BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lubiński Marek (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Recenzja książki: Od kryzysu do ożywienia : dylematy współczesnej polityki finansowej, redakcja Jan L. Bednarczyk, Wiesława Przybylska-Kapuścińska, CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2011, s. 268
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2012, nr 5-6, s. 141-146
The National Economy
Słowa kluczowe
Polityka finansowa, Dług publiczny, Kryzys finansowy, Recenzja
Financial policy, Public debt, Financial crisis, Review
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Zasygnalizowana w tytule problematyka ma wiele aspektów, stąd też w celu uporządkowania rozważań zasadne było zgrupowanie wszystkich tekstów w kilku blokach tematycznych. Pierwszy z nich poświęcony jest bankowości centralnej i stabilizacji gospodarczej. Źle się chyba stało, że pierwszy blok zagadnień i zarazem całą książkę otwiera opracowanie na temat perspektyw strefy euro. Autor zgłasza wiele uwag krytycznych pod adresem koncepcji utworzenia ugrupowania, które traktuje, zresztą słusznie, w większej mierze jako projekt polityczny, a nie ekonomiczny. Wynikające z tego problemy brutalnie przypomniały o sobie w czasie obecnego kryzysu i zdaniem pesymistów albo, jak się coraz częściej okazuje, realistów mogą wygenerować drugą jego falę. Zgadzam się również, że obecna sytuacja narzuca ostrożność w ocenie perspektyw wstąpienia Polski do strefy euro. Zresztą ostrożność ta w większej mierze jest podyktowana czynnikami wewnętrznymi, przede wszystkim niespełnieniem kryteriów z Maastricht, niż okolicznościami zewnętrznymi.(fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu