BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Urbaniak Maciej (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Przesłanki związane z wdrażaniem narzędzi doskonalenia systemów zarządzania jakością
Reasons Related to The Implementation of Improvement Tools in Quality Management Systems
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2017, nr 463, s. 261-273, tab., bibliogr. 18 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Procesy i projekty w zarządzaniu zmianami
Słowa kluczowe
Zarządzanie procesowe, Doskonalenie organizacji, Zarządzanie jakością
Processing management, Organisation improving, Quality management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest określenie głównych przesłanek związanych z wykorzystaniem narzędzi przez przedsiębiorstwa, służących doskonaleniu wdrożonych przez nie systemów zarządzania jakością. Ich identyfikacja została oparta na gruntownej analizie literatury przedmiotu, jak również na analizie wyników badań empirycznych przeprowadzonych techniką ankiety pocztowej w przedsiębiorstwach działających w Polsce. Wyniki tych analiz wskazują, iż przedsiębiorstwa, doskonaląc systemy zarządzania jakością, najczęściej wprowadzają systemowe zarządzania środowiskowe i systemowe zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, jak również podejmują wysiłki związane z wdrażaniem elementów Toyota Production System czy koncepcji Lean Management. Do istotnych przesłanek wdrażania tych narzędzi zaliczyć należy ograniczanie ryzyka zagrożeń związanych z produktem oraz realizowanymi procesami, wzrost efektywności procesów (poprzez ograniczanie niezgodności i marnotrawstwa, skracanie cykli realizacji działań), jak również zmniejszanie negatywnego wpływu organizacji na środowisko(abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to identify the main reasons related to the implementation of improvement tools in their quality management systems. Their identification was based on a thorough analysis of the literature, as well as on the analysis of the results of empirical research conducted using the questionnaire technique in companies operating in Poland. The results of these analyzes indicate that the company improving quality management systems usually implements the environmental management system and system safety management and occupational health, as well as makes efforts to implement elements of the Toyota Production System or Lean Management. A significant evidence of implementation of these tools should include reducing the risk of hazards associated with the product and to processes, increasing process efficiency (by reducing inconsistencies and waste, shorten cycle processes), as well as reducing the negative impact on the environment(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abad J., Lafuente E., Vilajosana J., 2013, An assessment of the OHSAS 18001 certification process: Objective drivers and consequences on safety performance and labour productivity, Safety Science, vol. 60, s. 47-56.
 2. Aguado S., Alvarez R., Domingo R., 2013, Model of efficient and sustainable improvements in a lean production system through processes of environmental innovation, Journal of Cleaner Production, vol. 47, no. 2, s. 141-148.
 3. Arimura T.H., Darnall N., Ganguli R., Katayama H., 2016, The effect of ISO 14001 on environmental performance: Resolving equivocal findings, Journal of Environmental Management, vol. 166, s. 556-566.
 4. Bortolotti Th., Romano P.,. Martínez-Jurado P.J., Moyano-Fuentes J., 2016, Towards a theory for lean implementation in supply networks, International Journal of Production Economics, vol. 175, s. 182-196.
 5. Boscari S., Danese P., Romano P., 2016, Implementation of lean production in multinational corporations: A case study of the transfer process from headquarters to subsidiaries, International Journal of Production Economics, vol. 176, s. 53-68.
 6. Campos L.M.S., de Melo Heizen D.A., Verdinelli M.A., Miguel P.A.C., 2015, Environmental performance indicators: a study on ISO 14001 certified companies, Journal of Cleaner Production, vol. 99, s. 286-296.
 7. Dhingra R., Das S., Kress R., 2012, Making progress towards more sustainable societies through lean and green initiatives, Journal of Cleaner Production, vol. 37, s. 400-402.
 8. Ejdys J., 2011, Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok.
 9. Ejdys J., Kobylińska U., Lulewicz-Sas A., 2012, Zintegrowane systemy zarządzania jakością środowiskiem i bezpieczeństwem pracy, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok.
 10. Fernández-Muñiz B., Montes-Peón J.M., Vázquez-Ordás C.J., 2012, Occupational risk management under the OHSAS 18001 standard: analysis of perceptions and attitudes of certified firms, Journal of Cleaner Production, vol. 24, s. 36-47.
 11. George M.L., 2003, Lean Six Sigma For Service, McGraw-Hill, New York.
 12. Hajmohammad S., Vachon S., Klassen R.D., Gavronski I., 2013, Lean management and supply management: their role in green practices and performance, Journal of Cleaner Production, vol. 39, no. 1, s. 312-320.
 13. Jayaram J., Das A., Nicolae M., 2010, Looking beyond the obvious: Unraveling the Toyota production system, International Journal of Production Economics, vol. 128, no. 1, s. 280-291.
 14. Kobayashi K., Fisher R., Gapp R., 2008, Business Improvement Strategy or useful tool? Analysis of the application of the 5S Concept in Japan, the UK and the US, Total Quality Management & Business Excellence, vol. 19, no. 3, s. 245-262.
 15. Lo Ch.K.Y., Pagell M., Fan D., Wiengarten F., Yeung A.C.L, 2014, OHSAS 18001 certification and operating performance: The role of complexity and coupling, Journal of Operations Management, vol. 32, no. 5, s. 268-280
 16. Łańcucki J., Matuszak-Flejszman A., Górna J., Łuczak J., Kaźmierczak M., Zaplata S., 2014, Integration of Management Systems, Poznań University of Economics Press.
 17. Manders B., de Vries H.J., Blind K., 2016, ISO 9001 and product innovation: A literature review and research framework, Technovation, vol. 48-49, s. 41-55.
 18. Mwanza B.G., Mbohwa Ch., 2015, Design of a total productive maintenance Model for effective implementation: case study of a chemical manufacturing company, Procedia Manufacturing, vol. 4, s. 461-470.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2017.463.22
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu