BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Samoraj-Charitonow Beata (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Dostępność zabezpieczenia społecznego dla uznanych uchodźców w Polsce
Availability of Social Security for Recognized Refugees in Poland
Źródło
Polityka Społeczna, 2017, nr 4, s. 13-19, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Uchodźcy, Zabezpieczenie społeczne, Bezpieczeństwo socjalne
Refugees, Social security system, Social security
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł koncentruje się na krótkiej analizie dostępu uchodźców do poszczególnych komponentów systemu zabezpieczenia społecznego, mającego za zadanie dawać poczucie bezpieczeństwa socjalnego oraz wsparcie w sytuacjach trudnych i kryzysowych lub w innych przypadkach ziszczenia się ryzyk socjalnych. Kryterium analizy był status prawny cudzoziemców i stojące za tym regulacje prawne umożliwiające im korzystanie bądź brak możliwości korzystania z dostępu do świadczeń socjalnych. Przedmiotem analiz są osoby, które uzyskały w Polsce status uchodźcy. (abstrakt oryginalny)

This article focuses on a brief analysis of the access of refugees to particular components of the social security system, designed to provide a sense of social security and support in difficult and crisis situations or in other cases of social exclusion. The criterion of the analysis will be the legal status of foreigners and legal regulations enabling them to use or lack of access to social benefits. The subjects of the analysis are those who received refugee status in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Chlebny J., red. (2006), Prawo o cudzoziemcach, C.H Beck, Warszawa.
 2. Jasiakiewicz A. (2006), Pomoc integracyjna dla uchodźców, w: W. Klaus (red.), Prawne uwarunkowania integracji uchodźców w Polsce. Komentarz dla praktyków, Warszawa.
 3. Jończyk J. (2006), Prawo zabezpieczenia społecznego, Zakamycze, Warszawa.
 4. Napływ cudzoziemców ubiegających się o objęcie ochroną międzynarodową do Polski w latach 2009-2015 (2015), Raport specjalny Urzędu ds. Cudzoziemców, Warszawa, https://udsc.gov.pl/statystyki/raporty-specjalne/ochrona-miedzynarodowa-trendy/ [dostęp 27.03.2017].
 5. Prudzienica M. (2011), System emerytalny w Polsce i na świecie - stan i perspektywy, "Polityka Społeczna" numer specjalny pt. "Problemy zabezpieczenia emerytalnego w Polsce i na świecie", część 1.
 6. Samoraj B. (2007), W kierunku integracji uchodźców. Proces powstawania instytucji odpowiedzialnych za sprawy uchodźców w Polsce i na świecie, w: J. Frelak, W. Klaus, J. Wiśniewski (red.), Przystanek Polska, Analiza skuteczności programów integracji dla uchodźców w Polsce, ISP, Warszawa.
 7. Samoraj B., Bieniecki M. (2007), Ocena skuteczności Indywidualnych Programów. Wyniki badań przeprowadzonych wśród osób zajmujących się uchodźcami, w: J. Frelak, W. Klaus, J. Wiśniewski (red.), Przystanek Polska, Analiza skuteczności programów integracji dla uchodźców w Polsce, ISP, Warszawa.
 8. Samoraj-Charitonow B. (2009), Indywidualne Programy Integracji w: A. Jasińska-Kania, S. Łodziński (red.), Obszary i formy wykluczenia etnicznego w Polsce. Mniejszości narodowe, imigranci, uchodźcy, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 9. Szonert M., Lewandowski K. (bez daty), Polityka wobec cudzoziemców w Polsce po 1989 roku, Materiały Biblioteki Departamentu ds. Migracji i Uchodźstwa, nr kat. S/3849.
 10. Uchodźcy w Polsce - Kalendarium (2001), "Z obcej Ziemi. Sprawy Uchodźców", nr 13.
 11. Uścińska G. (2005), Europejskie standardy zabezpieczenia społecznego a współczesne rozwiązania polskie, IPiSS, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu