BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dzikowski Jędrzej (Sąd Rejonowy w Łodzi)
Tytuł
Aspekty odpowiedzialności placówek służby zdrowia za błędy medyczne na gruncie prawa cywilnego
The Scope of Responsibility of Medical Centres for Medical Malpractice under Civil Law
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 12, cz. 3, s. 173-182, bibliogr. 3 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Ekonomiczne, medyczne i prawne aspekty zdrowia publicznego
Słowa kluczowe
Placówki służby zdrowia, Medycyna, Usługi medyczne, Odpowiedzialność, Błąd medyczny
Medical facilities, Medicine, Medical services, Responsibility, Medical error
Uwagi
summ.
Abstrakt
W niniejszym artykule podjęto próbę naświetlenia cywilno-prawnych aspektów odpowiedzialności placówek służby zdrowia wobec pacjenta za nienależyte wykonanie usługi medycznej oraz zasygnalizowanie zagrożeń związanych z bardzo dynamicznym rozwojem działalności leczniczej pod kątem naruszania praw pacjenta. (fragment tekstu)

The aim of the paper is to depict the scope of responsibility of entities running medical activity for medical mistakes or malpractice under civil law. The author covers the basis for claim due to improper performance of medical services both under civil law and patient rights act. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Kidyba A. (2010), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania - część szczególna, Wyd. LEX.
  2. Kunicki I., Sadowska J. (2016), Postępowanie przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. Komentarz do art. 67a-67o ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
  3. Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Ustawa refundacyjna. Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz praktyczny ze wzorami (2012), C.H. Beck, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu