BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamik Anna (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Tworzenie potencjału zasobowego i zdolności dynamicznych organizacji poprzez partnerstwo strategiczne
Creating the Resource Potential and Dynamic Capabilities of the Organisation through Strategic Partnership
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2017, nr 3 tom 1, s. 5-16, tab., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Zasoby przedsiębiorstwa, Partnerstwo strategiczne, Potencjał przedsiębiorstwa, Zdolności dynamiczne
Enterprise resources, Strategic partnership, Potential of enterprise, Dynamic capabilities
Uwagi
Klasyfikacja JEL: D21, D22, L14
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
W opracowaniu dokonano opisu struktury potencjału zasobowego organizacji i zaproponowano koncepcję jego tworzenia. Zasugerowano, by procesy tworzenia i eksploatowania potencjału zasobowego organizacji oprzeć na mechanizmie tworzenia wielopłaszczyznowego partnerstwa. Dla celów tworzenia zdolności dynamicznych, będących jednym z ważniejszych elementów potencjału, wskazano partnerstwo sytuacyjne z różnego typu partnerami biznesowymi. Analizy teoretyczne zobrazowano wynikami badań praktycznych zachowań funkcjonujących na terenie Polski MSP. Artykuł ma charakter koncepcyjny. (abstrakt oryginalny)

In the study, there was made a description of the structure of the resource potential of the organisation and proposed the concept of its creation. It was suggested that the processes of creating and exploiting the resource potential of the organisation have to be based on a mechanism of multi-faceted partnership creation. For the purpose of dynamic capabilities building, which are one of the most important elements of the resource potential, there was indicated situational partnership with various business partners. Theoretical analyses were illustrated by results of the practical behaviour of SMEs operating in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamik A. (2015a), Dynamizowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, (w:) Głuszek E., Bełz G. (red.), Zmiana warunkiem sukcesu. W poszukiwaniu źródeł trwałej konkurencyjności, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 400.
 2. Adamik A. (2015b), Partnerstwo strategiczne a konkurencyjność przedsiębiorstw. Perspektywa MSP, "Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej", nr 1199, seria "Rozprawy Naukowe", Z. 484.
 3. Adamik A. (2010), Budowa kapitału relacyjnego jako szansa rozwoju MSP, (w:) Kaleta A. (red.) Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu".
 4. Agarwal R., Helfat C.E.(2009), Strategic renewal of organizations, "Organization Science", Vol. 20, No. 2.
 5. Al-Aali A., Teece D.J. (2014), International Entrepreneurship and the Theory of (Long-Lived) International Firm: A Capabilities Perspective, "Entrepreneurship Theory and Practice", January.
 6. Barney J.B. (1991), Firm resources and sustained competitive advantage, "Journal of Management", Vol. 17, No. 1.
 7. Blyler M., Coff R. (2003), Dynamic Capabilities, Social Capital and Rent Appropriation: Ties that Split Pies, "Strategic Management Journal", Vol. 24, No. 7.
 8. Bratnicki M. (2010), Przedsiębiorcze zdolności dynamiczne jako źródło trwałej, wysokiej efektywności przedsiębiorstwa, (w:) Jagoda H., Lichtarski J. (red.), Kierunki i dylematy rozwoju nauki i praktyki zarządzania przedsiębiorstwem, UE we Wrocławiu, Wrocław.
 9. Bratnicki M. (2000), Kompetencje przedsiębiorstwa. Od określenia kompetencji do zbudowania strategii, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 10. Czakon W. (2008), Kompetencje dynamiczne w badaniach zarządzania strategicznego, (w:) Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne - podstawowe problemy, "Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości".
 11. Deering A., Murphy A. (2003), The Partnering Imperative. Making Business Partnership Work, John Wiley&Sons Ltd., New York.
 12. Drnevich A. Kriauciunas P. (2011), Clarifying the conditions and limits of the contributions of ordinary and dynamic capabilities to relative firm performance, "Strategic Management Journal" , Vol. 32, No. 11.
 13. Eisenhardt K., Martin J. (2000), Dynamic Capabilities: What Are They?, "Strategic Management Journal", Vol. 21, No. 10.
 14. Flaszewska S., Zakrzewska-Bielawska A. (2013), Organizacja z perspektywy zasobów - ewolucja w podejściu zasobowym, (w:) Adamik A. (red.), Nauka o organizacji. Ujęcie dynamiczne, Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 15. Godziszewski B., Haffer M., Stankiewicz M.J., Sudoł S. (2011), Przedsiębiorstwo. Teoria i praktyka zarządzania, PWE, Warszawa.
 16. Gulati R., Nohrita N., Zaheer A. (2000), Strategic Networks, "Strategic Management Journal", Vol. 21.
 17. Ionescu V. C. (2009), The Internal Potential of Sustainable Organization, "Manager", No. 10.
 18. Johnson G., Scholes K. (1999), Exploring Corporate Strategy, Prentice Hall Europe, London.
 19. Johnson G., Scholes K., Whittington R. (2010), Podstawy strategii, PWE, Warszawa.
 20. Lavie D. (2006), The Competitive Advantage of Interconnected Firms: An Extention of the Resource-Basd View, "Academy of Management Review", Vol. 31, No. 3.
 21. Macher J.T., Mowery D.C. (2009), Measuring Dynamic Capabilities: Practices and Performance in Semiconductor Manufacturing, "British Journal of Management", Vol. 20.
 22. Matwiejczuk R. (2011), Zasoby oraz zdolności i kompetencje przedsiębiorstwa w tworzeniu przewagi konkurencyjnej, "Przegląd Organizacji", nr 4.
 23. Nahapiet J., Gloshal S. (1998), Social Capital, Intelectual Capital and the Organizational Advantage, "Academy of Management Review", Vol. 23.
 24. Teece D.J. (2012) , Dynamic Capabilities: Routines versus Entrepreneurial Action, "Journal of Management Studies", Vol. 49(8).
 25. Teece D.J., Pisano G., Shuen A. (1997), Dynamic Capabilities and Strategic Management, "Strategic Management Journal", Vol. 18, No. 7.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu