BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Polek-Duraj Kornelia (Opole University of Technology)
Tytuł
Factors Affecting Teachers Work Motivation on the Example of the Opole Voivodeship
Czynniki kształtujące motywacje nauczycieli do pracy na przykładzie województwa opolskiego
Źródło
Przegląd Nauk Stosowanych, 2016, nr 13, s. 28-35, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Motywacje, Kompetencje, Nauczyciele, Motywacja do pracy
Motivation, Competences, Teachers, Work motivation
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo opolskie
Opolskie Voivodship
Abstrakt
W obecnych czasach autorytet zawodu nauczyciela nie jest zbyt wysoki, niskie wynagrodzenie oraz sporo pracy papierkowej powoduje, że nauczyciel mniej czasu poświęca na jakość uczenia. Nie bez wpływu pozostaje, również wyposażenie szkoły i warunki pracy oraz ciągłe wprowadzanie nowych zmian, które zazwyczaj utrudniają a nie ułatwiają pracę z uczniami. Stopień i zakres przejawianej przez nauczycieli motywacji zależy od wielu czynników, wśród których można wymienić indywidualne cechy charakteru oraz bieżący etap ich kariery zawodowej. Można zatem wnioskować, że najbardziej zmotywowani są nauczyciele młodzi rozpoczynający pracę. Oczywiście sam poziom motywacji nie świadczy o tym, że jest się dobrym nauczycielem. Równorzędną rolę odgrywają kompetencje specjalistyczne, czyli wiedza i umiejętności, które nauczyciele nabywają w zasadzie przez cały okres swojej pracy. Wymienione czynniki zostaną zweryfikowane na podstawie analizy dokumentów oraz wywiadów z nauczycielami w wybranych szkołach podstawowych na terenie województwa opolskiego. Podstawowym celem artykułu jest zaprezentowanie bodźców motywujących nauczycieli do pracy na podstawie przeprowadzonych wywiadów oraz dokumentów wewnętrznych placówek udostępnionych przez dyrektorów badanych szkół.(abstrakt oryginalny)

Nowadays the teacher's authority is not well respected, low salary and loads of paper work to do trigger the situation where the teacher does not pay as much attention as supposed to be paid to pupils. Not to mention, poor equipment of schools, poor working conditions and constant modifications in teaching system, which in the effect hinder the work with pupils. The level and range of teacher's motivation depends on many factors, among which one can distinguish: personal traits and current stage of occupational career. Therefore it can be suggested that the most motivated are young teachers, at the beginning of their career. However, the level of motivation does not suggest the quality of the teacher. There are also other factors which are highly important such as specialist competences - the knowledge and skills that are acquired throughout occupational career. The factors mentioned above will be verified on the basis of the analysis of documents and interviews with teachers in selected primary schools in the Opole Voivodeship. The main aim of this article is to present incentives for teachers to work on the basis of interviews and internal documents of the institutions provided by the directors of the surveyed schools.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Armstrong M., Taylor S.: Human Resource Management. Practice. KoganPage 2014.
  2. Bartkowiak G.: Psychologia zarządzania. Poznań: Oficyna Wydawnicza AE 1999.
  3. Bloomfield P., Marks R.: Motivation and cognition. In: Educating to think - Motivation for learning:New perceptions of motivation, A. Assor, A. Kaplan (editors). Jerusalem: Branko-Weiss Institute for Nurturing Thinking 2001.
  4. Borkowska S.: Motywacja i motywowanie. W: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego, H. Król, A. Ludwiczyński (red.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2014.
  5. Bugla A. (red. nauk.): Zarządzanie. Aspekty psychologiczne i socjologiczne. Kraków: Oficyna Wydawnicza AGH 2002.
  6. Burkiewicz M., Celińska - Nieckarz S., Hadała M., Miroński J., Nieckarz Z., Rożnowski B., Zaleski Z., Pękalska H., Strzelczyk J.: Efektywne motywowanie pracowników. Warszawa: Wydawnictwo Verlag Dashofer 2011.
  7. Gneezy U., Meier S., Rey-Biel P.: When and Why Incentives (Don't) Work to Modify Behavior. "Journal of Economic Perspectives" 2011, no 4.
  8. Koźmiński A. K. Piotrowski W.: Zarządzanie. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2013.
  9. Ratyński W.: Psychologiczne i socjologiczne aspekty zarządzania. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck 2005.
  10. Zając Cz., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-8899
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu