BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Milewska Beata (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Tytuł
Wyzwania w zarządzaniu międzynarodowymi łańcuchami dostaw z uwzględnieniem uwarunkowań kulturowych
Challenges in the Management of International Supply Chains with Regard to Cultural Circumstances
Źródło
Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2016, nr 11, s. 41-51, rys., bibliogr. 11 poz.
Studies in Management and Finance by the Poznan School of Banking
Tytuł własny numeru
Zarządzanie wielokulturowym potencjałem społecznym
Słowa kluczowe
Łańcuch dostaw, Zarządzanie łańcuchem dostaw, Uwarunkowania społeczno-kulturowe
Supply chain, Supply Chain Management (SCM), Social and cultural condition
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Z zarządzaniem międzynarodowymi łańcuchami dostaw związane są różne wyzwania. Przykładowo przy zaopatrzeniu w krajach o niskich kosztach produkcji trzeba uwzględnić wzrost kosztów transportu, utrzymania zapasów, utraconej sprzedaży, pogorszenia jakości i zmian warunków w otoczeniu. Niestabilność otoczenia skłania do zwiększania elastyczności, co może skutkować powrotem do lokalnych źródeł zaopatrzenia. Wyzwaniem w międzynarodowych łańcuchach dostaw są różnice kulturowe, które mają wpływ na relacje między poszczególnymi ogniwami łańcucha, np. japońskie uwarunkowania społeczno-kulturowe, które wpływają na relacje w łańcuchach dostaw, to m.in. wartości paternalistyczne, przedkładanie interesów grupy nad interes jednostki i wartość współpracy. Wyrazem tego jest silne przywództwo ze strony lidera łańcucha i lojalność dostawców. Efektywność międzynarodowych łańcuchów dostaw zależy więc nie tylko od sprawnej logistyki, ale także od odpowiedniej kultury organizacyjnej. (abstrakt oryginalny)

There are challenges associated with the management of international supply chains. For example, when supplying from low-cost countries, one has to take into account the increase in transport costs, the maintenance of inventory, lost sales, deterioration and changes of the conditions in the environment. The instability of environmental impact leads to the tendency to use flexible solutions, which may mean a return to local supply sources. The challenge in international supply chains is cultural differences, which affect the relationships between the individual links in a chain. For example, the Japanese socio-cultural conditions affecting the relationship in the supply chain include paternalistic values, favouring the interests of a group over the interests of an individual, and the value of cooperation. This is reflected in strong leadership on the part of a leader of a chain and loyalty of the suppliers. The efficiency of international supply chains depends not only on efficient logistics, but also, on an appropriate organizational culture. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ciesielski M., Długosz J. (red.), 2010, Strategie łańcuchów dostaw, Warszawa: PWE.
 2. Ciesielski M., 2009, Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw, Warszawa: PWE.
 3. Gołembska E., Szuster M. (red), 2008, Logistyka w międzynarodowej gospodarce światowej, Poznań: Wyd. AE w Poznaniu.
 4. Hugos M. (2011), Zarządzanie łańcuchem dostaw, Gliwice: Helion.
 5. Liker J.K., Meier D.P., 2011, Droga Toyoty. Fieldbook, Warszawa: MT Biznes.
 6. Milewska B., 2015, Czynnik ludzki jako determinanta efektu trade-up w procesach produkcyjno-logistycznych, Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 8, 19-28.
 7. Milewska B., 2011, Logistyka po globalnym kryzysie, Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2, 73-80.
 8. Milewska B., Milewski D., 2001, Just in time, Kraków: Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu.
 9. Milewski D., 2013, Relacje procesów logistycznych jako czynnik efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw produkcyjnych, Szczecin: WN USz.
 10. Szymoniak A., 2010, Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, cz. 1, Warszawa: Difin.
 11. Witkowski J., 2010, Zarządzanie łańcuchem dostaw. Koncepcje, procedury, doświadczenia, Warszawa: PWE.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-0152
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu