BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Papaj Ewelina (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Non-Financial Information Regarding the Amended Accounting Act Bill
Źródło
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku Białej, 2017, nr 1, s. 60-74, rys., wykr., bibliogr. 11 poz.
Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Ustawa o rachunkowości, Dyrektywy UE
Accounting, Accounting Act, EU directives
Uwagi
summ.
Abstrakt
In recent years, the idea of non-financial information has been gaining more and more popularity. Its meaning in the decision-making process has been underlined by the European Parliament. To provide users of financial statements with access to the nonfinancial data, Directive 2014/95/UE was proposed to be implemented into national legislation systems. The aim of the paper is to examine whether the changes in the accounting law would result in reduction of information loopholes of reports recipients' and could increase the quality and comparability of statements published by the companies. Research methods applied in the article include critical analysis of the literature and legal acts and a comparative analysis of the survey results.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dziuba-Burczyk A., Podstawy Rachunkowości w świetle międzynarodowych standardów, Andrzej Frycz Modrzewski Kraków University, Kraków 2003.
 2. Jędrzejka D., Raportowanie zintegrowane jako nowe podejście do współczesnej sprawozdawczości, Acta Universitatis Lodzinsis. Folia Oeconomica, no 266 2012.
 3. Karmańska A., Wybrane obszary badań w globalnych uwarunkowaniach działalności gospodarczej, [in:] M. Gmytrasiewicz, A. Karmańska (ed.), Polska szkoła rachunkowości, Warsaw School of Economics Publishing House, Warszawa 2004.
 4. Karwowski M., Model biznesu jako nowe wyzwanie sprawozdawczości zewnętrznej, [in:] B. Nita (ed.), Teoria rachunkowości. Sprawozdawczość i analiza finansowa., Wrocław School of Economics Publishing House, Wrocław 2015.
 5. Krasodomska J., Sprawozdawczość zintegrowana jako nowy obszar badań naukowych w rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości vol. 82 (138), SKwP Rada Naukowa, Warszawa 2015.
 6. Marcinkowska M., Kapitał relacyjny banku. Ocena banku w kontekście relacji z interesariuszami, Łódź University Publishing House, Łódź 2013.
 7. Michalczuk G., Mikulska T., Sprawozdanie zintegrowane jako produkt finalny rachunkowości społecznej, Szczecin University Scientific Journal no 827, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 69 (2014), Szczecin 2014.
 8. Nowak P., Czekają nas kolejne zmiany w prawie bilansowym, [in:] A. Pokojska (ed.), Rachunkowość i audyt. Dziennik Gazeta Prawna no 45 (4192), Warszawa 2016.
 9. [9] Rówińska M., Cechy jakościowe sprawozdania finansowego jednostek gospodarczych, Szczecin University Scientific Journal no 757, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 58 (2013), Szczecin 2013.
 10. Shapiro C., Potęga informacji. Strategiczny przewodnik po gospodarce sieciowej, Helion, Gliwice 2007.
 11. Salemak J., Zintegrowane sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego, Poznań University of Economics Publishing House 2013 [www 1] http://www.mf.gov.pl/ministerstwofinansow/dzialalnosc/rachunko wosc/aktualnosci.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-411X
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.19192/wsfip.sj1.2017.4
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu