BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kunysz-Rozborska Magdalena (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Odnowa biologiczna we współczesnym sporcie
Wellness in contemporary sport
Źródło
Quality in Sport, 2017, vol. 3, nr 1, s. 48-56, bibliogr. 9 poz.,
Słowa kluczowe
Sport, Zdrowie
Sport, Health
Uwagi
streszcz., summ.,
Abstrakt
Od dawna sport przejawiający się w wielu różnych formach, towarzyszy człowiekowi w codziennym życiu. Dużo dyscyplin sportowych sięga swoimi korzeniami do czasów odległych, kiedy to sprawność fizyczna gwarantowała przetrwanie. Obecnie żyjemy w takich czasach, w których nie sposób nie zauważyć sportu, pełniącego tak wiele ważnych ról w społeczeństwie. Sport amatorski jak i wyczynowy staje się częstą formą spędzania wolnego czasu. W dzisiejszych czasach jest on ucieczką od codzienności, stresu, zmęczenia. Niestety nie wszyscy wiedzą i rozumieją jak długa droga jest do sukcesu sportowego, zaangażowania i poświęcenia od sportowców i ich trenerów oraz całego sztabu ludzi odgrywających mniej lub bardziej ważne role w karierze zawodników. Aby realizować ambitne plany, należy wyznaczyć optymalne obciążenia treningowe, pamiętając przede wszystkim o zdrowiu sportowca, ponieważ żaden organizm nie będzie tolerował intensywności, nawet tej umiarkowanej, jeżeli nie będzie odpoczywał i regenerował sił. Trudno sobie wyobrazić profesjonalny trening bez prawidłowego i systematycznego prowadzenia postępowania odnawiającego. Rośnie zapotrzebowanie na specjalistów poszukujących nowych dróg w doskonaleniu sportowców i stosujących prawidłowe metody z zakresu odnowy biologicznej. Celem mojego artykułu jest ukazanie zjawiska oraz czynników temu towarzyszących. Odnowa biologiczna jest oddziaływaniem na organizm różnorodnych środków naturalnych i sztucznych oraz warunków środowiskowych w celu przyśpieszenia fizjologicznych procesów wypoczynkowych.(abstrakt oryginalny)

For a long time sport manifests itself in many different forms, accompanies man in everyday life. Many sports go back to the distant past, when physical fitness ensured survival. We are now living in times when it is impossible to miss sports that play so many important roles in society. Amateur and professional sports become a common form of leisure. correct methods of wellness. The purpose of my article is to show the phenomenon and factors accompanying it. Biological renewal is the impact on the body of various natural and artificial resources and environmental conditions in order to accelerate physiological resting processes. Nowadays, it is an escape from everyday life, stress, fatigue. Unfortunately, not everyone knows and understands how long the journey is for sports success, commitment and dedication from athletes and their trainers and the entire staff of people playing more or less important roles in the athletes' career. To achieve ambitious plans, the optimal training load should be determined, keeping in mind primarily the athlete's health, since no body will tolerate intensity, even moderate, unless he rests and regenerates. It is difficult to imagine professional training without proper and systematic conduct of renewal. There is a growing demand for professionals looking for new ways to improve athletes and use the correct methods of wellness. The purpose of my article is to show the phenomenon and factors accompanying it. Biological renewal is the impact on the body of various natural and artificial resources and environmental conditions in order to accelerate physiological resting processes.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Gieremek K., Dec L. (2001), Zmęczenie i regeneracja sił. Odnowa biologiczna, HasMed Katowice.
  2. Jankowiak J. (1974), Masaż leczniczy, PZWL. Warszawa.
  3. Kasperczyk T., Bator A. (2000), Trening zdrowotny z elementami fizjoterapii, AWF Kraków.
  4. Lisewska J. (1971), Odnowa biologiczna sportowców, Biblioteka PKOL. Warszawa.
  5. Magiera L. (2008), Leksykon masażu i terminów komplementarnych, Bio-styl, Kraków.
  6. Magiera L., Walaszek R. (2003), Masaż Sportowy, Bio-styl, Kraków.
  7. Podgórski T. (1996), Masaż w rehabilitacji i sporcie, AWF, Warszawa.
  8. Prochowicz Z. (1990), Podstawy masażu leczniczego, PZWL. Warszawa.
  9. Walaszek R. (red) (1999), Masaż z elementami rehabilitacji, Rehmed. Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-3118
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/QS.2017.005
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu