BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chmielak Anna (Uniwersytet w Białymstoku)
Tytuł
Recenzja książki: Andrzeja Buszko, Przedsiębiorstwo na rynku finansowym. Uwarunkowania analizy strategicznej w okresie globalizacji, Difin, Warszawa 2011, s. 202
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2012, nr 4, s. 151-156
The National Economy
Słowa kluczowe
Rynki finansowe, Globalizacja, Inwestycje zagraniczne, Finanse przedsiębiorstwa, Recenzja
Financial markets, Globalization, Foreign investment, Enterprise finance, Review
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Recenzowana książka jest adresowana przede wszystkim do szeroko rozumianej grupy menedżerów, to jest właścicieli, kadry zarządzającej, członków rad nadzorczych korporacji i przedsiębiorstw dowolnej wielkości i branży. Wspólną cechą współczesnych przedsiębiorstw winno być umiędzynarodowienie działalności, obecność na rynku światowym, świadomość wszechobecnej konkurencji i dobre rozpoznanie mechanizmu międzynarodowych przepływów dóbr finalnych i czynników produkcji. Autor opracowania doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że współczesne przedsiębiorstwa znajdują się - nawet, jeśli w ich ocenie koncentrują swoją działalność na rynku lokalnym - w obszarze oddziaływania mechanizmu konkurencji międzynarodowej. Daje temu wyraz już w pierwszym rozdziale pracy, w którym, po pobieżnym przedstawieniu reguł analizy strategicznej przedsiębiorstwa, istoty otoczenia oraz uwarunkowań wewnętrznych jego działalności, podkreśla międzynarodowy kontekst procesów inwestycyjnych, segmentacji rynku i oceny atrakcyjności danego obszaru dla inwestorów. W jego ocenie strategia ma służyć zwiększeniu konkurencyjności, a ta ma wymiar krajowy (na rynku krajowym wobec oferty innych, w tym zagranicznych przedsiębiorstw) i międzynarodowy (na rynku światowym wobec konkurentów z innych krajów). Prawdopodobnie, ze względu na powszechną obecność w literaturze sposobów oceny tak zwanych twardych zasobów, autor skupia się na czynnikach miękkich (niematerialnych), w tym głównie wiedzy i zaufaniu, które traktuje jako uwarunkowania jakościowe. Nie zadowala go bowiem analiza ilościowa, co podnosi wartość dodaną pracy.(fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu