.
 10. Virilio P.: Bomba informacyjne. Warszawa 2006.
 11. Zacher L. (red): Wirtualizacja: problemy, wyzwania, skutki. Warszawa 2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu