BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Drewka Magdalena (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy), Gulda Dominika (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Tytuł
Wpływ turystyki konnej na środowisko
Impact of Tourism Horse to the Environment
Źródło
Aura, 2016, nr 11, s. 16-17, fot., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Turystyka, Rekreacja, Lasy, Ochrona przyrody
Tourism, Recreation, Forests, Nature protection
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Turystyka konna staje się coraz popularniejsza, co sprzyja rozwojowi ośrodków specjalizujących się w organizacji rajdów. Do 1991 roku nie było żadnych ograniczeń dotyczących swobodnego poruszania się koni i jeźdźców po lesie. W myśl obowiązujących przepisów, swobodne poruszanie się konno po lesie, trasami niewyznaczonymi dla koni, jest zabronione i może skutkować karą pieniężną. Nie wszystkie nadleśnictwa są przyjaźnie nastawione do turystyki konnej. Głównym zarzutem służb leśnych w stosunku do koniarzy jest twierdzenie, iż konie niszczą drogi leśne. Sytuacja taka jest szczególnie widoczna na terenach piaszczystych, podmokłych oraz wszędzie tam, gdzie pokonuje się konno strome stoki o luźnym podłożu. Przyczyną dewastacji środowiska leśnego jest także zagęszczenie ruchu konnego na małym obszarze, najczęściej spowodowane brakiem odpowiedniej ilości tras konnych, adekwatnie do ilości użytkowników. Wobec zmieniających się przepisów, relacje koniarzy i leśników zależą wyłącznie od dobrych chęci i nastawiania obu stron. (abstrakt oryginalny)

Horse tourism is becoming increasingly popular, which promotes the development of centers specializing in the organization of rallies. Until 1991 there were no restrictions on the freedom of movement of horses and riders in the woods. Under current regulations, to move freely on horseback through the woods, trails not designated for horses, is prohibited and may result in a fine. Not all forest districts are friendly towards the horse-riding. The main objection forest services in relation to the horsemen to argue that horses damage forest roads. This situation is particularly visible in the sandy areas, wetlands and wherever overcomes riding steep slopes of loose ground. The cause of the devastation of the forest environment is also congestion horse in a small area, usually caused by lack of adequate quantities of horse riding trails, adequate to the number of users. In view of the changing regulations, relationships horsemen and foresters depend only on the willingness of both sides and adjust. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Józefczyk M. (2010). Najpiękniejsze szlaki konne w Polsce. Carta Blanca sp. z o.o. Grupa Wydawnicza PWN.
  2. Krzemień M.P. (1991). Hucuły - konie połonin. Parol Company, Kraków.
  3. Podstawski Z., Krzak Ł., Stefaniuk M. (2013). Charakterystyka populacji koni użytkowanych do prac leśnych w powiecie nowosądeckim. Międzynarodowa konferencja naukowa "Innowacyjność badań w naukach o zwierzętach". Materiały konferencyjne s. 211.
  4. Rot E. (2011). Ruszamy na rajd. Koń Polski, 5: 58-62.
  5. Ustawa o ruchu drogowym z 20 czerwca 1997, DzU z 1997 r., nr 98, poz. 602.
  6. Ustawa o lasach z 28 września 1991, DzU z 1991, nr 101, poz. 444.
  7. Zawiślak J., Ogińska M., Drewka M., Święcicka N. (2014). Wykorzystanie koni w gospodarce leśnej. Wiadomości Zootechniczne, r. LII (2014), 1: 61-65.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-3668
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15199/2.2016.11.3
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu