BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wypych Mirosław (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi)
Tytuł
Migracja wartości w spółkach dywidendowych
Value Migration in Dividend Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange
Źródło
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 2 (86), s. 389-399, tab., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy : skuteczne inwestowanie
Słowa kluczowe
Spółki giełdowe, Migracja wartości, Dywidenda
Stock market companies, Value migration, Dividend
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstrakt
Cel - Celem artykułu jest weryfikacja hipotezy, że spółki regularnie dzielące się zyskiem z akcjonariuszami w większym stopniu pomnażają kapitał wniesiony do spółki przez inwestora niż spółki, które tego nie czynią. Metodologia badania - Do realizacji celu wykorzystano zjawisko migracji wartości, które odzwierciedla rezultaty wyceny spółki przez rynek kapitałowy. Wyodrębniono migrację wartości rynkowej oraz migrację wartości dodanej. Badaniu poddano spółki systematycznie płacące dywidendy, które określono mianem spółek dywidendowych. Wynik - Badanie wykazało zasadnicze różnice między spółkami sprywatyzowanymi i spółkami, w których udziały ma Skarb Państwa. Postawiona na wstępie hipoteza została pozytywnie zweryfikowana tylko w odniesieniu do spółek sprywatyzowanych. Oryginalność/Wartość - Wkład do dyskusji na temat wpływu dywidendy na kształtowanie się kursów akcji. Wykazano, że istotną rolę odgrywa tu struktura własności. W przypadku spółek w pełni sprywatyzowanych wyniki badania wskazują na słuszność założeń teorii istotności dywidend.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of the paper is research hypothesis verification, that companies which regularly sharing their profits with shareholders multiplying in a greater extent capital contributed to the company than companies which don't share these profits. Design/Methodology/approach - Value migration that presents companies pricing results by capital market has been used to reach the goal of the paper. Market value migration and added value migration have been separated. The research covers regularly paying dividends companies, which were defined as dividend companies. Findings - The research results showed great differences between private companies and companies with state share. Formulated research hypothesis has been positively verified only for private companies. Originality/Value - Contribution to the debate about the impact of the dividends on shares prices. Ownership structure is very important factor. Dividends' importance theory has been confirmed referring to completely private companies.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brabazon, T. (1999). Value Migration. Where is the Value in Your Industry Going. Accountancy Ireland, 31 (3), 31-35.
 2. Gordon, M. (1959). The Savings, Earnings and Stock Prices. Review of Economics and Statistics, 41 (2/1), 99-105.
 3. Kowerski, M. (2011). Ekonomiczne uwarunkowania decyzji o wypłatach dywidend przez spółki publiczne. Kraków-Rzeszów-Zamość: Konsorcjum Akademickie.
 4. Lintner, J. (1956). Distribution of Incomes of Corporation Among Dividends, Retained Earninigs and Taxes. American Economic Review, 46 (2), 97-113.
 5. Lintner, J. (1962). Dividends, Earnings, Leverage, Stock Prices and Supply of Capital to Corporation. Review of Economics and Statistics 44 (3), 243-269.
 6. Marcinkowska, M. (2000). Kształtowanie wartości firmy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 7. Michalski, M. (2001). Zarządzanie przez wartość. Warszawa: WIG-Press.
 8. Miller, M., Modigliani, F. (1961). Dividend Policy. Growth and Valuation of Shares. The Journal of Business, 34 (4), 411-433.
 9. Ostrowska, E. (2007). Rynek kapitałowy. Warszawa: PWE.
 10. Siudak, D. (2013). Pomiar procesów migracji wartości przedsiębiorstwa na polskim rynku kapitałowym. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 11. Siudak, M. (2001). Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
 12. Slywotzky, A.J. (1966). Value Migration. How to Think Several Moves Ahead of the Competition. Boston, MA: Harvard Business School Press.
 13. Zarzecki, D. (2013). Współczesne wyzwania wyceny przedsiębiorstw. Szczecin: Zarzecki, Lasota i Wspólnicy.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7741
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.86-32
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu