BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Prusak Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Schlegel-Zawadzka Małgorzata (Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum)
Tytuł
Badanie wpływu uwarunkowań rodzinnych i wczesnego żywienia na występowanie alergii pokarmowych w Polsce - wyniki badań ankietowych projektu EuroPrevall
Studying the Impact of Family Conditionings and Early Nutrition on the Prevalence of Food Allergies in Poland - the Questionnaire Survey Results under EuroPrevall Project
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 12, cz. 3, s. 111-129, rys., tab., bibliogr. 36 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Ekonomiczne, medyczne i prawne aspekty zdrowia publicznego
Słowa kluczowe
Zdrowie, Choroby, Żywienie człowieka, Wyniki badań
Health, Illness, Human nutrition, Research results
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem tego artykułu jest zaprezentowanie wyników badań dotyczących wpływu uwarunkowań rodzinnych oraz żywienia w pierwszych miesiącach życia na występowanie alergii pokarmowych w Polsce. Stanowią one nieopublikowaną dotychczas część badań społecznych prowadzonych w Polsce w ramach jednego z największych na świecie międzynarodowych projektów badawczych dotyczących alergii pokarmowych w ostatnich latach - Euro-Prevall (FOOD-CT-2005-514000): Występowanie, skutki i przyczyny alergii pokarmowych w Europie. Był to projekt współfinansowany z Programu Ramowego 6, obejmujący (mimo nazwy w tytule) zasięgiem wiele krajów na innych kontynentach, ponad 70 partnerów - ośrodków badawczych i trwał 4 lata (2005-2009). W ramach tego projektu, w badaniach klinicznych wzięło łącznie udział m.in. ponad 10 tys. dzieci, także z Polski. Opisane w tym artykule badania zostały zrealizowane, jako część pakietu roboczego WP2.3 (Jak różnice dietetyczne i zmiany zwyczajów żywieniowych w Europie wpływają na występowanie alergii). Celem tego pakietu była przede wszystkim identyfikacja czynników dietetycznych warunkujących występowanie alergii pokarmowych, w szczególności alergii na orzeszki ziemne, jako silnego alergenu, odpowiadającego za największą liczbę reakcji anafilaktycznych. W pierwszej części artykułu sporządzono przegląd największych projektów badawczych dotyczących badań nad alergiami. Drugą część poświęcono metodologii badań opartej o ankietę opracowaną w ramach projektu Euro-Prevall. Kolejna część to omówienie wyników badań, stanowiących fragment tej ankiety, w zakresie występowania rożnych form alergii u respondentów i ich rodzin, sposobu wczesnego żywienia oraz diety ich dzieci. (fragment tekstu)

The purpose of this paper is to present the results of the study regarding the influence of the family factors and early life nutrition on the prevalence of food allergies in Poland. They constitute part of a broader research conducted within the EuroPrevall project (FOOD-CT-2005-514000 - The Prevalence, Cost and Basis of Food Allergy Across Europe) - an international research project related to food allergies. The results are based on WP 2.3 (How do Dietary Differences and Changes in Dietary Habits in Europe Influence Food Allergies). The survey was carried out using a specially constructed questionnaire consisting of 51 questions. It involved 400 respondents aged 18+, including 192 males and 208 females from Małopolska region. The sample was considered representative due to demographic and economic homogeneity of the whole country. The results show i.a. that 7,8% of the respondents declared to suffer from food allergies, which is higher than the estimated average percentage of food allergy people in general population (<1%). However, almost half of them were based on self-diagnosis. Only one respondent had peanut allergy, most of them were allergies to fruits. All respondents with food allergy had family members with allergy, which confirms the results of other studies in this area. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Asero R., Ballmer-Weber B.K., Beyer K., Conti A., Dubakiene R., Fernandez-Rivas M., Hoffmann-Sommergruber K., Lidholm J., Mustakov T., Oude Elberink J.N., Pumphrey R.S., Stahl Skov P., van Ree R., Vlieg-Boerstra B.J., Hiller R., Hourihane J.O., Kowalski M., Papadopoulos N.G., Wal J.M., Mills E.N., Vieths S. (2007), IgE-Mediated food allergy diagnosis: current status and new perspectives, "Molecular Nutrition and Food Research", nr 51, s. 135-147.
 2. Boulay A., Gancheva V., Houghton J., Strada A., Sora B., Sala R., Rowe G. (2015), Peanut exposure during pregnancy, breastfeeding and complementary feeding: perceptions of practices in four countries, "International Journal of Consumer Studies", nr 39(1), s. 51-59.
 3. Boulay A., Houghton J., Gancheva V., Sterk Y., Strada A., Schlegel-Zawadzka M., Sora B., Sala R., van Ree R., Rowe G. (2008), EuroPrevall review factors affecting incidence of peanut allergy: priorities of research and policy, "Allergy" 63 (7), s. 797-809.
 4. Bousquet J., Ansotegui R., van Ree R., Burney P.G., Zuberbier T., van Cauwenberge P. (2004), Europen Union meets the challenge of the growing importance of allergy and asthma in Europe, "Journal of Allergy", nr 59, s. 1-4.
 5. Buttriss J. (2001), Food allergy and intolerance: what are the facts?, "Student BMJ", nr 9, s. 367-369.
 6. Cochrane S., Beyer K., Clausen M., Wjst M., Nicoletti C., Szepfalusi Z., Savelkoul H., Breiteneder H., Manios Y., Crittenden R., Burney P. (2009), Factors influencing the incidence and prevalence of food allergy, "Allergy", nr 64(9), s. 1246-1255.
 7. Cornelisse-Vermaat J.R., Pfaff S., Voordouw J., Frewer L.J., Theodoridis G., Woestman L. (2008), The information needs and preferences of food allergic consumers. The views of stakeholders regarding information scenarios, "Trends in Food Science and Technology", nr 19, s. 669-676.
 8. de Blok B.M., Vlieg-Boerstra B.J., Oude Elberink J.N., Duiverman E.J., DunnGalvin A., Hourihane J.O., Cornelisse-Vermaat J.R., Frewer L., Mills C., Dubois A.E. (2007), A framework for measuring the social impact of food allergy across Europe: a EuroPrevall state of the art paper, "Allergy", nr 62(7), s. 733-737.
 9. du Toit G., Tsakok T., Lack S., Lack G. (2016), Prevention of food allergy, "Journal of Allergy and Clinical Immunology", nr 137(4), s. 998-1010.
 10. DunnGalvin A., Hourihane J.O., Frewer L., Knibb R.C., Oude Elberink J.N., Klinge I. (2006), Incorporating a gender dimension in food allergy research: a review, "Allergy", nr 61(11), s. 1336-1343.
 11. Eggesbo M., Botten G., Stigum H., Nafstad P., Magnus P. (2003), Is delivery by cesarean section a risk factor for food allergy?, "Journal of Allergy and Clinical Immunology", nr 112(2), s. 420-426.
 12. Fox M., Mugford M., Voordouw J., Cornelisse J., Antonides G., Frewer L. (2009), Social and economic costs of food allergies in Europe: the development of a socioeconomic impact questionnaire, "Health Service Research", nr 44(5, Pt 1), s. 1662-1678.
 13. Grief S. (2016), Food Allergies. "Primary Care: Clinics in Office Practice", nr 43(3), s. 375-391.
 14. Grimshaw K.E., Allen K., Edwards C.A., Beyer K., Boulay A., van der Aa L.B., Sprikkelman A., Belohlavkova S,. Clausen M., Dubakiene R., Duggan E., Reche M., Marino L.V., Norhede P., Ogorodova L., Schoemaker A., Stanczyk-Przyluska A., Szepfalusi Z., Vassilopoulou E., Veehof S.H., Vlieg-Boerstra B.J., Wjst M., Dubois A.E. (2009), Infant feeding and allergy prevention: a review of current knowledge and recommendations. A EuroPrevall state of the art paper, "Allergy", nr 64(10), s. 1407-1416.
 15. http://alergie.mp.pl/chorobyalergiczne/wartowiedziec/57553,rozpowszechnienie-chorobalergicznych-na-swiecie
 16. http://cordis.europa.eu/result/rcn/51771_pl.html
 17. Jacobsen B., Hoffmann-Sommergruber K., Have T.T., Foss N., Briza P., Oberhuber C. Radauer C., Alessandri S., Knulst A.C., Fernandez-Rivas M., Barkholt V. (2008), Purification and characterization of egg allergens Gal d 1, 2, 3, 4 and 5, "Molecular Nutrition and Food Research", nr 52(2), s. 176-185.
 18. Jelding-Dannemand E., Malby Schoos A.M., Bisgaard H. (2015), Breast-feeding does not protect against allergic sensitization in early childhood and allergy-associated disease at age 7 years, "Journal of Allergy and Clinical Immunology", nr 136(5), s. 1302-1308.
 19. Kerbach S., Alldrick A.J., Crevel R.W.R., Domotor L., DunnGalvin A., Mills C., Pfaff S., Poms R.L., Popping B., Tomoskozi S. (2009), Managing food allergens in the food supply chain - viewed from different stakeholder perspectives, "Quality Assurance and Safety of Crops & Foods", nr 1(1), s. 50-60.
 20. Rymarczyk B., Gluck J., Joźwiak P., Rogala B. (2009), Częstość występowania i charakterystyka reakcji nadwrażliwości na pokarmy w populacji śląskiej - badanie ankietowe, "Alergia Astma Immunologia", nr 14(4), s. 248-251.
 21. Sampson H. (2002), Clinical practice. Peanut allergy, "The New England Journal of Medicine", nr 346(17), s. 1294-1299.
 22. Sampson H., McCaskill C. (1985), Food hypersensitivity and atopic dermatitis: evaluation of 113 patients. "Journal of Paediatrics", nr 107, s. 669-675.
 23. Sicherer S.H., Furlong T.J., Maes H.H., Desnick R.J., Sampson H.A., Gelb B.D. (2000), Genetics of peanut allergy: a twin study, "Journal of Allergy and Clinical Immunology", nr 106, s. 53-56.
 24. Smith E. (1997), Food allergy and intolerance: an international chemical safety perspective, "Environmental Toxicology and Pharmacology", nr 4(1-2), s. 3-7.
 25. Vega F., Panizo C., Dordal M.T., Gonzalez M.L., Velazquez E., Valero A., Sanchez M.C., Rondon C., Montoro J., Matheu V., Lluch-Bernal M., Gonzalez R., Fernandez-Parra B., Del Cuvillo A., Davila I., Colas C., Campo P., Anton E., Navarro A.M. (2016), Relationship between respiratory and food allergy and evaluation of preventive measures, "Alergologia et Immunopathologia", nr 44(3), s. 263-275.
 26. Wroblewska B. (2002), Wielka ósemka alergenów pokarmowych, "Alergia", nr 4(15).
 27. www.aaaai.org
 28. www.alergie.mp.pl
 29. www.astma-alergia-pochp.pl
 30. www.cordis.europa.pl
 31. www.eaaci.org
 32. www.ecap.pl
 33. www.foodallergy.org
 34. www.who.int
 35. www.worldallergy.org
 36. www2.pta.med.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu