BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zieliński Mariusz (Politechnika Opolska), Jonek-Kowalska Izabela (Silesian University of Technology, Poland)
Tytuł
Economic Situation and Flexible Employment in the Central and Eastern European Countries
Sytuacja ekonomiczna a elastyczne zatrudnienie w krajach Europy Centralnej i Wschodniej
Źródło
Przegląd Nauk Stosowanych, 2016, nr 13, s. 36-46, tab., bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Wzrost gospodarczy, Elastyczność zatrudnienia
Economic growth, Flexible employment
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Europa Wschodnia, Europa Środkowa
Eastern Europe, Central Europe
Abstrakt
The paper attempts to answer the question how changes in the economic situation influence on employment in flexible forms. The research encompassed 11 Central and Eastern European countries (Bulgaria, the Czech Republic, Estonia, Croatia, Latvia, Lithuania, Hungary, Poland, Romania, Slovenia and Slovakia) on the basis of statistical data published by Eurostat for the period of 2004 to 2015. Data analysis was performed using the correlation coefficient and coefficient of determination. The results indicate that the level of employment in flexible forms in a small extent dependent on the economic situation (responds poorly to periods of recession and recovery). (abstrakt oryginalny)

W pracy podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób zmiany sytuacji gospodarczej wpływają na zatrudnienie w elastycznych formach. Badaniami objęto 11 krajów Europy Środkowej i Wschodniej (Bułgarię, Republikę Czeską, Estonię, Chorwację, Łotwę, Litwę, Węgry, Polskę, Rumunię, Słowenię i Słowację), bazując na danych statystycznych publikowanych przez Eurostat za okres 2004 do 2015. Analiza danych została przeprowadza za pomocą współczynników korelacji i współczynnik determinacji. Otrzymane wyniki wskazują, że poziom zatrudnienia w elastycznych formach w niewielkim stopniu zależy od sytuacji gospodarczej (słabo reaguje na okresy recesji i ożywienia gospodarczego).(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Amuedo-Dorantes, C., Serrano-Padial, R.: Labor market flexibility and poverty dynamics. "Labour Economics" 2010, no. 17.
 2. Atkinson, J.: Manpower strategies for flexible organizations. "Personal Management" 1984, no. 16.
 3. Babos, P.: Step or trap? Transition from fixed-term contracts in Central Eastern Europe. "Post-Communist Economies" 2014, no. 1.
 4. Blundell, R., Crawford, C. Jin, W.: What Can Wages and Employment Tell Us about the UK's Productivity Puzzle. "The Economic Journal" 2014, no. 124.
 5. Burgess, J. Connel, J.: Temporary work and human resources management: issues, challenges and responses. "Personnel Review" 2006, no. 2.
 6. Cahuc, P. Le Barbanchon, T.: Labor market policy evaluation in equilibrium: some lessons of the job search and matching model. "Labour Economics" 2010, no. 1.
 7. Cazes, S. Nešporová, A.: Labour Markets in Transition: Balancing Flexibility and Security in Central and Eastern Europe. Budapest, Geneva: Internal Labour Organization 2004.
 8. Costain, J., Jimeno, J. F. Thomas, C.: Employment Fluctuations in a Dual Labour Market. Banco de España, Economic Bulletin 2010, April.
 9. Eamets, R. Jaakson, K.: Labour market flexibility and spatial mobility. "International Journal of Manpower" 2014, no. 6.
 10. Farkas, B.: The Central and Eastern European model of capitalism. "PostCommunist Economies" 2011, no. 1.
 11. González, X. Miles-Touya, D.: Labor market rigidities and economic efficiency: Evidence from Spain. "Labour Economics" 2012, no. 19.
 12. Hauseman, S.: Why employers use flexible staffing arrangements: evidence from an establishment survey. "Industrial and Labor Relations Review" 2001, no. 55.
 13. Hölscher, J., Perugini, C. Pompei, F.: Wage inequality, labour market flexibility and duality in Eastern and Western Europe. "Post-Communist Economies" 2011, no. 3.
 14. Kalleberg, A. L., Reskin, B. F. Hudson, K.: Bad jobs in America: standard and non-standard employment relations and job quality in the United States. "American Sociological Review" 2000, no. 2.
 15. Koutentakis, F.: The effect of temporary contracts on job security of permanent workers. "Economics Letters" 2008, no. 101.
 16. Kornai, J.: The great transformation of Central Eastern Europe. Success and disappointment. "Economics of Transition" 2006, no. 14.
 17. Leschke, J.: The segmentation potential of non-standard employment. A fourcountry comparison of mobility patterns. "International Journal of Manpower" 2009, no. 7.
 18. Redpath, L., Hurst, D. Devine, K.: Knowledge workers, managers, and contingent employment relationships. "Personnel Review" 2009, no. 1.
 19. Regini, M.: Between deregulation and social pacts: the responses of European economies to globalization. "Politics and Society" 2000, no. 28.
 20. Russo, G. Hassink, W.: The part-time wage gap: A career perspective. "De Economist" 2008, no. 2.
 21. Rutkowski, J. Scarpetta, S., Banerji A., O'Keffe P., Pierre, G. Vodopivec, M.: Enhancing job opportunities. Eastern Europe and the Former Soviet Union. Washington: World Bank 2005.
 22. Silva, J.I., Vázquez-Grenno, J.: The ins and outs of unemployment in a twotier labor market. "Labour Economics" 2013, no. 24 Thompson, J. D.: Organizations in Action: Social Science Bases of Administrative Theory. New York: McGraw-Hill 1967.
 23. Vela-Jiménez, M-J, Martinez-Sánchez, A., Perez-Pérez, M., Abella-Garcés, S.: How environmental changes and cooperation moderate labour flexibility and firm performance. "Personnel Review" 2014, no. 6.
 24. Winiecki, J.: Employment and unemployment in transition: the legacy of the communist past. "Post-Communist Economies" 2008, no. 20.
 25. Zieliński, M.: Rynek pracy w teoriach ekonomicznych. Warszawa: CeDeWu 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-8899
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu