BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wróbel Natalia (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Palety jako istotny element łańcucha logistycznego
Pallets as an Important Element of the Logistics Chain
Źródło
Logistyka, Logistyka - nauka, 2014, nr 4, CD 4, s. 3793-3800, rys., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Logistyka, Łańcuch dostaw, Logistyka w łańcuchu dostaw
Logistics, Supply chain, Logistics in supply chain
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Od wielu lat jednostki ładunkowe stanowią podstawowy element każdego łańcucha logistycznego. Są one bowiem niezwykle istotne zarówno podczas przewozu, jak i czynności związanych z magazynowaniem. Rodzaj takiej jednostki może być dobierany w zależności od cech przemieszczanego towaru lub środka transportu którym jest on wieziony. Powyższy artykuł porusza temat palet ładunkowych. Główna uwaga została zwrócona na palety drewniane typu EUR, z uwzględnieniem podziału, a także systemów zarządzania ich obiegiem. Poruszana problematyka jest aktualnie głównym źródłem dyskusji i sporów pomiędzy użytkownikami wspomnianych nośników.(abstrakt oryginalny)

For many years load units are an essential element of each of the logistics chain. They are also very important both during transport, as well as activities related to storage. Type of the unit can be selected depending on the characteristics of the moving goods or transport. This article describes the subject of cargo pallets. The main attention was paid to the type of EUR wood pallets, including their classification, and systems to manage their workflow. Raised issues are currently the main source of discussions and disputes between the users of pallets.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Bibliografia
Pokaż
 1. Fertsch M. (red.): Podstawy logistyki. Podręcznik do kształcenia w zawodzie technik logistyk, wyd.2.
 2. Gołembska E., Podstawy logistyki, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej, Łódź 2006.
 3. Sołtysik M.: Zarządzanie logistyczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2003.
 4. Coyle J. J., Edward J. B., Langley Jr. C. J.: Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 201.
 5. Korzeniewski A., Skrzypek M., Szyszka G.: Opakowania w systemach logistycznych, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2001.
 6. Nowak W.: Palety z tworzyw sztucznych wypierają drewniane, Transport Wewnętrzny i Magazynowanie nr. 1/2013.
 7. Drewno w 100% recyklingu w obiegu zamkniętym, Logistyka Odzysku nr. 1/2012, s. 74.
 8. http://www.palety.biz/rodzaje-palet/.
 9. http://rynekpalet.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=41&Itemid=33.
 10. Hurtz A.: Paletten Und Container aus Aluminium fur den Reinraum, MM Logistik Marz 2011.
 11. Jankowski S.: Opakowania transportowe, Wydawnictwo Naukowo - Techniczne, Warszawa 2007.
 12. Kontrolować każdy ruch, EUROLogistics, 5/2009.
 13. http://www.logistyka.net.pl/slownik/main?start=0&keyword=pool.
 14. Boruta M.: Poole paletowe i prawidłowa gospodarka paletowa, Poole paletowe w Polsce nr. 1/2012 (wydanie internetowe).
 15. W 2007 r. dokonano nowelizacji ustawy - Prawo Własności Przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 roku (art. 305), która odnosi się m.in. do ochrony prawnej dla zarejestrowanych znaków towarowych oraz konsekwencji wprowadzania i obrotu produktami z takim podrobionym znakiem.
 16. Walczak M.: Obrót paletami legalny ale..., www.logistyka.pb.pl z dn. 11.02.2011.
 17. Zelichowski R.: Coraz lepiej radzimy sobie z problemami fałszywych palet, Nowoczesny Magazyn nr. 3/2010.
 18. Szołtysek J.: Logistyka zwrotna, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2009.
 19. Domaradzki A.: Obrót palet zwrotnych, Fresh& Cool Market nr. 1/2010.
 20. Wynajmij palety od operatora, TSLbiznes nr. 7-8/2010.
 21. Kozłowska B.: Outsourcing usług gospodarki paletowej na przykładzie przedsiębiorstwa X, praca dyplomowa inżynierska, Opole 2011.
 22. Jurczak M.: Zamknięte i otwarte, Magazynowanie i Dystrybucja nr. 5/2013.
 23. http://www.log4.pl/biblioteka-wpis-60-Poole_paletowe_i_prawidlowa_gospodarka_paletowa_.html.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-5478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu