BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pradziadowicz Monika (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Zaremba Aneta (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Kapitał ludzki w województwie zachodniopomorskim - metody i wybrane wskaźniki
Human Capital in Western Pomerania : Methods and Selected Ratios
Źródło
Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2016, nr 11, s. 53-60, tab., bibliogr. 14 poz.
Studies in Management and Finance by the Poznan School of Banking
Tytuł własny numeru
Zarządzanie wielokulturowym potencjałem społecznym
Słowa kluczowe
Kapitał ludzki, Wykształcenie, Metody pomiarowe
Human capital, People's education, Measuring methods
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo zachodniopomorskie
West Pomeranian Voivodeship
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie istoty kapitału ludzkiego oraz wybranych wskaźników i metod kapitału ludzkiego w województwie zachodniopomorskim w latach 2000-2009. Scharakteryzowano wybrane wskaźniki kapitału ludzkiego w obszarze wiedzy i umiejętności. Na podstawie literatury przedmiotu przyjęto, że kapitał ludzki odnosi się do wykształcenia. Najwyższym poziomem kapitału ludzkiego charakteryzowały się: powiat m. Szczecin oraz powiat m. Koszalin, najniższym natomiast powiaty: łobeski, koszaliński i policki. W pracy wykorzystano analizę literatury przedmiotu, materiałów wtórnych oraz dokumentów. Dane opisujące wskaźniki pochodzą z Narodowego Spisu Powszechnego (2002) i z Banku Danych Regionalnych (BDR). (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present the essence of human assets, selected indicators, and methods of human capital in the West Pomeranian Province during 2000-2009. The article is characterized by selected indicators of human asset in the areas of knowledge and skills. On the basis of published literature, it assumes that human asset refers to education. The highest levels of human assets were characterized by: the District of the city of Szczecin and the district of the city Koszalin. While the lowest districts were the Lobeski, Koszalinski and Policki districts. The study was based on an analysis of the literature object, recycled materials, and an analysis of documents. The data describing ratios was derived from the National Census (2002) and the Regional Data Bank (RDB). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czyszkiewicz R., Molewicz M., 2006, Kapitał ludzki - czynnik rozwoju regionalnego, Roczniki rozwoju samorządów województwa zachodniopomorskiego 2003-2004, t. IV, Szczecin: Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego Pomerania, Instytut Rozwoju Regionalnego.
 2. GUS, 2015, Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2015 r., Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 3. Grodzicki J., 2003, Rola kapitału ludzkiego w rozwoju gospodarki globalnej, Gdańsk: Wyd. UG.
 4. Human Capital Investment, 1998, An International Comparison, Paris: Centre for Edducational Research and Innovation, OECD.
 5. Jarecki W., 2003, Koncepcja kapitału ludzkiego, w: Kapitał ludzki w gospodarce, red. D. Kopycińska, Szczecin: PTE.
 6. Juchnowicz M., 2007, Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy, Warszawa: Difin.
 7. Instytut Badań Strukturalnych, 2010, Kapitał ludzki w województwie zachodniopomorskim: aktualne działania, zagrożenia, potrzeby i kierunki, Warszawa.
 8. Kożuch B., 2000, Kształtowanie kapitału ludzkiego firmy, Białystok: Uniwersytet w Białymstoku.
 9. Król H., Ludwiczyński A., 2014, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa: WN PWN.
 10. Kunasz M., 2004, Teoria kapitału ludzkiego na tle dorobku myśli ekonomicznej, w: Unifikacja gospodarek europejskich, szanse i zagrożenia, red. A. Manikowski, A Psyk, Warszawa: WN Wydziału Zarządzania UW.
 11. Łubkowska W., Eider J., 2014, Kapitał ludzki województwa zachodniopomorskiego w procesach rozwoju innowacyjnego regionu, Handel Wewnętrzny, 5(352), 107-122.
 12. Łukasiewicz G., 2005, Metody pomiaru kapitału ludzkiego, Nierówności społeczne, a wzrost gospodarczy, nr 6: 40,42.
 13. Łukaszewicz G., 2009, Kapitał ludzki organizacji. Pomiar i sprawozdawczość, Warszawa: WN PWN.
 14. Westlund H., 2004, Social capital in the knowledge economy, Berlin - New York: Springer.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-0152
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu