BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maleszyk Piotr (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Zawody priorytetowe dla szkolnictwa zawodowego : wykorzystanie danych o ofertach pracy i bezrobotnych
Identifying Priority Occupations for Vocational Schooling on the Basis of Job Vacancies and Unemployment Data
Źródło
Polityka Społeczna, 2017, nr 4, s. 20-27, rys., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Edukacja, Kształcenie zawodowe, Szkolnictwo zawodowe
Labour market, Education, Vocational training, Vocational education
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Lublin
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie i ocena metody diagnozy zawodów priorytetowych dla szkolnictwa zawodowego z wykorzystaniem danych o ofertach pracy i bezrobotnych, na przykładzie rynku pracy miasta Lublin. Dużym atutem metody jest uwzględnienie nie tylko ofert zgłoszonych do urzędów pracy, ale także tych pochodzących z innych źródeł, m.in. z portali internetowych, agencji zatrudnienia, Biuletynu Informacji Publicznej czy prasy. Analiza tych danych umożliwia identyfikację niedopasowań strukturalnych na poziomie dużych, średnich i elementarnych grup zawodowych Klasyfikacji Zawodów i Specjalności, co z kolei pozwala na dostosowanie kierunków kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy. (abstrakt oryginalny)

The objective of the article is to present and assess the method of diagnosis priority occupations for vocational schooling on the basis of job vacancies and unemployment data, with labour market of the City of Lublin used as an example. The great advantage of this method results from using not only data on vacancies from Labour Offices, but from other sources as well, i.a. web portals, employment agencies, Public Information Bulletin, or newspapers. The analysis enables the identification of occupational mismatch on the level of large, medium and elementary occupational groups organized in the Polish Classification of Occupations and Specializations for Labour Market Needs, which subsequently gives the opportunity to adjust vocational education to local labour market needs. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Badanie funkcjonowania systemu kształcenia zawodowego w Polsce. Raport końcowy (2011), Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Warszawa.
 2. Barometr Zawodów, https://barometrzawodow.pl/ [dostęp 19.08.2004].
 3. Cieślak M., red. (2008), Prognozowanie gospodarcze, Wyd. PWN, Warszawa.
 4. Davis S., Haltiwanger J. (1992), Gross Job Creation, Gross Job Destruction and Employment Reallocation, "Quarterly Journal of Economics", Vol. 107, No. 3, p. 819-863.
 5. Grotkowska G., Gajderowicz T. (2014), Metodologia identyfikacji zawodów kluczowych z punktu widzenia lokalnego rynku pracy, "Polityka Społeczna", nr 9, s. 18-24.
 6. Jeruszka, U., red. (2012), Unowocześnienie metod i form kształcenia zawodowego w Polsce. Diagnoza i oczekiwane kierunki zmian, IPiSS, Warszawa.
 7. Kabaj M. (2010), System kształcenia zawodowego i kierunki jego doskonalenia w warunkach integracji i wzrostu konkurencyjności: diagnoza i elementy programu szerszego wdrożenia dualnego systemu kształcenia w Polsce, Związek Rzemiosła Polskiego, Warszawa.
 8. Kucharski L. (2014), Bezrobocie równowagi w Polsce. Ujęcie teoretyczne i empiryczne, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 9. Kwiatkowska W., red. (2009), Bezrobocie równowagi w gospodarce polskiej, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 10. Ranking szkół wyższych wg poziomu bezrobocia. Rok akademicki 2013-2014 (2015), Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie, Lublin.
 11. Yousuf M. (2007), Using experts' opinions through Delphi technique, "Practical Assessment, Research & Evaluation", Vol. 12(4), p. 1-8.
 12. Monitoring ofert pracy w województwie lubelskim. Listopad 2013 - kwiecień 2015 (2015), Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy - Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie, Lublin.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu