BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Leonidivna Olga (Classical Private University, Zaporizhzhya, Ukraine)
Tytuł
Institutional Approach of the Reforming of Education System in the Context of European Integration's Processes in the National Economy: Foreign Experience and Prospects for Ukraine
Podejście instytucjonalne do reformy systemu edukacji w kontekście procesów integracji europejskiej w gospodarkach krajowych: doświadczenia zagraniczne i szanse dla Ukrainy
Źródło
Przegląd Nauk Stosowanych, 2016, nr 13, s. 10-26, tab., bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Reforma oświaty, Edukacja, Integracja gospodarcza państw z UE, Gospodarka narodowa
Educational system reforms, Education, Economic integration with the EU countries, National economy
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Ukraina
Ukraine
Abstrakt
Rozważaniu poddaje się doświadczenia krajowe i międzynarodowe reform system edukacji w kontekście podejścia instytucjonalnego. Analizie poddany jest wpływ procesów integracji europejskiej na kształtowanie się podejścia instytucjonalnego w systemie edukacji narodowej. Efektywna reforma systemu edukacji wymaga wykształcenia autonomii, która będzie spełniać wymagania współczesnego społeczeństwa demokratycznego. Rozwój systemu edukacji powinien być budowany w zgodności ze współczesnymi procesami integracji, które zobowiązują do analizy europejskich i globalnych trendów w reformach edukacji co stanowi podstawę do transformacji strategii rozwoju edukacji na Ukrainie.(abstrakt oryginalny)

The national and international experience of reforming educational systems in the context of the institutional approach is considered. The influence of European integration processes on the formation institutional approach to the national education system is analysed. The effective reform of the education system needs university autonomy, which meets the requirements of a modern democratic society. The development of the education system should be built in accordance with modern processes of integration that oblige more analyze global and European trends in education reform and according to this to transform development strategy education in Ukraine.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Canadian Engineering Accreditation Board [Electronic Edition] / Access: http://www.ccpe.ca.
 2. Deen, J.: Higher education in Sweden. Country report // CHEPS, 2007. European Accredited Engineer [Electronic Edition] Access: http://www.feani.org/EUR_ACE/EUR_ACE_Main_Page.htm
 3. Education at a Glance 2012: OECD Indicators. - Paris : OECD Publications, 2012. - [Electronic Edition] / Access: http://www.oecd.org./document
 4. Educational reform in Ukraine: state-administrative aspect / N.G. Protasova, V.I. Luhovyy, Y.O. Molchanova; - K.; Lviv: NAPA, 2012. - 456 p.
 5. Focus on Higher Education in Europe: The Impact of the Bologna Process / European Commission. - [Electronic Edition] / Access: http:// www.eurydice.org.
 6. Galagan, A.I: Theoretical and methodological basis of comparative studies of educational systems [Text] /AI Galagan // Social and humanitarian knowledge. -No. 3. - M., 2006. - 251 p.
 7. Global Education Digest 2011: Comparing Education Statistics across the World. - [Electronic Edition] / Access: http://www.uis.unesco.org.
 8. Informational and analytical materials of the final meeting of the Ministry of Education and Science. - Y.M. Korovaychenko, M. Fomenko, S.S. Kretovich. - H., 2010. - 80 p.
 9. Key indicators of higher educational institutions of Ukraine at the beginning of the 2009/10 year : stat. report. / Statistical Committee of Ukraine. - K: Publsh. state. ent. "Inform.-anal. agency", 2010. - [Electronic Edition] / Access: http://www.ukrstat.gov.ua.
 10. Key indicators of higher educational institutions of Ukraine at the beginning of the 2010/11 year : stat. report. / Statistical Committee of Ukraine. - K: Publsh. state. ent. "Inform.-anal. agency", 2011. - 207 p. 213.
 11. National action plan for 2011 implementation of Programs of economic position concerning the reform for 2010-2014 "Prosperous Society, Competitive Economy, Effective State Decree of President of Ukraine", 27th of April, 2011. № 504/2011. - [Electronic Edition] Access: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/504/2011
 12. National report of state and prospects of development of education in Ukraine / Nat. Acad. Sciences of Ukraine; [V.P. Andruschenko, I.D. Bech, M.I. Burda and others. ; Ed. kol. : V.G. Kremen (head), V.I. Luhovyy (deputy), V.M. Madzihon (deputy), O.Y. Savchenko (deputy)]; for edition V.G. Kremen. - K: Ed. opinion, 2011. - 304 p. 21. - [Electronic Edition] Access: http://proftekhosvita.org.ua/uk/news/details/8105/
 13. Problems and prospects of development of secondary education in Ukraine / O.V. Kolovitskova, Y.V. Lukovenko, V.A. Nikitin and others. - K., Publication. House A.S.S., 2004. - 64 p.
 14. Report of competitiveness of Ukraine 2010: towards economic growh and prosperity / Fond "Effective management. - K: Kontora C&B, 2010. - p. 162
 15. Secondary Education Systems in PHARE Countries: survey and project proposals. - OECD, EC, Paris, 2006. - 126 p.
 16. State national program "Education" (Ukraine XXI anniversary): approved. Cabinet of Ministers of Ukraine 3th November. 1993 No 896. - K: Rainbow, 1994. - 61 p.
 17. Statistical Yearbook of Ukraine for 2009 / Statistical Committee of Ukraine; Ed. O.G. Osaulenka; ed. by V.N. Pavlenko. K: Publsh. state. ent. "Inform.anal. agency", 2009. - 568 p.
 18. Structures of the education and initial training systems in the European Union. Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities, 1995, p. 352.
 19. Talanova Z.V. Doctoral training in the world and Ukraine: monograph / Z.V. Talanova. - K.: Mіlenіum, 2010. - 476 p.
 20. The Bologna Process: European and national qualifications frameworks (book-app 2) / for edition of V.I. Baydenko. - M. - 2009. - p. 220.
 21. The Bologna Process 2020 - The European Higher Education Area in the new decade. Communiqué of the Conference of European Ministers Responsible for Higher Education. Leuven and Louvainla-Neuve, 28-29 April 2009. - [Electronic Edition] Access: http://www.bologna2009benelux.org
 22. The reform of the education system. - [Electronic Edition] / Access: http://mon.gov.ua/
 23. Tkachenko V.V.: The quality of higher education of the northern branches of universities: the sociological aspect. Monograph. [Text] / V.V. Tkachenko. - Tyumen: TSOGU, 2014. - 148 p.
 24. Vasiliev Y.S. Economics and organization of universities' management. [Text] / Y.S. Vasiliev, V.V. Gluhov, M.P. Fedorov. - SPb.: Lan, 2001. - 544 p.
 25. Vossensteyn, H.: Student financial support. An inventory in 24 European countries. Background report for the project on the portability of student financial support // CHEPS, 2004. p. 25-26.
 26. Zhyliaiev I.B.: Features modern legal support modernization of education Ukraine / I.B. Zhyliaiev // Veche. - [Electronic Edition] / Access: http://www.viche.info/journal/1304/
 27. http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/347/2002
 28. http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/347/2002?test=XX7MfyrCSgkydpKIZilj WlcpHI4Hks80msh8Ie6
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-8899
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu