BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Janowicz-Lomott Marietta (Warsaw School of Economics, Poland)
Tytuł
Mutual Insurance Companies on the Polish Insurance Market - the Current Situation, Opportunities Not Taken and Perspectives for Development (Selected Issues)
Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w Polsce - obecna sytuacja, niewykorzystane szanse i możliwości rozwoju (wybrane zagadnienia)
Źródło
Wiadomości Ubezpieczeniowe, 2016, nr 4, s. 67-87, tab., rys., bibliogr. 32 poz.
Insurance Review
Słowa kluczowe
Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, Rynek ubezpieczeniowy, Ubezpieczenia rolnicze
Mutual insurance society, Insurance market, Agriculture insurance
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Charakterystyczną cechą rynku ubezpieczeniowego na świecie jest obecność dwóch odrębnych koncepcji prowadzenia ubezpieczeń - komercyjnej i wzajemnościowej. Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie, czy towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych mają szanse na rozwój na polskim rynku ubezpieczeń. W pierwszej części pracy przeprowadzono analizę aktualnej sytuacji ubezpieczycieli wzajemnych w Polsce i Europie. W drugiej części autorka przedstawiła niewykorzystane dotychczas możliwości rozwoju i potencjalne obszary dla działalności ubezpieczeń wzajemnych w Polsce. (abstrakt oryginalny)

Mutual insurers are a constant element of the global insurance market. The present article characterizes the basic traits of mutual insurance and presents an analysis of the current situation of mutual insurers in Poland and Europe. The second part focuses on opportunities not taken and potential areas of activity for mutual insurance societies in Poland by presenting them against the experience of other European countries.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Birkmaier U., Laster D., Are mutual insurers an endangered spices? Sigma, 1999, vol 4
 2. Doherty N. A., Dionne G., Insurance with Undiversifiable Risk: Contract Structure and Organizational Form of Insurance Firms, "Journal of Risk and Uncertainty", 1993, vol. 6, issue 2
 3. Dzierżanowski W., Ubezpieczenia w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych a przepisy o zamówieniach publicznych, "Prawo Asekuracyjne", 2016, nr 3
 4. Fal D.M., Korzyści z rozwoju rynku dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce, "Wiadomości Ubezpieczeniowe", nr 4/2013
 5. Fama E. F., Jensen M. C., Separation of Ownership and Control, "Journal of Law and Economics", 1983, vol. 26
 6. Grijpstra D., Broek S., Buiskool B.J., Plooj M., The role of mutual societies in the 21st century, European Parliament, Directorate-General for Internal Policy, Policy Department Economic and Scientific Policy, Employment and Social Affairs, 2011
 7. Hadyniak B., Monkiewicz J., Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa, tom 1 Podstawy, Poltext, Warszawa 2010
 8. Iwanicz-Drozdowska M. (ed.), Ubezpieczenia, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013
 9. ICMIF, Global Mutual Marker Share 2014, ICMIF, 2016
 10. Jastrębska M., Janowicz-Lomott M., Łyskawa K., Zarządzanie ryzykiem w działalności jednostek samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka katastroficznego, Wolters Kluwer S.A, Warszawa 2015
 11. Janowicz-Lomott M., Etyka w działalności zakładów ubezpieczeń wzajemnych - wybrane problemy [in:] Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach zakłóceń na rynkach finansowych, eds. J. Bieliński, M. Czerwińska, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdanski 2009
 12. Janowicz-Lomott M., Kryzysy finansowe szansą dla ubezpieczeń wzajemnych? Obserwacje globalnego kryzysu finansowego, "Wiadomości Ubezpieczeniowe", 2010, nr 1, https://piu.org. pl/public/upload/ibrowser/33-48.pdf
 13. Janowicz-Lomott M., TUW dla szpitali - szanse i zagrożenia, "Menedżer Zdrowia", 2012/6
 14. Janowicz-Lomott M., Mutual fund jako forma zarządzania ryzykiem w rolnictwie, Zarządzanie i Finanse, 2013, nr 2 (5)
 15. Janowicz-Lomott, Małe towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych na europejskim rynku ubezpieczeniowym- stan obecny i perspektywy wynikające z dyrektywy Wypłacalność II, Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace, Szkoła Główna Handlowa, nr 3, t. 4, http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/kwartalnik/Documents/MJL234.pdf
 16. Janowicz-Lomott M., Łyskawa K., Wojtkowiak M., Rola brokera w aranżowaniu programów ubezpieczeniowych dla JST [in:] Ubezpieczenia na rzecz gospodarki globalnej, sektorów i regionów, ed. I. Jędrzejczyk, Oficyna Wydawnicza Edward Mitek, Warszawa 2015
 17. Janowicz-Lomott M., Polityka instytucji Unii Europejskiej wobec towarzystw ubezpieczeń wzajemnych [in:] Dylematy teorii i praktyki ubezpieczeń, eds. W. Sułkowska, G. Strupczewski, Poltext, Warszawa 2015
 18. Janowicz-Lomott M., Łyskawa K., Kształtowanie indeksowych ubezpieczeń upraw oparte na indywidualizmie w postrzeganiu ryzyka przez gospodarstwa rolne w Polsce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2015, nr 371, https://www.ceeol.com/ search/article-detail?id=284862
 19. Janowicz-Lomott, K. Łyskawa, The new instruments of risk management in agriculture in the European Union, Procedia Economics and Finance, Elsevier, vol. 9, 2014, pp.321-330, avaliable at http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567114000331
 20. Jensen M. C., Meckling W.H., Theory of the Firm: Managerial Behaviour, Agency Costs and Ownership Structure, "Journal of Financial Economics", 1976, vol. 3
 21. Lamm-Tennant J., Starks L. T., Stock Versus Mutual Ownership Structures: The Risk Implications, "Journal of Business", 1993, vol. 66(1)
 22. Laux C., Muermann A., Financing Risk Transfer under Governance Problems: Mutual versus Stock Insurers, "Journal of Financial Intermediation", 2010, vol. 19(3)
 23. Manikowski P., Cykle ubezpieczeniowe w gospodarce rynkowej. Pojęcie cechy i struktura, Poltext, Warszawa 2013, s. 24-29
 24. Mayers D., Smith C.W., Agency Problems and the Corporate Charter, "Journal of Law, Economics, and Organization", 2000, vol. 21(2)
 25. Noga A., Teorie przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009
 26. Płonka M., Rozwoj towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 848, Kraków 2011
 27. Płonka M., Determinanty konkurencyjności towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2013
 28. Powstanie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "Szpitale Wielkopolski", "Rynek Zdrowia", 23 lipca 2013
 29. Sulewski P., Majewski E., Meuwissen M., Fundusze ubezpieczeń wzajemnych jako forma ograniczania ryzyka w rolnictwie, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", nr 2/2014
 30. Szumlicz T., Ubezpieczenie w polityce społecznej. Teksty i komentarze, Fundacja Instytut Zarządzania Ryzykiem Społecznym, Warszawa 2015
 31. Wiatrak A. P., Grupy producenckie jako forma więzi w agrobiznesie, "Problemy Zarzadzania", vol. 13, no 1 (50), p.I., Wydział Zarzadzania UW
 32. Williamson O., Reflections on the New Institutional Economics, "Journal of Institutional and Theoretical Eonomics", 1985, vol. 141
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7264
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu