BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Vlasenko Andriy (Uniwersytet Opolski), Vlasenko Viktor (Uniwersytet Opolski)
Tytuł
Metody analizy zrównoważoności rozwoju wielkich społeczno-terytorialnych systemów - modelowanie semantyczne procesów w sektorze transportu
The Methods of Large Social-Territorial Systems Sustainability Evolution Analysis - Semantic Modeling of Transportation Sector Processes
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 95, s. 539-551, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Transport, Technologie semantyczne, Modelowanie systemowe
Transport, Semantic technology, System modeling
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł zawiera opis metodologii i ilustracje metod oceny stanów zrównoważoności i identyfikacji zjawisk oraz okresów anomalnej dynamiki kryzysowej na podstawie historyczno-systemologicznej (HS-) analizy normalizowanych wskaźników rozwoju wszystkich mod (rodzajów) transportu w wielkich społeczno- -terytorialnych systemach (STS), na przykładach sektorów transportu USA, Unii Europejskiej (UE-28) i Federacji Rosyjskiej. Analiza jest prowadzona w kontekstach strukturalnym i funkcjonalnym z kompleksową oceną zbieżności i jest oparta na semantycznym modelowaniu. (abstrakt oryginalny)

The article presents the description of methodology and examples of case studies methods used for sustain states estimations and identification of abnormal crises dynamics. Methods are based on historical-systematic (HS-) analysis of auto-normalized indexes of all modes of sectors of transportation progress (state changing) at the large social-territorial systems (STS) such as USA, European Union (EU-28) and Russian Federation. Analysis is carried out in structural and functional context and provides the complex evaluations of processes convergence (synergy). (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. von Bertalanffy L.: Ogólna teoria systemów. Podstawy, rozwój, zastosowania. PWN, Warszawa 1984, s. 339.
 2. Brzeziński M.: Inżynieria systemów logistycznych. Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2015, s. 145.
 3. Bąk M. (red.): Integracja transportu pasażerskiego w Unii Europejskiej. Uniwersytet Gdański, Gdańsk-Sopot 2012, s. 161.
 4. Koziarski S.: Transport lądowy na świecie. Instytut Śląski, Opole 2007, s. 273.
 5. Koziarski S.: Transport w Europie. Instytut Śląski, Opole 2005, s. 291.
 6. Jacyna M. (red.): Kształtowanie systemów w wybranych obszarach transportu i logistyki. Politechnika Warszawska, Warszawa 2014, s. 294.
 7. Sadowski W.N.: Podstawy ogólnej teorii systemów. Analiza logiczno-metodologiczna. PWN, Warszawa 1978, s. 307.
 8. Звepeв Г.H.: Teopeтичecкая инфopматика и ee ocнoвания. Физматлит, 2008.
 9. Лапшин B.A.: Oнтoлoгии в кoмпьютepных cиcтeмах. Hаучный миp, 2010, c. 222.
 10. Hикoлаeв B.И., Бpук B.М.: Cиcтeмoтeхника: мeтoды и пpилoжeния. Машинocтpoeниe, 1985, c. 199.
 11. Iwanow M., Vlasenko A., Vlasenko V.: Retrospektywna analiza i współczesny stan badań z historii nauki i techniki w regionie środkowo- i wschodnioeuropejskim, [w:] Pokusa T. (red.): Zarządzanie, logistyka - procesy, koncepcje, narzędzia. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, Instytut Śląski, Opole 2013, s. 25-70.
 12. Iwanow M., Vlasenko A., Vlasenko V.: Analiza dynamiki infrastruktury transportu kolejowego, cz. I. Próba historyczno-systemologicznego ujęcia procesów kształtowania na podstawie analizy korelacyjnej zmian strukturalnych sieci światowej, [w:] Gawdzik A. (red.): Wybrane zagadnienia szeroko pojętej inżynierii procesowej, t. II. Wydawnictwo Świętego Krzyża, Opole 2015, s. 27-58.
 13. Iwanow M., Vlasenko A., Vlasenko V.: Analiza dynamiki infrastruktury transportu kolejowego, cz. II. Próba historyczno-systemologicznego ujęcia procesów funkcjonowania, [w:] Gawdzik A. (red.): Wybrane zagadnienia szeroko pojętej inżynierii procesowej, t. II. Wydawnictwo Świętego Krzyża, Opole 2015, s. 59 -89.
 14. U.S. Department of Transportation, www.transportation.gov.
 15. Research and Innovative Technology Administration (RITA), www.rita.dot.gov.
 16. National Transportation Statistics 2000..2016, http://www.rita.dot.gov/bts/sites/.
 17. rita.dot.gov.bts/files/publications/national_transportation_statistics/index.html.
 18. Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/data/database.
 19. Rosstat, http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu