BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kosendiak Jan (Uniwersytet Zielonogórski; Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu), Ptak Ewelina (Uniwersytet Zielonogórski; Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu)
Tytuł
Wspomaganie psychologiczne jako element poprawy jakości procesu treningowego
Psychological Support as a Factor of the Training Process Quality Improvement
Źródło
Quality in Sport, 2017, vol. 3, nr 1, s. 57-71, rys., tab., bibliogr. 17 poz.,
Słowa kluczowe
Sport, Psychologia, Stres psychologiczny, Grywalizacja
Sport, Psychology, Psychological stress, Gamification
Uwagi
streszcz., summ.,
Abstrakt
Jednym z kierunków optymalizacji procesu treningowego mogą być działania wspomagające. Wspomaganie dotyczy obydwóch składowych procesu treningowego tj. treningu jak i wypoczynku. Wspomagając trening dążymy do zintensyfikowania obciążeń treningowych lub takiego ukierunkowania procesów adaptacyjnych, żeby były w jak największym stopniu zgodne z celami treningu. Przeciwne cele przyświecają stosowaniu metod wspomagających mechanizmy wypoczynkowe. Chodzi tu o przyspieszenie procesów regeneracji i odnowy. Pojęciem tym będziemy określać wszystkie działania zmierzające do przywrócenia pełnej zdolności wysiłkowej zawodnika po pracy. Wspomaganie psychologiczne procesu treningowego może być jednym ze sposobów minimalizacji zakłóceń treningowych, a co za tym idzie powinno być niezbędnym elementem kierowania procesem treningowym sportowców prezentujących najwyższy poziom światowy.(abstrakt oryginalny)

Supportive activities may be one of the ways of the training process optimization. Support involves both components of the training process, i.e. training and rest. The training support is aimed at the training load increase or at such orientation of the adaptation processes to meet the training goals as closely as possible. The different aims lay behind the methods that support the rest mechanisms. It is about increasing the peace of the regeneration and recovery processes. This term describes all activities aimed at restoring the full exercise capacity of the athlete after work. The psychological support of the training process can be one of the ways to minimize training disturbances and it should therefore be an essential part of the training process management in case of the top ranked athletes.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Almeida P.L., Olmedilla A., Rubio, V.J., Palou P. (2014) Psychology in the realm of sport injury: What it is all about. Revista de Psicología del Deporte 2014. Vol. 23, núm. 2, pp. 395-400 ISSN: 1132-239X ISSNe: 1988-563.
 2. Bishop D., (2010) 'Boom Boom How': Optimising performance with music. Sport & Exercise Psychology Review, Vol. 6 No.1 pp. 35-47 © The British Psychological Society.
 3. Elsborg P., Diment G.M. , Elbe A-M. (2013) Sport Psychology Consultants' Perceptions of Their Challenges at the London 2012 Olympic Games. The Sport Psychologist, 2015, 29, 183 -195 © 2015 Human Kinetics, http://dx.doi.org/10.1123/tsp.2013-0105.
 4. Haberl P., Peterson K., (2006) Olympic-Size Ethical Dilemmas: Issues and Challenges for Sport Psychology Consultants on the Road and at the Olympic Games. ETHICS & BEHAVIOR, 16(1), 25-40 Copyright © 2006, Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
 5. Jithendra V. S., Shahin A. (2014) Effect of Jacobson'sdeep muscle relaxationship of uder-18 cricketeres. International Journal of Sports Sciences and Fitness, Volume 4(1), 2014, pp. 82-88.
 6. Khazdozi, G., Bahari, S., & Ashayeri, H. (2017). Effects of Warming up with Music on Moods and Training Motivation among Athletes. Journal of History Culture and Art Research, 6(1), 169-174. doi:http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v6i1.713.
 7. Kosendiak J. (2004) Wykłady z teorii sportu dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego. Wrocław : BK - Wydawnictwo.
 8. Kosendiak J. (2010) Systemowe podstawy optymalizacji procesu treningu, Sport Wyczynowy, 2010a; R.48; nr 1; s.49-54.
 9. Kosendiak J., Barszowski P. (2005) Nowoczesne wspomaganie farmakologiczne procesu treningowego i jego wpływ na zdrowie młodych sportowców. W:Modelowe rozwiązania treningu w szkoleniu młodzieży uzdolnionej sportowo / pod red. Dariusza Śledziewskiego, Anny Kuder, Krzysztofa Perkowskiego. Warszawa : Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, 2005, s.172-186.
 10. Krawczyński M., Nowicki D. (2004) Psychologia sportu w treningu dzieci i młodzieży. Centralny Ośrodek Sportu, Wydawnictwo. Warszawa 2004, wyd. 1.
 11. Mikicin M., Kowalczyk M. (2015) Audio-Visual and Autogenic Relaxation Alter Amplitude of Alpha EEG Band, Causing Improvements in Mental Work Performance in Athletes. Appl Psychophysiol Biofeedback (2015) 40:219-227 DOI 10.1007/s10484-015-9290-0.
 12. Morawski J, M. (1992). Dominanty ujęć systemowych. w: Morawski J. (red.) Współczesne problemy metodologii badań w kulturze fizycznej. Wydawnictwo AWF Warszawa.
 13. Naglak Z. Kosendiak J.(1978). Optymalizacja treningu sportowego podstawą rozwoju mistrzostwa sportowego. Sport Wyczynowy, 9, s. 44-48.
 14. Naglak Z. (1987) Społeczne i Metodyczne aspekty sportu klasyfikowanego. AWF Wrocław.
 15. Pineschi G., Di Pietro A. (2013) Anxiety Management through Psychophysiological Techniques: Relaxation and Psyching-Up in Sport. Journal of Sport Psychology in Action, 4:181-190, 2013 Copyright © Association for Applied Sport Psychology ISSN: 2152-0704 print / 2152-0712 online DOI: 10.1080/21520704.2013.820247.
 16. Ryguła I. (2000). Narzędzia analizy systemowej treningu sportowego. Akademia Wychowania Fizycznego, Katowice.
 17. Uneståhl, L-E: (Ed.): The Mental Aspect of Gymnastics. Örebro, Sweden: Veje Publishing, 1983.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-3118
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/QS.2017.006
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu