BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lubiński Marek (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Recenzja książki: Michała Mackiewicza, Stabilizacyjna polityka fiskalna w krajach OECD, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010, s. 198
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2012, nr 1-2, s. 155-160
The National Economy
Słowa kluczowe
Polityka fiskalna, Optymalizacja, Stabilność fiskalna, Recenzja
Fiscal policy, Optimalization, Fiscal stability, Review
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Można by sądzić, że w wyniku toczonej po II wojnie światowej dyskusji na temat polityki stabilizacyjnej, dopracowano się względnej jednomyślności. Zdawało się dominować przekonanie, że warunkiem prawidłowego pełnienia przez politykę gospodarczą funkcji stabilizacyjnych jest podporządkowanie jej regułom. Kryteriom tym lepiej odpowiadała polityka pieniężna niż fiskalna. Dopiero pierwszy kryzys finansowy XXI w. naruszył ten konsens, kiedy to wbrew dominującym uprzednio opiniom, nadzieje na jego przezwyciężenie lub przynajmniej złagodzenie pokładano raczej w polityce budżetowej, a nie monetarnej. W rezultacie, ożywieniu uległa dyskusja na temat miejsca polityki fiskalnej w stabilizowaniu gospodarki. Ważnym przyczynkiem w tej dyskusji stała się recenzowana książka. Jej celem jest ocena działań stabilizacyjnych w krajach OECD, ze szczególnym uwzględnieniem Polski, pod kątem spełnienia przez nie kryteriów optymalnej polityki fiskalnej. Dla realizacji tak zdefiniowanego zadania w pierwszej kolejności określono podstawowe cechy optymalnej polityki fiskalnej, a następnie w analizie empirycznej zbadano, czy i w jakim stopniu w badanych krajach posiadała ona te pożądane cechy.(fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu