BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pakulska Teresa (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Recenzja książki Doroty Niedziółki, Regionalizacja rynków energii, "Monografie i Opracowania", nr 587, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011, s. 319
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2012, nr 5-6, s. 147-151
The National Economy
Słowa kluczowe
Rynek energetyczny, Współpraca gospodarcza, Współpraca międzynarodowa, Recenzja
Energy market, Economic cooperation, International cooperation, Review
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
W obliczu dokonujących się w gospodarce światowej przemian, związanych z jednej strony z liberalizacją gospodarki i dążeniem do wzrostu konkurencyjności w każdym jej wymiarze, a z drugiej strony dążeniem państw do ochrony strategicznych dla gospodarki zasobów, do których należą surowce energetyczne, istnieje potrzeba nowego spojrzenia na kwestie funkcjonowania rynku energii, także w wymiarze przestrzennym. Podjęta przez Autorkę problematyka regionalizacji rynku energii dobrze wpisuje się we wspomniany obszar dociekań i analiz. Recenzowana książka stanowi szerokie spektrum problematyki obejmującej regionalizację rynku energii, będącą swoistego rodzaju koincydencją zagadnień ekonomicznych rozpatrywanych w płaszczyźnie przestrzennej. Nurt ekonomiczny został ograniczony do jednego z segmentów gospodarki o strategicznym znaczeniu dla jej rozwoju, tj. energetyki. Podjęty problem uznaję za interesujący poznawczo, a zarazem złożony pod względem badawczym.(fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu