BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piotrowski Grzegorz (Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi)
Tytuł
Dylematy organizacyjno-ekonomiczne opieki nad pacjentami z chorobą nowotworową i współistniejącymi chorobami układu krążenia - kardioonkologia
Economic and Organizational Dilemma in Healthcare of Patient with Cancer and Coexisting Cardiovascular Disorder - Cardio-oncology
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 12, cz. 3, s. 65-72, bibliogr. 17 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Ekonomiczne, medyczne i prawne aspekty zdrowia publicznego
Słowa kluczowe
Opieka zdrowotna, Opieka długoterminowa, Choroby nowotworowe
Health care, Long-term care, Cancer
Uwagi
summ.
Abstrakt
Jeszcze kilka lat temu kardiologia, zajmująca się chorobami układu krążenia i onkologia, zajmująca się chorobami nowotworowymi wydawały się dziedzinami z przeciwstawnych biegunów. Powszechnie uważało się, że obie dziedziny nie mają ze sobą nic wspólnego. Okazuje się jednak, iż pojawia się coraz bardziej liczna grupa pacjentów, którzy chorują równocześnie na schorzenia układu krążenia i na nowotwory. Stwarza to wiele problemów merytorycznych, organizacyjnych i ekonomicznych. W krajach rozwiniętych i rozwijających się za około 50% zgonów odpowiadają choroby sercowo-naczyniowe stanowiąc najczęstszą przyczynę śmierci. Na drugim miejscu pod względem częstości wśród przyczyn zgonów znajdują się nowotwory. Łącznie 72% ludzi umiera z powodu chorób układu krążenia i nowotworów. Zatem obydwa typy schorzeń stanowią najważniejszy epidemiologiczny problem i pochłaniają zdecydowaną większość środków przeznaczonych na opiekę zdrowotną [Fuster 2005, ss. 1512-1514]. Problem współistnienia obydwu schorzeń będzie narastał, ponieważ społeczeństwa krajów rozwiniętych I rozwijających się starzeją się z każdym kolejnym rokiem. Natomiast podeszły wiek predysponuje do zachorowań zarówno na schorzenia sercowo-naczyniowe jak i na nowotwory. (fragment tekstu)

The author presents huge improvement in the treatment of cancer diseases and describes complications of aggressive, multifactorial oncology therapy. The consequences of the medical development in oncology in the organizational as well in the economic fields of health care system are characterised and discussed. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Allemani C., Weir H.K., Carreira H., et al. (2015), Global surveillance of cancer survival 1995-2009: analysis of individual data for 25,676,887 patients from 279 population-based registries in 67 countries (CONCORD-2), Lancet nr 385 (9972), ss. 977-1010.
 2. Barros-Gomes S., Herrmann J., Mulvagh S.L., Lerman A., Lin G., Villarraga H.R. (2016), Rationale for setting up a cardio-oncology unit: our experience at Mayo Clinic, "Cardio-oncology" nr 2, ss. 5-9.
 3. Brian R.J., Healey B., Swain S.M. (2008), Cardiac toxicity in brest cancer survivors: review of potential cardiac problems, "Clin Cancer Res.", nr 14, ss. 14-24.
 4. Carver J.R., Shapiro C.L., Ng A., Jacobs L., Schwartz C., Virgo K.S., Hagerty K.L., Somerfield M.R., Vaughn D.J. (2007), ASCO Cancer Survivorship Expert Panel. American Society of Clinical Oncology clinical evidence review on the ongoing care of adult cancer survivors: cardiac and pulmonary late effects, "J Clin Oncol.", nr 25, ss. 3991-4008.
 5. Coebergh J.W., Janssen-Heijnen M.L., Post P.N. et al. (1999), Serious comorbidity among unselected cancer patients newly diagnosed in the southeastern part of The Netherlands in 1993-1996, "J Clin Epidemiol.", nr 52, ss. 1131-1136.
 6. Felker G.M., Thompson R.E., Hare J.M., Hruban R.H., Clemetson D.E., Howard D.L., Baughman K.L., Kasper E.K.N. (2000), Underlying causes and long-term survival in patients with initially unexplained cardiomyopathy, "Engl J Med.", nr 342 (15), ss. 1077-1084.
 7. Fuster V., Voute J. (2005), MDGs: Chronic diseases are not on the agenda (2005), "Lancet", nr 366, ss. 1512-1514.
 8. Jemal A., Siegel R., Ward E., Hao Y., Xu J., Thun M.J. (2009), Cancer statistics, "CA Cancer J Clin ", nr 59, ss. 225-249.
 9. Mackey J.R., Clemons M., Cote M.A., Delgado D., Dent S., Paterson A., Provencher L., Sawyer M.B., Verma S. (2008), Cardiac management adjuvant trastuzumab therapy: recommendation of the Canadian Working Group, "Current Oncol", nr 15, ss. 24-35.
 10. Marty M., Cognetti F., Maraninchi D., et al. (2005), Randomized phase II trial of the LV efficacy and safety of trastuzumab combined with docetaxel in patients with human epidermal growth factor receptor 2-positive metastatic breast cancer administered as first-line treatment: the M77001 study group, "J Clin Oncol.", nr 23, ss. 4265-4274.
 11. Meinardi M.T., Gietma J.A., van der Graaf W.T. et al. (2000), Cardiovascular mortality in long-term survivors of metastatic testicular cancer, "J Clin Oncol.", nr 18, ss. 1725-1732.
 12. Naschitz J.E., Yeshurun D., Abrahamson J. et al. (1992), Ischemic heartdisease precipitated by occult cancer, "Cancer" nr 69, ss. 2712-2720.
 13. National Cancer Institute Common Terminology Criteria for Adverse Events, Version 3.0http://evs.nci.nih.gov/ftp1/CTCAE/About.html.
 14. O'Leary N., Murphy N.F., O'Loughlin C., Tiernan E., McDonald K. (2009), A comparative study of the palliative care needs of heart failure and cancer patients, "Eur J Heart Fail", nr 11(4), ss. 406-412.
 15. Piotrowski G., Gawor R., Gawor Z., Szmit S., Kasprzak J.D., Miśkiewicz Z., Opolski G., Torbicki A., Krzakowski M., Filipiak K.J., Szyszka A., Płońska-Gościniak E. (2014), Polskie Kliniczne Forum Obrazowania Serca i Naczyń [Role of echocardiography in monitoring of cardiac toxicity of cancer pharmacotherapy. Expert consensus statement of the Polish Clinical Forum for Cardiovascular Imaging], "Kardiol Pol.", nr 72(6), ss. 558-575.
 16. Piotrowski G., Gawor R., Banasiak M. et al. (2012), Czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego, w tym nadciśnienie tętnicze u chorych na raka piersi z nadekspresją receptora dla naskórkowego czynnika wzrostu typu 2, "Nadciśnienie tętnicze", nr 16, s. 228.
 17. Stewart S., MacIntyre K., Hole D.J., Capewell S., McMurray J.J. (2001), More 'malignant' than cancer? Five-year survival following a first admission for heart failure, "Eur J Heart Fail", nr 3(3), ss. 315-322.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu