BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Binytska Kateryna (Khmelnytskyi Humanitarian-Pedagogical Academy)
Tytuł
Multicultural Education in the Context of Professional Training of Future Primary School Teachers in Ukraine
Polìkulʹturna osvìta v kontekstì profesìjnoï pìdgotovki majbutnìh učitelìv počatkovoï osvìti v Ukraïni
Źródło
Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2016, nr 11, s. 113-119, bibliogr. 10 poz.
Studies in Management and Finance by the Poznan School of Banking
Tytuł własny numeru
Zarządzanie wielokulturowym potencjałem społecznym
Słowa kluczowe
Wielokulturowość, Edukacja, Kształcenie zawodowe, Kształcenie nauczycieli, Pedagogika
Multicultural, Education, Vocational training, Education of teachers, Pedagogy
Uwagi
res., summ.
Abstrakt
The article focuses on the features of a multicultural education in the context of the professional training of future primary school teachers when teaching the course "Comparative Pedagogy" for students of a "Primary education" specialty. The author analyses the scientific works of modern researchers on the problem aforementioned. The article considers the conceptual foundations of a multicultural education and the peculiarities of multicultural competence of future primary school teachers. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Binytska K.М., 2016, Roboch prohrama z navchalnoi dystsypliny «Porivnialna pedahohika» dlia studentiv zaochnoi formy navchannia osvitnioho rivnia bakalavr, Haluz znan 01 Osvita, Spetsialnist 013 Pochatkova osvita, Khmelnytskyi: KhHPA.
  2. Chekh А.О., 2014, Porivnialna pedahohika v yevropeiskykh osvitnikh paradyhmakh (druha polovyna ХХ - pochatok ХХІ stolittia), Drohobych: М-vo osvity i nauky Ukrainy.
  3. Grzybowski Р., 2009, Edukacja europejska: od wielokulturowości ku międzykulturowości: koncepcje edukacji wielokulturowej i międzykulturowej w kontekście europejskim ze szczególnym uwzględnieniem środowiska frankofońskiego, Kraków: Impuls.
  4. Kokiel A., 2011, Values of students of pedagogy in a changing social reality, Szczecin: Volumina.
  5. Levytska L.A., 2013, Zmist poniattia polikulturna osvitav vitchyznianii ta zarubizhnii pedahohitsi, http://scaspee.com/all-materials/29 [access: 1.12.2016].
  6. Nos L.S., 2016, Prohrama navchalnoi dystsypliny «Porivnialna pedahohika» haluzi znan 01 Osvita spetsialnosti 013 Pochatkova osvita, kvalifikatsii Mahistr pochatkovoi osvity. Vykladach pedahohiky i metodyk pochatkovoi osvity. Vchytel anhliiskoi movy v pochatkovykh klasakh, Lviv: Lvivskyi natsionalnyi universytet imeni Ivana Franka.
  7. Sokolova I.V. (ed.), 2008, Profesiina pidhoyovka maibutnioho vchytelia-filoloha za dvoma spetsialnostiamy, Mariupol: АRТ-PRES.
  8. Tkachova O.O., 2011, Polikulturna osvita yak faktor formuvannia tolerantnosti osobystosti, Naukovyi visnyk Donbasu, № 2, http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvd_2011_2_9.
  9. Volkova N.I., 2015, Polikulturna osvita u profesiinii pidhotovtsi maibutnikh ekonomistiv, Pedahohichnyi protses: teoriya i praktyka, № 1-2(46-47).
  10. Vorotniak L.І., 2008, Osoblyvosti pedahohichnoi tekhnolohii formuvannia polikulturnoi kompetentsii mahistriv u vyshchykh pedahohichnykh navchalnykh zakladakh, Pedahohichnyi dyskurs, Vyp. 3, 48-53.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-0152
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu