BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tokar Joanna (Politechnika Śląska)
Tytuł
Potrzeba (samo)doskonalenia kompetencji na przykładzie pracowników regionalnych ośrodków polityki społecznej
The Need of Competence Self-Improvement of Regional Centres of Social Policy Employees
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 95, s. 529-538, tab., rys., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Kompetencje, Rozwój, Samoocena, Polityka społeczna
Competences, Development, Self-esteem, Social policy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Współczesne zarządzanie zmierza w kierunku realnego upodmiotowienia pracowników, dlatego celem artykułu jest przedstawienie idei "upodmiotowienia procesu rozwoju" przez realizację idei samodoskonalenia. W artykule przedstawiono rangę problematyki samodoskonalenia i za pomocą autorskiego modelu badawczego pokazano jak ta potrzeba jest realizowana w praktyce przez pracowników Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej. (abstrakt oryginalny)

In this article the author tries to approach the scope of problems, which are necessary to understanding, what the self-improvement is. The main reason these analysis is presentation the idea of "empowerment development process" and show how this need is realized in practice by employees of Regional Social Policy. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ambroziak K.: Efektywne przewodzenie ludźmi w organizacji w procesie zarządzania wiedzą, [w:] Witkowski S., Listwan T. (red.): Kompetencje a sukces zarządzania organizacją. Difin, Warszawa 2008.
 2. Boyce L.A., Zaccaro S.J., Wisecarver M.Z.: Propensity for self-development of leadership attributes: Understanding, predicting and supporting performance of leader self-development. "The Leadership Quarterly", No. 21, 2010.
 3. Constable A.: Samodoskonalenie kierowników, [w:] Stewart D.M. (red.): Praktyka kierowania. PWE, Warszawa 2002.
 4. Hannaway C., Hunt G.: The management skills book. Gower Publishing, Ltd., 1995.
 5. Hansen W.L.: Developing new proficiencies for human resource and industrial relations professionals. "Human Resource Management Review", Vol. 12, 2002.
 6. Jabłoński M.: Kompetencje pracownicze w organizacji uczącej się. Metody doskonalenia i rozwoju. C.H. Beck, Warszawa 2009.
 7. Kanarski S., Turek D.: Funkcje kompetencji społeczno-psychologicznych w doskonaleniu organizacji opartej na wiedzy, [w:] Jamka B., Kanarski S. (red.): Zarządzanie zasobami ludzkimi a zdolności adaptacyjne w przedsiębiorstwie, cz. II. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2009.
 8. Kanarski L.: Przywództwo we współczesnych organizacjach. Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2005.
 9. Oleś P.K.: Wprowadzenie do psychologii osobowości. Seria Wykłady z Psychologii, t. 11. Scholar, Warszawa 2005.
 10. Pedler M.: Samodoskonalenie menedżerów, [w:] Stewart D.M. (red.): Praktyka kierowania. PWE, Warszawa 1994.
 11. Penc J.: Kreatywne kierowanie. Placet, Warszawa 2000.
 12. Penc J.: Myślenie strategiczne w organizacji XXI wieku, [w:] Grudzewski W.M., Hejduk I.K. (red.): Przedsiębiorstwo przyszłości - wizja strategiczna. Difin, Warszawa 2002.
 13. Rakowska A., Sitko-Lutek A.: Doskonalenie kompetencji menedżerskich. PWN, Warszawa 2000.
 14. Sołoma L.: Metody i techniki badań socjologicznych. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2002.
 15. Tokar J.: Działania w wymiarze kompetencje, [w:] Weryński P. (red.): Matryca Potrzeb Marketingowych w sektorze MMŚP. Testowanie i upowszechnianie narzędzia. Difin, Warszawa 2012.
 16. Tokar J.: Samodoskonalenie menedżerów - rozwój kompetencji przywódczych. Difin, Warszawa 2013.
 17. Torrington D., Hall L., Taylors S.: Human Resource Management. Pearson Education, 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu