BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bartkowiak Paweł (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Znaczenie składowych procesu współkreowania wartości dla klienta w perspektywie wyborów strategicznych
Importance of the Components of the Process of Co-Creating Values for the Customer in the Perspective of Strategical Choices
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2017, nr 3 tom 1, s. 17-28, rys., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Wartość dla klienta, Klient, Przedsiębiorstwo
Value to customer, Customer, Enterprises
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M00, M20, M30
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Podstawowym celem opracowania jest ocena znaczenia składowych wybranych obszarów procesu współkreowania wartości dla klienta. W pierwszej części opracowania dokonano charakterystyki koncepcji współkreowania wartości dla klienta. Zaprezentowano wyniki badań empirycznych przeprowadzonych z przedstawicielami najwyższego szczebla kierownictwa średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce oraz z klientami na wybranych rynkach: odzieży i obuwia, dóbr trwałego użytku, usług fitness oraz usług mobilnych. Prezentacja wyników dotyczy znaczenia składowych w obszarach: 1) zasobów angażowanych przez klienta w proces współkreowania wartości, 2) kanałów komunikacji utylitarnych w procesie współkreowania oraz 3) potencjalnego ryzyka związanego z uczestnikami tego procesu. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to evaluate the components of the selected areas of value- co-creation process. In the first part of the article, the value-co-creation concept is presented. In the second part of the article, the results of empirical research conducted amongst top level managers of medium and large Polish companies and customers in the following markets: clothes and shoes, durable goods, fitness services, and mobile services are presented. The results presentation contains evaluation of the following research areas: 1) resources involved in the co-creation process, 2) communication channels used in this process, and 3) the potential risk related to the co-creation process participants. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartkowiak P. (2015a), Proces współkreowania wartości dla klienta w perspektywie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, "Marketing i Rynek", nr 9.
 2. Bartkowiak P. (2015b), Uwarunkowania współpracy z klientem na wybranych rynkach, "Marketing i Rynek", nr 5.
 3. Bartkowiak P. (2016), Porównanie znaczenia wybranych obszarów procesu współkreowania wartości dla klienta między grupami przedsiębiorstw i klientów, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 444.
 4. Bartkowiak P. (2017), Identyfikacja składowych procesu współkreowania wartości dla klienta, art. zgłoszony na konferencję pt. Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym. Zarządzanie projektami i procesami, Katedra Procesu Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 5. Bechmann A., Lomborg S. (2013), Mapping actor roles in social media: Different perspectives on value creation in theories of user participation, "New Media & Society", Vol. 15, No. 5.
 6. Czakon W. (2007), Wykorzystanie sieci międzyorganizacyjnych w tworzeniu wartości dla klienta na rynku B2B, (w:) Mitręga M. (red.), Marketing relacji na rynku Business to Business - wybrane zagadnienia, AE, Katowice.
 7. Frow P., Nenonen S., Payne A., Storbacka K. (2015), Managing co-creation design: a strategic approach to innovation, "British Journal of Management", Vol. 26, No. 3.
 8. Ketonen-Oksi S., Jussila J.J., Kärkkäinen H. (2016), Social media based value creation and business models, "Industrial Management & Data Systems", Vol. 116.
 9. Palo T., Tähtinen J. (2013), Networked business model development for emerging technology-based services, "Industrial Marketing Management", Vol. 42, No. 5.
 10. Rampen W. (2017), My personal definition of business with customer value co-creation, http://www.customerthink.com [dostęp: 15.03.2017].
 11. Roser T., DeFillippi R., Samson A. (2013), Managing your co-creation mix: co-creation ventures in distinctive contexts, "European Business Review", Vol. 25, No. 1.
 12. Tapscott D., Williams A.D. (2006), Wikinomics: How Mass Collaboration Changes Everything, Portfolio, New York, NY.
 13. Urbanowska-Sojkin E. (2011), Podstawy wyborów strategicznych w przedsiębiorstwach, PWE, Warszawa.
 14. Urbanowska-Sojkin E. (2013), Ryzyko w wyborach strategicznych w przedsiębiorstwach, PWE, Warszawa.
 15. Walesiak M. (1996), Metody analizy danych marketingowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 16. Wieczorkowska G., Wierzbiński J. (2011), Statystyka od teorii do praktyki, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu