BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowacki Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Od doskonalenia procesów do tworzenia strumienia wartości w przedsiębiorstwie branży motoryzacyjnej
From The Improvement Processes to The Creation of Value Streams in Automotive Industry
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2017, nr 463, s. 251-260, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Procesy i projekty w zarządzaniu zmianami
Słowa kluczowe
Przemysł motoryzacyjny, Mapowanie Strumienia Wartości (VSM), Proces produkcji
Automotive industry, Value Stream Mapping (VSM), Production process
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedsiębiorstwa produkcyjne branży motoryzacyjnej wdrażają koncepcje strumieni wartości, których celem jest uzyskiwanie efektów w postaci bardziej elastycznych procesów oraz niższych kosztów magazynowania międzyoperacyjnego. W literaturze przedmiotu wyróżnia się, a w praktyce stosuje dwie metody (podejścia do) wdrażania strumieni wartości w przedsiębiorstwach: rewolucyjną i ewolucyjną. Artykuł ma na celu przybliżenie tych metod wdrażania strumieni wartości oraz zaprezentowanie przykładu wdrożenia koncepcji strumienia wartości w określonym przedsiębiorstwie, które wybrało jedną z powyższych metod. Artykuł ma charakter praktyczny, a podstawowymi metodami badawczymi, wykorzystanymi do jego przygotowania, są obserwacja uczestnicząca i case study(abstrakt oryginalny)

Manufacturing companies from the automotive industry implement the concept of value streams, which aim is to obtain results in more flexible processes and lower inventory costs of intermediate storage. Two methods of implementation of value streams in automotive industry are observed: revolutionary and evolutionary. The aim of the article is to present the methods of implementation of value streams and presentation of an example of implementation of value stream concept in a business which has chosen one of the above methods. The article is of a practical nature, and basic research methods used for its preparation are participant observation and casy study(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Antosz K., Pacyna A., Stadnicka D., Zielecki W., 2015, Lean Manufacturing. Doskonalenie produkcji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów.
 2. Borys T., Rogala P. (red.), 2011, Doskonalenie sformalizowanych systemów zarządzania, Difin, Warszawa.
 3. Brajer-Marczak R., 2015, Doskonalenie zarządzania jakością procesów i produktów w organizacjach, Wyd. UE we Wrocławiu.
 4. Chase R.B., Aquilano N.J., Jacobs F.R., 1998, Production and Operations Management, Manufacturing and Services, Irwin McGraw-Hill, Boston.
 5. Czerska J., 2009, Doskonalenie strumienia wartości, Difin, Warszawa.
 6. Dima I.C., 2013, Industrial Production Management in Flexible Manufacturing Systems, Engineering Science Reference, Washington D.C.
 7. Durlik I., 1998, Restrukturyzacja procesów gospodarczych. Reengineering - teoria i praktyka, Placet, Warszawa.
 8. Grajewski P., 2003, Koncepcja struktury organizacji procesowej, TNOiK "Dom Organizatora", Toruń.
 9. Grajewski P., 2007, Organizacja procesowa, PWE, Warszawa.
 10. Grudzewski W.M., 2006, Współczesne kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa.
 11. Liker J.K., 2004, The Toyota Way: 14 Management Principles from the World's Greatest Manufacturer, McGraw-Hill.
 12. Lisowski J.L., 2004, Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, Białystok.
 13. Martin K., Osterling M., 2014, Value Stream Mapping, How to Vizualize Work and Align Lidership for Organizational Transportation, McGraw-Hill Educations, Washington D.C.
 14. Maszota A., Li Ulfe P., 2015, Kaizen vs Kaikaku, http:// http://qualiteamug.wzr.pl (3.08.2016).
 15. Osbert-Pociecha G., 2011, Zdolność do zmian jako siła sprawcza elastyczności organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 16. Peters T.J., Waterman R.H., 2011, W poszukiwaniu doskonałości w biznesie: doświadczenia najlepiej zarządzanych firm Ameryki, MT Biznes, Warszawa.
 17. Rother M., Shook J., 1999, Learning To See - Value Stream Mapping to Create Value and Eliminate Muda, Lean Enterprise Institute, Brookline, Massachusetts.
 18. Rummler G.A., Ramias A., Rumler R.A., 2010, White Space Revisited, Creating Value Through Process, Jossey-Bass, San Francisco.
 19. Skrzypek E., Hofman M., 2010, Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 20. Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert Jr D.R., 1997, Kierowanie, PWE, Warszawa.
 21. Urbaniak M., 2010, Kierunki doskonalenia systemów zarzadzania jakością, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 22. Zimniewicz K., 2009, Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2017.463.21
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu