BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kicka Elżbieta (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu), Zaremba Aneta (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Społeczno-ekonomiczne bariery prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce
Socio-economic Barriers to Doing Business in Poland
Źródło
Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2016, nr 11, s. 61-69, bibliogr. 7 poz.
Studies in Management and Finance by the Poznan School of Banking
Tytuł własny numeru
Zarządzanie wielokulturowym potencjałem społecznym
Słowa kluczowe
Działalność gospodarcza, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Bariery przedsiębiorczości, Bariery rozwojowe
Business activity, Small business, Barriers to entrepreneurship, Development barriers
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw i ich rola w gospodarce kraju uzależnione są od prowadzonej polityki gospodarczej, stabilności ekonomicznej oraz dostępności źródeł finansowania. MSP odgrywa istotną rolę w rozwoju gospodarczym zarówno państw o rozwiniętej, jak i rozwijającej się gospodarce rynkowej. Kreuje miejsca pracy, stymuluje konkurencyjność poprzez podnoszenie jakości produktów i świadczonych usług a także cechuje go elastyczność i potrzeba dostosowania się do zmian popytu. Celem artykułu było zbadanie przesłanek powstawania i barier rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w województwie zachodniopomorskim. (abstrakt oryginalny)

Development of small and medium-sized enterprises and their role in the economy of the country depends on economic policy, economic stability, and the availability of funding sources. SMEs play an important role in the economic development of both countries with developed and emerging market economies. It creates jobs, stimulates competitiveness by improving the quality of products and services, as well as, having the flexibility and the need to adapt to changes in demand. The aim of the article was to examine the evidence and the formation of barriers to the development of small and medium enterprises in Western Pomerania. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Czechowski L., 2007, Małe i średnie przedsiębiorstwa na rynku turystycznym, Gdańsk: WSTiH.
  2. Grabowski M., 2000, Rola sektora MSP w polskim eksporcie, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie, Warszawa.
  3. Kierunki działań rządu wobec małych i średnich przedsiębiorstw do 2002 roku, www.mg.gov.pl [dostęp 25.10.2016].
  4. Matejun M. (red.), 2012, Zarządzanie małą i średnią firmą, Warszawa: Difin.
  5. Skowronek-Mielczarek A., 2003, Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania, Warszawa: PWE.
  6. Szreder M., 2000, Statystyczny obraz sektora małych przedsiębiorstw województwa pomorskiego, Pieniądze i Więź, 3(8).
  7. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U. nr 173, poz. 1807.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-0152
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu