BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ziółkowski Janusz (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Prowadzenie działalności medycznej przez podmioty lecznicze - zakładanie, działania i sposób przekształcania Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
Running a Medical Business Activity by Medical Entities - Setting up, Operating and Reshaping of Independent Public Healthcare Centres
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 12, cz. 3, s. 159-172, tab., bibliogr. 18 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Ekonomiczne, medyczne i prawne aspekty zdrowia publicznego
Słowa kluczowe
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (SPZOZ), Opieka zdrowotna, Usługi medyczne
Independent public health care facilities, Health care, Medical services
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zasadnym celem jest omówienie jednego z głównych podmiotów działalności leczniczej jakimi są niewątpliwie samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej w kontekście ustroju, funkcjonowania oraz możliwości i konieczności dokonywania zmian ustrojowych w ramach struktury prawnej określonej ustawą o działalności leczniczej. (fragment tekstu)

The deliberations presented in this article refer to the statute on medical activity in accordance with the law after the amendment introducing very significant changes under the act as of 10 June 2016 on the change of act on medical activity or some other acts. The above-mentioned amendment is called the act on complimenting of hospitals and is seen as the beginning of the systemic reform of public health service. Undoubtedly, in public view, there is a strong need to implement relevant changes and even a new legal and organizational order in the scope of broadly defined health protection. The information coming from a norm maker about the assumed and planned comprehensive and revolutionary alterations in health service system [Systemic reform in health service - the current progress of work and new assignments] exert as well greater mobility of all entities forming independent public healthcare centres, as the change and the way of assessing the capability of bearing the financial burden in medical activity and the aftermath resulting from the necessity of reshaping/reforming of independent public healthcare centres. Considering the implementation of health service reform, the paper also illustrates the main legal solutions of setting up, operating and reshaping of independent public healthcare centres aimed at appreciating their role in meeting societal needs in terms of health protection and services. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czermiński A., Czerska M. i in. (2002), Zarządzanie organizacjami, Dom Organizatora, Toruń.
 2. Frąckowiak W. (2009), Fuzje i przejęcia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 3. Helin A., Zorede K. i in. (2012), Fuzje i przejęcia spółek kapitałowych, C.H. Beck, Warszawa.
 4. Nowak-Kubik J. (2012), Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz, wyd. 1, C.H. Beck, Warszawa.
 5. Moroz G., Orzeł Z. (2012), Prowadzenie działalności leczniczej, Zakłady opieki zdrowotnej, praktyki lekarskie i pielęgniarskie oraz inne podmioty w świetle ustawy o działalności leczniczej, wyd. 1, C.H. Beck, Warszawa.
 6. Sołtysiński S., Szajkowski A. i in. (2012), Kodeks spółek handlowych Tom IV Łączenie, podział i przekształcanie spółek. Przepisy karne, C.H. Beck, Warszawa.
 7. Klisowska I. (2016), Nowelizacja ustawy o działalności leczniczej - znaczenie dla SP ZOZ-ów i podmiotów tworzących, Wydanie internetowe on-line, stan na 21.12.2016 r., Wolters Kluwer.
 8. Klisowska I. (2016), Przekształcenie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej podległego jednostce samorządu terytorialnego w spółkę kapitałową w świetle przepisów ustawy o działalności leczniczej Komentarz do ustawy o działalności leczniczej. Wydanie internetowe on-line, stan na 21.12.2016 r., Wolters Kluwer.
 9. Łokaj M., Nowelizacja ustawy o działalności leczniczej z 15 lipca 2016 r. - przegląd zmian.
 10. Okoniewska M. Raport NIK, stan i data publikacji z dnia 23 listopada 2016 r.
 11. Paszkowska M. (2016), Przekształcenia podmiotów leczniczych w świetle ustawy o działalności leczniczej, Wydanie internetowe on-line, stan na 21.12.2016 r., Wolters Kluwer.
 12. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483).
 13. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037; t.j. z dnia 15 września 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578).
 14. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654; t.j. z dnia 8 września 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 1638).
 15. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. z 2016 r. poz. 371, 1079 i 1311).
 16. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.).
 17. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.).
 18. Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 960).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu