BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Riža Volodimirìvna Tetâna (Hmelʹnicʹkij unìversitet upravlìnnâ ta prava)
Tytuł
Upravlìnnâ fìnansovo-gospodarsʹkoû dìâlʹnìstû viŝogo navčalʹnogo zakladu ìz zastosuvannâm avtomatizovanoï ìnformacìjnoï sistemi
Management of the Financial and Economic Activity of Higher Education Institutions through the Use of Automated Information Systems
Źródło
Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2016, nr 10, s. 161-168, tab., bibliogr. 10 poz.
Studies in Management and Finance by the Poznan School of Banking
Tytuł własny numeru
Kreatywność i innowacyjność w zarządzaniu - egzemplifikacje teoretyczne i empiryczne
Słowa kluczowe
Szkolnictwo wyższe, Zarządzanie finansami, System informacyjny, Technologia informacyjna
Higher education, Financial management, Information system, Information Technology (IT)
Uwagi
res., summ.
Abstrakt
This article grounds the expediency of the formation of an informational system for management of financial and economic activity of higher educational institution. The order of the creation and implementation of an automated information system in the management of financial and economic activities of higher educational institutions has been defined, and the content of the main stages of this process have been disclosed. Proposals for the development of indicators to verify the effectiveness of the implementation of an automated information management system of financial and economic activities of higher educational institution have been provided. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Войнаренко М.П., 2012, Інформаційні технології у системі перепідготовки та працевлаштування, Комп'ютерізація освітньої діяльності: збірник наук.-метод. праць Хмельницького національного університету, ред. М.Є. Скиби, С.Г. Костогриза, Хмельницький: ХНУ.
  2. Калініна Л., 2003, Специфіка інформаційного управління закладами освіти, Освіта і управління, 1(6), 47-66.
  3. Корнєв Ю., 2008, Інформаційне забезпечення розвитку підприємницької діяльності, Вісн. НАН України, 5, 24-31.
  4. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України «Міжгалузеві нормативи чисельності працівників бухгалтерського обліку» від 26 вересня 2003, № 269, Баланс, 2004, № 11.
  5. Нижник В.М., 2007, Проблеми безпеки інформаційної системи вищого навчального закладу за умов розвитку освітнього процесу, В.М. Нижник, В.М. С тецюк, В.М. Лисак, Комп'ютерні технології в Хмельницькому національному університеті, Хмельницький: ХНУ.
  6. Чіпко Т., Автоматизація управління вищим навчальним закладом, www.rusnauka.com/31_PRNT_2010/Informatica/72751.doc.htm [21.02.2016].
  7. Пархоменко О.В., 2006, Роль інформаційно-аналітичного забезпечення в управлінні функціональними системами, Проблеми науки, 10, 18-27.
  8. Рижа Т.В., 2014, Механізм управління фінансово-господарською діяльністю вищого навчального закладу у забезпеченні економічного розвитку, Хмельницький: ХНУ.
  9. Співаковський О.В., Щедролосьєв Д.Є., Чаловська Н.М. та ін., 2005, Інформаційні технології в управлінні вищими навчальними закладами: методичний посібник, Айлант: Херсон.
  10. Трусова Т.В., 2005, Розвиток інформаційних технологій в управлінні освітою, Актуальні проблеми економіки, 10, 209-213.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-0152
Język
ukr
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu