BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szmak Szymon (Nicolaus Copernicus University, Toruń)
Tytuł
Provision of Legal Services in Poland - Free Legal Aid and Legal Expenses Insurance as Selected Objects of the Recent Regulation
Świadczenie pomocy prawnej w Polsce - nieodpłatna pomoc prawna oraz ubezpieczenie ochrony prawnej jako wybrane zagadnienia ostatnich regulacji ustawowych
Źródło
Wiadomości Ubezpieczeniowe, 2016, nr 4, s. 115-125, bibliogr. 15 poz.
Insurance Review
Słowa kluczowe
Pomoc prawna, Ubezpieczenie ochrony prawnej, Regulacje prawne
Legal aid, Legal expenses insurance, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zostały omówione wybrane kwestie odnoszące się do świadczenia pomocy prawnej w Polsce na przykładzie dwóch instytucji wprowadzonych do polskiego porządku prawnego w ostatnim czasie. 1 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa wprowadzająca regulacje odnoszące się do nieodpłatnej pomocy prawnej. Natomiast rezultatem implementacji przepisów dyrektywy Wypłacalność II w nowej ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej było istotne rozwinięcie dotychczasowych ubogich przepisów dotyczących ubezpieczenia ochrony prawnej. Analiza najważniejszych zagadnień wokół obu tych instytucji jest pretekstem do innego spojrzenia na problem świadczenia pomocy prawnej w Polsce. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to present two different legal institutions related to the provision of legal services in Poland. At the beginning of 2016 a new act introduced free legal aid scheme.
Whereas the statutory provisions regarding legal expenses insurance were recently extended as a result of implementation of the Solvency II Directive into Polish law. These institutions shall fulfil different functions, but they both contribute to the growth of legal awareness among Polish society. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baarsma B., Felsö F., Janssen K., Regulierung Rechtsberufe und der Zugang zum Recht. Eine wirtschaftliche Betrachtung, SEO Economic Research, Amsterdam, 2008, http://www.seo.nl/uploads/media/2008-01_executive_summary_de.pdf
 2. Czublun P., Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Komentarz, Warszawa 2016
 3. Franz K., Das neue Rechtsdienstleistungsgesetz. Erläuterungen. Texte. Materialien, Köln 2008
 4. Janyga B., Dittmajer M., Ubezpieczenie ochrony prawnej jako szansa na zwiększenie dostępu obywateli do pomocy prawnej, "Radca Prawny", 2005, No. 3
 5. Kilian M., Determinanten des europäischen Rechtsschutzversicherungsmarkts. Beratungsmonopole, Anwaltsgebühren und Kostenerstattung, "Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft", Vol. 88, No. 1
 6. Klatka Z., Pomoc prawna [in:] ed. A. Bereza, Zawód rady prawnego, Warszawa 2011
 7. Koch L., Der Rechtsanwalt [in:] M. Henssler, H, Prütting, Bundesrechtsanwaltsordnung. Kommentar, München 1997
 8. Krajewski M., Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej według kodeksu cywilnego, Warszawa 2011
 9. Krupa-Dąbrowska R., Prawnicy i powiaty chcą reformy bezpłatnych porad prawnych, "Rzeczpospolita", 16 June 2016, http://www.rp.pl/Bezplatna-pomoc-prawna/306209900-Prawnicy-ipowiaty-chca-reformy-bezplatnych-porad-prawnych.html#ap-1
 10. Krzyżanowska A., Bezpłatna pomoc prawna to fikcja. Pośrednicy biorą prowizję za nieodpłatne usługi, "Gazeta Prawna", 10 May 2016, http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/942141,bezplatnapomoc-prawna-to-fikcja-posrednicy-biora-prowizje.html
 11. Paxford B., Rynkun-Werner R., Wasylkowska-Michór M., Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Komentarz, Warszawa 2016
 12. Szmak Sz., Regulacje dyrektywy Solvency II odnoszące się do ubezpieczenia ochrony prawnej - implementacja w nowej ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, "Wiadomości Ubezpieczeniowe", 2016, No. 1
 13. Szmak Sz., Wybór prawnika w ubezpieczeniu ochrony prawnej - regulacje wybranych państw europejskich oraz orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE, "Prawo Asekuracyjne", 2012, No. 2
 14. MS: Osoby otrzymujące 500 + będą mogły korzystać z bezpłatnej pomocy prawne, "Gazeta Prawna", 23 February 2017, http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1022074,bezplatna-pomoc-prawna-dla-beneficjentow-500-plus.html
 15. Ziobro o darmowej pomocy prawnej: wyniki analizy nie są zachęcające, Rzeczpospolita, 17 November 2016, http://www.rp.pl/Bezplatna-pomoc-prawna/311179909-Ziobro-o-darmowej-pomocy-prawnej-wyniki-analizy-nie-sa-zachecajace.html#ap-1
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7264
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu