BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiercioch Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Zastosowanie analizy fundamentalnej w wycenie spółki na przykładzie Asseco Poland S.A.
The Application of Fundamental Analysis to Enterprise Valuation. The Example of Asseco Poland S.A.
Źródło
Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2016, nr 18, s. 247-263, tab., bibliogr. 14 poz.
The Research Journal of the Chorzow Faculty of the Poznan School of Banking : Finance Today and Tomorrow: Opportunities, Threats, and Challenges
Tytuł własny numeru
Finanse dziś i jutro - szanse, wyzwania i zagrożenia
Słowa kluczowe
Analiza fundamentalna, Spółki, Kapitał, Wycena, Informatyka
Fundamental analysis, Companies, Capital, Valuation, Information science
Uwagi
summ., streszcz.
Firma/Organizacja
Asseco Poland S.A.
Asseco Poland S.A.
Abstrakt
Analiza fundamentalna to obecnie jedna z podstawowych technik badania rynku kapitałowego, opierając się na danych fundamentalnych spółki oraz jej otoczenia. Na jej podstawie można dokonać wyceny spółki oraz ocenić jej kondycję ekonomiczną. Celem artykułu było wskazanie na istotę analizy fundamentalnej jako narzędzia niezbędnego inwestorom przy wycenie akcji spółek oraz przy podejmowaniu decyzji w zakresie wyboru sposobu alokacji kapitału. Stosując się do jej wytycznych, przeprowadzono studium przypadku Asseco Poland S.A., tj. analizę makroekonomiczną, sektorową, sytuacyjną oraz finansową. W ostatnim kroku wyciągnięto wnioski dotyczące wyceny akcji Spółki, podejmując tym samym decyzję w zakresie kupna/sprzedaży akcji wspomnianej Spółki.(abstrakt oryginalny)

Fundamental analysis, i.e. one relying on information about a company's performance and about its business environment, is these days seen as a key technique for capital market research. It can effectively help assess a company's value as well as provide an accurate picture of its economic condition. The paper underscores the essential strengths of fundamental analysis as a tool available to investors for use in stock valuation as well as in making capital allocation decisions. As a next step, the author applies the method to the valuation of Asseco Poland SA stock with a view to making a choice between buying and selling.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Benninga S.Z., Sarig O.H., 2000, Finanse przedsiębiorstwa: metody wyceny, Warszawa: Wydawnictwo WIG Press.
 2. Czyżycki R., 2014, Analiza fundamentalna spółek giełdowych jako sposób oceny sytuacji ekonomicznej w wybranych sektorach gospodarki narodowej, Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nr 6: 9-20.
 3. Dębski W., 2007, Rynek finansowy i jego mechanizmy, Warszawa: PWN.
 4. Górecki J., 2015, Rynek usług IT w Polsce, http://absl.pl/documents/10186/26940/raport_it_2015_PL_150604_epub.pdf [dostęp: 28.08.2016].
 5. Jajuga K., 2015, Osiemdziesiąt lat analizy finansowej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 862, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 75: 185-192.
 6. Jaworski T., 1999, Wartość wewnętrzna akcji a jej cena na rynku kapitałowym. Teoria impulsu, Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 7. Malinowska U., 2012, Rola analizy fundamentalnej w warunkach kryzysu, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, nr 262: 29-40.
 8. Poland IT Services Market 2014-2018 Forecast and 2013 Analysis, http://idcpoland.pl/eng [dostęp: 29.08.2016].
 9. Tarczyński W., 1997, Rynki kapitałowe. Metody ilościowe, Warszawa: Agencja Wydawnicza Placet.
 10. Tarczyński W., 2002, Fundamentalny portfel papierów wartościowych, Warszawa: PWE.
 11. Tarczyński W., Łuniewska M., 2004, Dywersyfikacja ryzyka na polskim rynku kapitałowym, Warszawa: Agencja Wydawnicza Placet.
 12. Wasylkowska M., 2013, Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa przy zastosowaniu metod analizy fundamentalnej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 760, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 59: 363-372.
 13. www.bankier.pl/inwestowanie/profile/quote.html?symbol=ASSECOPOL [dostęp: 13.09.2016].
 14. www.gpw.pl/wskazniki_spolek [dostęp: 13.09.2016].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1642-9605
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu