BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Karkowski Tomasz A. (Uniwersytet Łódzki), Karkowska Dorota (Uczelnia Łazarskiego), Skoczylas Paweł (Społeczna Akademia Nauk)
Tytuł
Zdrowie publiczne i Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020
Public Health and the National Health Programme for 2016-2020
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 12, cz. 3, s. 73-84, bibliogr. 11 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Ekonomiczne, medyczne i prawne aspekty zdrowia publicznego
Słowa kluczowe
Zdrowie publiczne, Ochrona zdrowia
Public health, Health care protection
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przybliżenie podstawowych założeń ustawy o zdrowiu publicznym oraz prezentacja celu strategicznego i celów operacyjnych zdefiniowanych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020. Artykuł został napisany na podstawie aktualnej literatury przedmiotu oraz na podstawie aktualnych aktów prawnych w postaci ustawy i rozporządzenia. W artykule zastosowano analizę typu desk research. (fragment tekstu)

For years Poland has experienced the fragmentation of activities related both with public health and health promotion. Such state of affairs called for sistematization, and that is why the year 2015 saw the implementation of Public Health Act, which is regarded a "Health Constitution", defining the directions for improvement in terms of population health in Poland. The Public Health Act obliged the Council of Ministers to issue a regulation containing the National Health Programme (NPZ by its Polish abbreviation), valid from September 2016. It is important to stress that unlike the previous NPZ, the current one, which is valid for the years 2016-2020, details the funding of the tasks carried out as a part of the operational objectives and coordination tasks, and amounts to 140 mln zl annualy. The aim of the article is to discuss the main points of the Public Health Act and to show the strategic goal and operational objectives described in the National Health Programme for 2016-2020. The study is based on the latest subject literature and the current legal acts and regulations. The analysis method applied in the article is a desk research. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dercz M., Izdebski H., Rek T. (2016), Ustawa o zdrowiu publicznym. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa.
 2. http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12290251
 3. http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/narodowy-program-zdrowia/npz-2016-2020/cele-operacyjne-npz/
 4. Karkowski T. (2015), Dostosowywanie zasobów kadry medycznej do potrzeb starzejącego się społeczeństwa, "Zdrowie Publiczne i Zarządzanie", Tom 13, Numer 1.
 5. Narodowy Program Zdrowia na lata 2007-2015 Załącznik do Uchwały Nr 90/2007 Rady Ministrów z dnia 15 maja 2007r.
 6. Nosko J. (2005), Zachowania zdrowotne i zdrowie publiczne. Aspekty historycznokulturowe, Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi, Łódź.
 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1492).
 8. Sygit M. (2010), Zdrowie publiczne, Wolters Kluwer, Warszawa.
 9. Uchwała Nr 104 Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020 (M. P. z 2013 r. poz. 640).
 10. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1916).
 11. Załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1492).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu