BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Karkowski Tomasz A. (Uniwersytet Łódzki), Karkowska Dorota (Uczelnia Łazarskiego), Skoczylas Paweł (Społeczna Akademia Nauk)
Tytuł
Medycyna personalizowana a medycyna narracyjna
Personalized Medicine and Narrative Medicine
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 12, cz. 3, s. 85-96, bibliogr. 20 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Ekonomiczne, medyczne i prawne aspekty zdrowia publicznego
Słowa kluczowe
Medycyna
Medicine
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przybliżenie zagadnień związanych z rozwojem medycyny personalizowanej i pokazanie możliwości jej zastosowania oraz przybliżenie zagadnień związanych z rozwojem medycyny narracyjnej, która ma służyć nawiązaniu i/lub polepszeniu narracji personelu medycznego z pacjentami. Artykuł został napisany na podstawie aktualnej literatury przedmiotu. W artykule zastosowano analizę typu desk research. (fragment tekstu)

The specificity of healthcare services implies that treating various patients diagnosed with the same medical condition using the same method does not necessarily bring the same effects. Each case should be analyzed separately and requires the doctor's commitment in establishing a relation with the patient, so that they receive a personalized treatment outside the medical scope. Narrative medicine focuses on the individual patient and is therefore the solution for the objectification of patients, who are perceived as a set of biomedical phenomena, and not according to their psychosocial and cultural functioning. The aim of the article is to discuss the issues related with the development of personalized medicine and to show its possible application. Also, the article discusses the issues related with narrative medicine which is intended to establish and/or improve the medical staff's narration with the patients. The study is based on the latest subject literature. The analysis method applied in the article is a desk research. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barton-Smoczyńska I. (2010a), Część piąta: "O roli empatii w sztuce lekarskiej", "Medycyna Praktyczna Ginekologia i Położnictwo", nr 6.
 2. Barton-Smoczyńska I. (2010b), Część trzecia: "O partnerstwie w relacjach między lekarzem a pacjentem", "Medycyna Praktyczna Ginekologia i Położnictwo", nr 4.
 3. Chmara E. (2011), Medycyna spersonalizowana, "Farmacja Współczesna", nr 4.
 4. Derfuss T. (2012), Personalized medicine in multiple sclerosis: hope or reality? Derfuss BMC Medicine, 10:116.
 5. Fronczak A. (2016), Perspektywa rozwoju medycyny personalizowanej w Polsce, [w:] Fronczak A. (red.), Medycyna personalizowana. Mity, fakty, rekomendacje, Łódź.
 6. Fronczak A. (red.) (2016), Medycyna personalizowana. Mity, fakty, rekomendacje, Łódź.
 7. Gadomska-Gołąb M., Karp G. (2016), Środowisko prawne dla medycyny personalizowanej - wybrane aspekty, [w:] Fronczak A. (red.), Medycyna personalizowana. Mity, fakty, rekomendacje, Łódź.
 8. Jaworska-Łuczak B. (2016), Rozwiązania finansowe - warunek dostępu do medycyny personalizowanej, [w:] Fronczak A. (red.), Medycyna personalizowana. Mity, fakty, rekomendacje, Łódź.
 9. Kaleta D. (2016), Miejsce medycyny personalizowanej w koncepcji zdrowia publicznego, [w:] Fronczak A. (red.), Medycyna personalizowana. Mity, fakty, rekomendacje, Łódź.
 10. Kosowicz M., Kulpa M. (2014), Świstak-Sawa S., Wybrane psychologiczne aspekty budowani poprawnej komunikacji między lekarzem a pacjentem, [w:] Doroszewski J., Kulus M., Markowski A. (red.), Porozumienie z pacjentem. Relacje i komunikacja, ABC a Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 11. Kowalik A. (2016), Paradygmat ciągłości opieki, a medycyna personalizowana w obecnym systemie opieki zdrowotnej, [w:] Fronczak A. (red.), Medycyna personalizowana. Mity, fakty, rekomendacje, Łódź.
 12. Krawczyk-Sołtys A. (2013), Zarządzanie wiedzą w szpitalach publicznych. Identyfikacja poziomu i kierunki doskonalenia, Studia i Monografie nr 485, Opole.
 13. Mazur A., Medycyna spersonalizowana - przyszłość medycyny, http://laboratoria.net/pl/artykul/Medycyna%20spersonalizowana%20%E2%80%93%20przysz%C5%82o%C5%9B%C4%87%20medycyny;12651.html, dostęp: 12 października 2016.
 14. Muszala A., Jaranowski P. (2014), Kodeks Etyki Lekarskiej: Odcinek 15: Z należytą starannością, poświęcając swój czas, "Medycyna Praktyczna", nr 5.
 15. Nowaczyk M.J.M. (2014), Nasze życie jest opowieścią: czym jest medycyna narracyjna? "Medycyna Praktyczna", nr 10.
 16. Pluta A. (2016), Miejsce medycyny personalizowanej w nowotworach układu krwiotwórczego, [w:] Fronczak A. (red.), Medycyna personalizowana. Mity, fakty, rekomendacje, Łódź.
 17. Wilczek-Rużyczka E. (2008), Wypalenie zawodowe a empatia u lekarzy i pielęgniarek, Kraków.
 18. Zagulski M. (2010), Medycyna spersonalizowana, "Menedżer Zdrowia", nr 10.
 19. Zurzycka P. (2013), Wybrane problemy etyczne w zarządzaniu pielęgniarstwem, [w:] Hartman J., Zalewski Z. (red.), Etyczne problemy zarządzania w ochronie zdrowia, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 20. Zurzycka P., Radzik T. (2015), Medycyna narracyjna - zarys problematyki, "Problemy Pielęgniarstwa", nr 23 (3).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu