BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Widz Ewa (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Stopy zwrotu indeksów giełdowych na GPW w Warszawie i ich zmienność a wolumen obrotu akcjami - analiza zależności
Causality Analysis Between Return Rates / Return Rates Volatility and Trading Volume of Selected Indices of Warsaw Stock Exchange
Źródło
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 2 (86), s. 401-412, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy : skuteczne inwestowanie
Słowa kluczowe
Przyczynowość w sensie Grangera, Indeks giełdowy, Stopa zwrotu akcji, Wolumen obrotu
Granger casuality, Stock market indexes, Stock rate of returns, Trading volume
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Cel - określenie zależności przyczynowych między wysokością stóp zwrotu głównych indeksów giełdowych GPW w Warszawie oraz ich zmiennością a wolumenem obrotu akcjami - uczestnikami indeksów. Metodologia badania - analiza zależności korelacyjnych, test przyczynowości Grangera. Wynik - słaba korelacja między stopami zwrotu badanych indeksów (i ich zmiennością) a wolumenem obrotu, istnienie przyczynowości w sensie Grangera w kierunku od stóp zwrotu i ich zmienności do wolumenu obrotu dla indeksów WIG i mWIG40 przy jednoczesnym braku tego typu zależności dla indeksów WIG20 i sWIG80. Oryginalność/Wartość - brak badań nad zależnością zmienności stóp zwrotu indeksów i ich wolumenu obrotu na rynku polskim.(abstrakt oryginalny)

Purpose - to examine the occurrence of Granger causality between return rates or return rates volatility and trading volume of selected indices of the Warsaw Stock Exchange. Design/Methodology/approach - the analysis of the Pearson correlation coefficients, the Granger causality--in-mean test. Findings - the poor correlation between return rates / return rates volatility and trading volume of analyzed indices, the occurrence of the Granger causality from stock returns and stock returns volatility to trading volume of the WIG and mWIG40 indices, the lack of the causal relationship between return rates / return rates volatility and the volume of the WIG20 and sWIG80 indices. Originality/Value - the absence of such analysis on the Polish market.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Charemza, W., Deadman, D. (1997). Nowa ekonometria. Warszawa: PWE.
 2. Hiemstra, C., Jones, J.D. (1994). Testing for linear and nonlinear Granger causality in the stock price-volume relation. Journal of Finance, 49 (5), 1639-1664.
 3. Karpoff, J.M. (1987). The relation between price changes and trading volume: A survey. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 22, 109-126.
 4. Kufel, T. (2011). Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 5. Lee, B.S., Rui, O.M. (2002). The dynamic relationship between stock returns and trading volume: Domestic and cross-country evidence. Journal of Banking and Finance, 26 (1), 51-78.
 6. Maddala, G.S. (2008). Ekonometria. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 7. Marcinkiewicz, E. (2010). Badanie przyczynowości w relacji cena - wolumen na przykładzie kontraktów terminowych na indeks WIG20. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 616. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 29, 479-488.
 8. Osińska, M. (2008). Ekonometryczna analiza zależności przyczynowych. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 9. Rambeza, J., Przekota, G., Szczepańska-Przekota, A. (2008). Analiza powiązań między indeksami giełdowymi i wielkością obrotów na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Bank i Kredyt, 1, 61-69.
 10. Rogalski, R.J. (1978). The Dependence of Prices and Volume. Review of Economics and Statistics, 60, 268-274.
 11. Smirlock, M., Starks, L.T. (1988). An Empirical Analysis of the Stock Price-Volume Relationship. Journal of Banking and Finance, 12 (1), 802-816.
 12. Syczewska, E. (2014). Przyczynowość w sensie Grangera - wybrane metody. Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, 15 (4), 169-180.
 13. Wójtowicz, T. (2008). Wpływ wielkości obrotów na ocenę warunkowej wariancji stóp zwrotu akcji na GPW w Warszawie. Rynek Kapitałowy - skuteczne inwestowanie. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, 10, 685-696.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7741
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.86-33
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu