BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dąbrowska Anna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Recenzja książki: Grzegorza Maciejewskiego, Ryzyko w decyzjach nabywczych konsumentów, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2010, s. 299
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2012, nr 1-2, s. 167-172, bibliogr. 11 poz.
The National Economy
Słowa kluczowe
Polityka konsumencka, Ryzyko, Recenzja, Konsument
Consumer policy, Risk, Review, Consumer
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Celem ocenianego opracowania było określenie roli, jaką odgrywa ryzyko w wyborach i zakupach dokonywanych przez konsumentów. Jego realizacja wymagała: - usystematyzowania dorobku naukowego w zakresie decyzji nabywczych konsumentów, teorii postrzeganego ryzyka oraz w zakresie źródłowych i metodycznych podstaw badań ryzyka konsumentów. Autor przytoczył nazwiska i dorobek wielu znanych ekonomistów, by wymienić A. Smitha, A. Marshalla, T.B. Veblena, G.B. Beckera postrzeganego jako twórcę nowej "ekonomii rodziny", - określenia profilu ekonomiczno-demograficznego polskich konsumentów, - dokonania identyfikacji i interpretacji pojęcia ryzyka w decyzjach nabywczych konsumentów, - eksploracji postrzeganych przez konsumentów rodzajów ryzyka, a następnie określenia wpływu, jakie mają one na ich decyzje nabywcze, - poznania siły i znaczenia poszczególnych czynników determinujących poziom ryzyka postrzeganego przez konsumentów, - identyfikacji sposobów oceny poziomu ryzyka przez konsumentów oraz strategii redukcji nieakceptowanej lub nietolerowanej jego wielkości. Książka składa się z 5 rozdziałów, które w sposób logiczny i interesujący przybliżają Czytelnikowi poszczególne obszary badawcze związane z podjętą problematyką.(fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Dąbrowska A., Janoś-Kresło M., Ozimek I., [2010], Wybrane aspekty ochrony interesów ekonomicznych konsumentów na rynku dóbr i usług w koontekście regulacji prawnych i opinii polskich konsumentów, w: Zachowania konsumentów na rynku dóbr i usług - wybrane aspekty, red. nauk. I. Ozimek, Difin, Warszawa.
 2. Engell J.F., Blackwell R.D., Miliard P.W., [1986], Consumer Behavior, The Dryden Press, Prentice Hall, New York.
 3. Hodoly A., [1975], Zarys ekonomii spożycia, AE, Katowice.
 4. Jakoby J., Kapłan L.B., [1972], The Components of Perceived Risk, "Advances in Consumer Academy od Marketing Science", Vol. 1 (1).
 5. Kędzior Z., Karcz K, [1998], Modele zachowań gospodarstw domowych i przedsiębiorstw (lata 2000-2010), AE, Katowice.
 6. Kieżel E., [2009], Zachowania polskich konsumentów w warunkach niepewności, w: Kontrowersje wokół marketingu w Polsce. Niepewność i zaufanie a zachowania nabywców, red. L. Garbarski, J. Tkaczyk, Wydawnictwa Akademickie i profesjonalne, Warszawa.
 7. Kotler Ph., [1994], Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i S-ka, Warszawa.
 8. Leksykon marketingu, [1998], red. J. Altkorn i T. Kramer, PWE, Warszawa.
 9. Peter J.P. i Ryan M.J., [1976], An Investigation of Perceived Risk at brand Level, "Journal Marketing Research".
 10. Reakcje polskiego konsumenta na kryzys gospodarczy, [2009], red. nauk. T. Slaby, SGH w Warszawie, Warszawa.
 11. Zikmund W.G. i Scott J.E., [1973], A Multivariate Analysis of Perceived Risk, Self-confidence and Information Sources, "Advances in Consumer Research, nr 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu