BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Klóska Rafał (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Analiza statystyczna rozwoju społecznego regionów w Polsce
Statistical Analysis of the Social Development of Regions in Poland
Źródło
Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2016, nr 11, s. 71-83, tab., bibliogr. 14 poz.
Studies in Management and Finance by the Poznan School of Banking
Tytuł własny numeru
Zarządzanie wielokulturowym potencjałem społecznym
Słowa kluczowe
Rozwój społeczny, Analiza statystyczna, Wyniki badań
Social development, Statistical analysis, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rozwój społeczny jest współcześnie traktowany jako jeden z głównych filarów rozwoju prawidłowo funkcjonujących gospodarek. Jego pomiar jest możliwy, ale niejednoznaczny. Ze względu na brak uniwersalnego zestawu mierników zasadniczym problemem pozostaje kwantyfikacja obszaru badawczego. Zaprezentowane w artykule rozważania teoretyczne oraz empiryczne wyniki badań własnych mogą stanowić przyczynek do szerszej naukowej dyskusji w tym zakresie. (abstrakt oryginalny)

Social development is contemporarily treated as one of the main development pillars of properly functioning economies. Its measurement is possible, but ambiguous. On account of the lack of a universal set of measures, quantification remains an essential problem in the researched area. Theoretical considerations presented in the paper, as well as, the empirical research results may constitute an introduction to a broader scientific discussion in this scope. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borys T., 2005, Zrównoważony rozwój jako przedmiot pomiaru wskaźnikowego, w: Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, red. T. Borys, Warszawa - Białystok: Ekonomia i Środowisko.
 2. Bywalec C., 1991, Zasady i kryteria doboru wskaźników w badaniach społecznych, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 359, 5-14.
 3. Grabiński T., 1992, Metody taksonometrii, Kraków: Wyd. AE w Krakowie.
 4. GUS, 2011, Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski, Katowice: Urząd Statystyczny w Katowicach.
 5. Klóska R., 2015, Innowacyjność jako determinanta rozwoju regionalnego w Polsce, Szczecin, WN USz.
 6. Klóska R. (red.), 2007, Wybrane zagadnienia z prognozowania, Szczecin: Economicus.
 7. Korenik S., 1999, Wybrane teorie rozwoju regionu ekonomicznego, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 799, 51-62.
 8. Our Common Future, 1987, The Report of the World Commission on Environment and Development, New York.
 9. Paradysz J., 2012, Statystyka regionalna: stan, problemy i kierunki rozwoju, Przegląd Statystyczny, numer specjalny 2, 191-204.
 10. Pietrzyk I., 2009, Zróżnicowanie statusu regionów w Unii Europejskiej a projekt Europejskiej Karty Demokracji Regionalnej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 46, 449-458.
 11. Sokołowski A., 1984, Wybrane zagadnienia pomiaru i ważenia cech w taksonomii, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 203, 41-53.
 12. Strahl D., 2005, Zróżnicowanie rozwoju regionalnego na poziomie NUTS-2 w krajach Unii Europejskiej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1083, 17-26.
 13. Szewczuk A., 2010, Triada zależności przyczynowo-skutkowych: rozwój lokalny i regionalny - nowe zarządzanie publiczne - partycypacja obywatelska, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej, 31, 83-97.
 14. Walesiak M., 1993, Zagadnienie oceny podobieństwa zbioru obiektów w czasie w syntetycznych badaniach porównawczych, Przegląd Statystyczny, 1, 95-101.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-0152
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu