BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lubiński Marek (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Recenzja książki: Polityka pieniężna, redakcja naukowa Andrzej Sławiński, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 262
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2012, nr 3, s. 107-111
The National Economy
Słowa kluczowe
Polityka pieniężna, Emisja pieniądza, Recenzja
Monetary policy, Money issuing, Review
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Omawiane w podręczniku zagadnienia zostały podzielone na pięć bloków tematycznych. Pierwszy z nich dotyczy podstawowych funkcji banków centralnych. Otwiera go przedstawienie mechanizmów emisji pieniądza ze szczególnym akcentem na rolę banku centralnego w całym tym procesie. Punkt drugi dotyczy zasadniczego zadania banku centralnego jakim jest zapewnienie stałej siły nabywczej pieniądza i sposobów osiągania tego celu. Całość prowadzonych w tym rozdziale wywodów została podporządkowana opinii, że "zmiany w sposobie prowadzenia polityki pieniężnej były wynikiem ewolucji teorii na temat zdolności gospodarki do samoregulacji" (s. 22). Takie podejście wymagało przedstawienia zagadnienia w szerszym kontekście historycznym od systemu waluty złotej poczynając poprzez okres międzywojenny ze szczególnym wyeksponowaniem Wielkiego Kryzysu. W odniesieniu do okresu po II wojnie światowej, wskazano na przyczyny przejścia banków centralnych od strategii kontroli pieniądza do strategii celu inflacyjnego. Ten rozdział zamyka analiza kanałów transmisji monetarnej i wynikające z tego konsekwencje dla skuteczności polityki pieniężnej. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu