BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Poznańska Krystyna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Recenzja książki: Aleksandry Nowakowskiej, Zbigniewa Przygodzkiego, Mariusza E. Sokołowicza, Region w gospodarce opartej na wiedzy : kapitał ludzki - innowacje - korporacje międzynarodowe, Difin, Warszawa 2011, s. 224
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2012, nr 5-6, s. 152-154
The National Economy
Słowa kluczowe
Polityka regionalna, Kapitał ludzki, Wiedza, Innowacje, Recenzja
Regional policy, Human capital, Knowledge, Innovations, Review
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Książka stanowi interesującą publikację, prezentującą nowe spojrzenie na region i czynniki determinujące jego rozwój. Gospodarka oparta na wiedzy oznacza wzrost znaczenia wiedzy i procesów uczenia w rozwoju regionalnym. Wiedza stanowi najcenniejszy zasób, który decyduje o rozwoju i pozycji konkurencyjnej państw, regionów i przedsiębiorstw. Słabnie natomiast znaczenie zasobów naturalnych i nisko wykwalifikowanej siły roboczej. W odróżnieniu od innych zasobów, wiedzę można zdobywać, rozwijać w procesie uczenia i jest w zasięgu każdego, kto chce z niej skorzystać. Jednocześnie jest to zasób nieuchwytny i trudny do skopiowania. W konsekwencji tworzy się nowy porządek gospodarczy bazujący na produkcji, dystrybucji i wykorzystaniu wiedzy. W warunkach gospodarki opartej na wiedzy zmienia się też w zasadniczy sposób podejście do praktyki gospodarczej państw, regionów i przedsiębiorstw, które muszą uznać, że wiedza jest strategicznym czynnikiem sukcesu i zmienić swoją filozofię działania. Wypracowanie i utrzymanie trwałej przewagi konkurencyjnej wymaga pozyskiwania, tworzenia i aktualizacji wiedzy, jak też dzielenia się nią i wykorzystania jej w procesach podejmowania decyzji. Pochodną tych procesów jest wzrost znaczenia czynnika ludzkiego i innowacji. Kapitał ludzki jest zintegrowany z pracownikiem, jego wiedzą, doświadczeniem i możliwościami działania w organizacji. Jego kreatywność determinuje w znaczącym stopniu innowacyjność organizacji.(fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu