BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łęt Blanka (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Badanie zależności pomiędzy funduszami ETF na rynku surowców energetycznych
An Analysis of the Dependecies between the Energy Commodity Exchange Traded Funds
Źródło
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 2 (86), s. 313-323, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy : skuteczne inwestowanie
Słowa kluczowe
Fundusze ETF, Ropa naftowa, Surowce energetyczne, Gaz ziemny, Model GARCH
Exchange Traded Fund (ETF), Oil, Energy raw materials, Natural gas, GARCH model
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Cel - Celem artykułu jest analiza siły powiązań pomiędzy instrumentami finansowymi związanymi z sektorem dwóch surowców energetycznych: ropy naftowej i gazu ziemnego. Zweryfikowano, czy notowania funduszy Exchange Traded Fund podlegają podobnej dynamice co replikowane benchmarki oraz czy wyznaczona siła powiązań jest stała w czasie. Metodologia badania - Badanie przeprowadzono, wykorzystując wielowymiarowy skorygowany model dynamicznych korelacji warunkowych cDCC-GARCH zaproponowany przez Aielliego (2013), będący modyfikacją modelu DCC-GARCH wprowadzonego przez Engle'a (2002). Wynik - Wśród zbadanych instrumentów najsilniej skorelowane są notowania funduszy replikujących indeksy grupujące akcje spółek z sektora ropy i gazu. Ponadto silnym powiązaniom podlegają badane fundusze z funduszem replikującym kurs terminowy ropy naftowej West Texas Intermediate. Wartość - Analizowana siła powiązań pomiędzy instrumentami związanymi z rynkiem surowców energetycznych badana jest w kontekście popularnych wśród inwestorów, najbardziej płynnych funduszy ETF. Wartościowa jest kwestia porównania własności statystycznych rozpatrywanych szeregów zwrotów dla funduszy ETF z szeregami zwrotów z oryginalnych benchmarków.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The goal of the paper is to examine the dependencies between the financial instruments related to crude oil and natural gas markets. In this study, we also verify whether the listings of examined ETFs have the same dynamics and properties as original benchmarks and whether the detected linkages are constant over time. Methodology - We apply multivariate corrected Dynamic Conditional Correlation (cDCC) model by Aielli (2013), which is a modified version of Engle's (2002) DCC-GARCH model. Findings - Among the examined assets the most correlated are funds that replicate indices of companies that primarily develop and produce crude oil and natural gas. Additionally, there are strong linkages between them and the fund that track the crude oil West Texas Intermediate futures price. Value - We analyse the dependencies on the oil and gas market using the most liquid exchange traded funds. The added value of this article is that it compares the properties and linkages of ETFs and related indices.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Aielli, G. (2013). Dynamic Conditional Correlation: on Properties and Estimation. Journal of Business and Economic Statistics, 31, 282-299.
  2. Bollerslev, T. (1990). Modelling the Coherence in Short-Run Nominal Exchange Rates. A Multivariate Generalized ARCH Model. Review of Economics and Statistics, 72, 498-505.
  3. Cont, R. (2001). Empirical Properties of Asset Returns: Stylized Facts and Statistical Issues. Quantitative Finance, 1, 223-236.
  4. Engle, R.F. (2002). Dynamic Conditional Correlation. A Simple Class of Multivariate GARCH Models. Journal of Business and Economic Statistics, 20, 339-350.
  5. Engle, R.F., Sheppard K. (2001). Theoretical and Empirical Properties of Dynamic Conditional Correlation Multivariate GARCH. NBER Working Paper 8554.
  6. Miziołek, T. (2013). Pasywne zarządzanie portfelem inwestycyjnym - indeksowe fundusze inwestycyjne i fundusze ETF. Ocena efektywności zarządzania na przykładzie akcyjnych funduszy ETF rynków wschodzących. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
  7. Pelagatti, M., Rondena, S. (2006). Dynamic Conditional Correlation with Elliptical Distributions. Università degli Studi di Milano-Bicocca, Dipartimento di Statistica, Working Paper.
  8. Tse, Y. (2000). A Test for Constant Conditional Correlations in a Multivariate GARCH Model. Journal of Econometrics, 98, 107-127.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7741
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.86-26
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu