BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pabian Arnold (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Zrównoważone przedsiębiorstwo jako rezultat zmian organizacyjnych
Sustainable Enterprise as a Result of Organizational Changes
Źródło
Przegląd Organizacji, 2017, nr 8, s. 11-16, tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Rozwój zrównoważony przedsiębiorstwa, Zmiany organizacyjne, Ślad ekologiczny
Sustainable development, Enterprise sustainable development, Organisational change, Ecological footprint
Uwagi
summ.
Abstrakt
Dotychczasowy zakres i tempo zrównoważonego rozwoju nie są wystarczające. Ziemia staje się coraz mniej gościnna dla naszego nowoczesnego społeczeństwa. Jej naturalny potencjał wyczerpuje się, o czym świadczą pogarszające się wskaźniki Living Planet Index oraz Ecological Footprint. Problemom ekologicznym towarzyszą problemy społeczne. Zrównoważony rozwój można znacznie przyśpieszyć przekształcając tradycyjne funkcjonujące przedsiębiorstwa w zrównoważone organizacje. Tworzenie zrównoważonego przedsiębiorstwa wymaga dokonania wielu zmian głównie o charakterze organizacyjnym. W artykule autor przedstawia własną koncepcję zrównoważonego przedsiębiorstwa oraz sześciofazowy proces mający na celu doprowadzenie do jego powstania. Zrównoważone przedsiębiorstwo prowadzi zrównoważoną działalność na bazie zrównoważonych zasobów. Jego tworzenie jest złożonym i skomplikowanym przedsięwzięciem, które powinni być realizowane pod przywództwem zrównoważonych kierowników najwyższego szczebla zarządzania. (abstrakt oryginalny)

The current scope and pace of sustainable development are not sufficient. The Earth is becoming less hospitable to our modern society. Its natural potential is running out exhausted, as evidenced by the deteriorating indicators of the Living Planet Index and the Ecological Footprint Index. Environmental problems are accompanied by social problems. Sustainable development can be considerably accelerated by turning traditional businesses into sustainable organizations. Creating a sustainable enterprise requires many organizational changes. In the article the author presents his own concept of a sustainable enterprise and a six-phase process aimed at creating it. A sustainable company carries out sustainable activities on the basis of sustainable resources. Its creation is a complex and complicated undertaking that should be carried out under the leadership of sustainable top managers. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Berg G., Pietersma P. (2015), Key Management Models, Pearson Education Limited, New York.
 2. BMW (2016), BMW ІЗ, https://bmw-autofus.pl/www/ media/pricelist-brochure/BM W_Catalogue_i3.pdf. asset. 1467375414899.pdf, data dostępu: 19.09.2017 r.
 3. Bollingtoft A., Hakonsson D" Nielsen J., Snow CH., Ulhoi J. (eds.), (2009), New Approaches to Organizational Design, Springer, New York.
 4. Brinkmann R. (2016), Introduction to Sustainability, J. Wiley & Sons Ltd, Chichester.
 5. Certo S., Certo Т. (2009), Modern Management. Concepts and Skills, Pearson Prentice Hall, London.
 6. Daft R., Benson A. (2016), Management, Cengage Learning Emea, Mason.
 7. Fogel D. (2016), Strategic Sustainability, Routlege, Taylor & Francis, New York.
 8. Forbes (2016), Tesla pokaże światu elektryczną ciężarówkę. Odsłona we wrześniu, https://www.forbes.pl/wiadomosci/ tesla-bedzie-produkowac-elektryczne-ciezarowki/8rfm8zq, data dostępu: 11.08.2017 r.
 9. Luthans F., Doh J. (2009), International Management, McGraw-Hill, New York.
 10. Pabian A. (2014), Greenwashing i astroturfing. Zielona dezinformacja w działalności promocyjnej, "Marketing i Rynek", Nr 4, s. 105-110.
 11. Pabian A. (2017), Zrównoważone przedsiębiorstwo jako rezultat zarządzania strategicznego, [w:] A. Sopińska, P. Wachowiak (red.), Wyzwania współczesnego zarządzania strategicznego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 363-376.
 12. Thiele L. (2016), Sustainability, Polity Press, Cambridge.
 13. WP (2016), Ciężarówki jak samochody Tesli? Firma Nicola Motor chce być rewolucjonistą transportu drogowego, https:// moto.wp.pl/ciezarowki-jak-samochody-tesli-firma-nicola- -motor-chce-byc-rewolucjonista-transportu-drogowego- -6036893437219457a, data dostępu: 11.08.2017 r.
 14. WWF (2016), Living Planet Report 2016. Risk and Resilience in a New Era, http://awsassets.panda.org/downloads/lpr_2016_
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu