BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chybalski Filip (Politechnika Łódzka)
Tytuł
System emerytalny a wybrane decyzje emerytalne : analiza ilościowa dla krajów europejskich
Pension System and Selected Pension Decisions : a Quantitative Analysis for European Countries
Źródło
Polityka Społeczna, 2017, nr 4, s. 7-12, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
System emerytalny, Oszczędności, Zabezpieczenie emerytalne, Wiek emerytalny, Podejmowanie decyzji
Pension schemes, Savings, Pension arrangement, Retirement age, Decision making
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule podjęto problematykę potencjalnego wpływu, jaki konstrukcja systemu emerytalnego oraz jego wybrane parametry mogą wywoływać na decyzje jednostek w zakresie podejmowania działań zmierzających do podwyższenia świadczenia emerytalnego. Ocenie poddano dwa rodzaje takich decyzji: uczestnictwo w dobrowolnych planach emerytalnych oraz moment zaprzestania aktywności zawodowej. Na podstawie modeli ekonometrycznych oszacowanych dla 22 krajów europejskich postawiono wniosek, że oprócz takiego parametru ekonomicznego, jak stopa procentowa, wpływ na decyzje mające na celu powiększenie dochodu emerytalnego mają: obecna i oczekiwana hojność systemu emerytalnego, metoda finansowania w systemie emerytalnym oraz formuła wymiaru świadczeń emerytalnych. (abstrakt oryginalny)

The paper discusses the topic of possible impact which the construction of a pension system and its selected parameters may have on the decisions aiming at increasing pension benefits. Two types of decisions are studied: the participation in voluntary pension schemes and the moment of exit from the labour market. On the basis of estimated regression models (for 22 European countries) the following synthetic conclusion has been drawn: apart from factor such as interest rate (resulting from theory of consumption), pension decisions aiming at increasing future benefits are influenced by present and predicted generosity of a pension system, the method of financing and benefit formula. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ando A., Modigliani F. (1963), The life cycle hypothesis of saving: Aggregate implications and tests, "American Economic Review", No 53(1), p. 55-84.
 2. Barr N. (1993), Ekonomika polityki społecznej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 3. Barr N., Diamond P. (2006), The economics of pensions, "Oxford Review of Economics Policy", No 22(1), p. 15-39.
 4. Blake D. (2006), Pension Economics, John Wiley & Sons, West Sussex.
 5. Chybalski F., Marcinkiewicz E. (2017), Does myopia justify a significant role of the state in a pension system? A cross-section study for OECD countries [w trakcie recenzji].
 6. Ellison N. (2003), Changing the Mix: Pensions, Privatization and the Problem of Equality in Old Age, referat wygłoszony na ESPAnet Conference "Changing European Societies - the Role for Social Policy", 13-15 listopada, Kopenhaga.
 7. Esping-Andersen G. (2010), Trzy światy kapitalistycznego państwa dobrobytu, Difin, Warszawa.
 8. Fisher I. (1930), The Theory of Interest, Macmillan, London.
 9. Friedman M. (1957), A Theory of Consumption Function, Princeton University Press, Princeton.
 10. Góra M. (2008), Retirement decisions, benefits and the neutrality of pension systems, ENEPRI Research Report, No. 51.
 11. Hinrichs K. (2001), Elephants on the Move: Patterns of Public Pension Reform in OECD Countries, w: S. Leibfried (ed.), Welfare State Futures, Cambridge University Press, Cambridge.
 12. Keynes J. (1936), The General Theory of Employment, Interest and Money, Macmillan, London.
 13. Modigliani F., Brumberg R. (1954), Utility analysis and the consumption function: An interpretation of cross-section data, w: K. Kurihara (ed.), Post-Keynesian economics, Rutgers University Press, New Brunswick.
 14. Parker J. (2008), Theories of Consumption and Saving, [online], http://www.reed.edu/economics/course_pages/314_s08/Coursebook/Ch16.pdf [dostęp 4.05.2016].
 15. Rhodes M., Natali D. (2003), Welfare regimes and pension reform agendas, referat wygłoszony na konferencji, "Pension Reform in Europe: Shared Problems, Sharing Solutions", 5 grudnia, Londyn.
 16. Soede A., Vrooman C. (2008), A Comparative Typology of Pension Regimes, ENEPRI Research Report nr 54.
 17. Whitehouse E. (2013), Policies to Encourage Private Pension Savings: Evidence from OECD Countries, w: R. Hinz, R. Holzmann, D. Tuesta, N. Takayama (eds.), Matching Contributions for Pensions, The World Bank, Waszyngton.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu