BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pesta Beata (Szpital Brodnicki)
Tytuł
Budżetowanie jako element zarządzania i jego wpływ na wyniki finansowe SP ZOZ w Brodnicy
Budgeting as a Management Constituent and its Impact on Financial Results of District Hospital and Healthcare Centre in Brodnica
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 12, cz. 3, s. 21-33, rys., tab., zał., bibliogr. 5 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Ekonomiczne, medyczne i prawne aspekty zdrowia publicznego
Słowa kluczowe
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (SPZOZ), Budżetowanie, Sytuacja finansowa, Wynik finansowy
Independent public health care facilities, Budgeting, Financial situation, Financial performance
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Szpital Brodnicki
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest omówienie systemu budżetowania w ZOZ SP ZOZ w Brodnicy i jego wpływ na osiągane w ostatnich dwóch latach pozytywne wyniki finansowe. (fragment tekstu)

The new act guaranteed an equal access to Health Care Fund both for private and state entities, which led to the emergence of huge competition among health service providers. Polish public healthcare centres are affected by permanent financial crisis. Respective reforms first connected with the introduction of Health Care Fund, and afterwards with the creation of National Health Fund, did not alter this situation. Not only does the problem lie in institutional changes, but also requires some changes to the way of management of organizational entities that provide health services. Their financial situation will not change if operating costs of health care centres are not rationalized. The aim of the above paper is to discuss the budgeting system in District Hospital and Healthcare Centre in Brodnica and its impact on the positive financial results achieved over the last two years. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Świderska G. (2008), "Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów", Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
  2. http://www.wneiz.pl/nauka (w dniu 20.05.2016 r.),
  3. Janik W., Paździor M. (2012), Rachunkowość zarządcza i controling, Politechnika Lubelska, Lublin.
  4. Nowak E., Nita B., (2010), Budżetowanie w przedsiębiorstwie, Wolters Kluwer, Warszawa.
  5. Jaruga A., Kabalski P., Szychta A. (2014), Rachunkowość zarządcza, Wolters Kluwer, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu