BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brzozowski Maciej (Poznań University of Economics and Business), Birfer Ilya (Jerusalem College of Technology)
Tytuł
Applications of MCDM Methods in the ERP System Selection Process in Enterprises
Wykorzystanie metod wielokryterialnej analizy decyzyjnej w procesie wyboru systemu ERP w przedsiębiorstwach
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2017, nr 3 tom 1, s. 40-52, tab., wykr., bibliogr. 37 poz.
Słowa kluczowe
Systemy ERP, Analiza wielokryterialna, Wielokryterialne podejmowanie decyzji
ERP system, Multicriteria analysis, Multiple-criteria decision making
Uwagi
Klasyfikacja JEL: C88, M10, M16
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Przedmiotem opracowania jest wykorzystanie metod wielokryterialnej analizy decyzyjnej w procesie wyboru odpowiedniego systemu klasy ERP w organizacjach. W ramach przeprowadzonego badania zidentyfikowano oraz poddano analizie najbardziej uznane i opiniotwórcze publikacje, tworzące bazę teoretyczną omawianej problematyki. Celem opracowania jest identyfikacja tendencji obserwowanych w zakresie wykorzystania omawianych metod. Pierwsza część opracowania zawiera prezentację najpopularniejszych metod wielokryterialnej analizy decyzyjnej wykorzystywanych w procesie wyboru systemów klasy ERP w organizacjach. W drugiej części opracowania przedstawiono wyniki badań literaturowych dotyczących popularności oraz znaczenia omawianych metod, mierzonych liczebnością publikacji oraz liczbą cytowań w literaturze przedmiotu. (abstrakt oryginalny)

This research examines new directions in applications of Multiple Criteria Decision Making (MCDM) methods in the process of selecting appropriate ERP system by organizations. The research identifies and reviews the most relevant and influential publications, which formed the state of art in this research field. Tendencies of the use of MCDM methods are demonstrated by the means of comparative analysis. The first part of the paper introduces MCDM methods often used in the ERP system selection process. Second part of the paper provides literature analysis of various MCDM methods, their acceptance and frequency of application for selection of an ERP system. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ahituv N., Neumann S., Zviran M. (2002), A system development methodology for ERP systems, "Journal of Computer Information Systems", No. 42(3).
 2. Akao Y. (1997), QFD: Past, present, and future, "International Symposium on QFD", No. 97(2).
 3. Aloini D., Dulmin R., Mininno V. (2007), Risk management in ERP project introduction: Review of the literature, "Information & Management", No. 44(6).
 4. Ayağ Z., Özdemir R.G. (2007), An intelligent approach to ERP software selection through fuzzy ANP, "International Journal of Production Research", No. 45(10).
 5. Cebeci U. (2009), Fuzzy AHP-based decision support system for selecting ERP systems in textile industry by using balanced scorecard, "Expert Systems with Applications", No. 36(5).
 6. Chang D.Y. (1996), Applications of the extent analysis method on fuzzy AHP, "European Journal of Operational Research", No. 95(3).
 7. Charnes A., Cooper W.W., Rhodes E. (1978), Measuring the efficiency of decision making units, "European Journal of Operational Research", No. 2(6).
 8. Chen L.H., Tsai F.C. (2001), Fuzzy goal programming with different importance and priorities, "European Journal of Operational Research", No. 133(3).
 9. Chen Y. (2011), A Model for Selecting an ERP System with Intuitionistic Trapezoidal Fuzzy Information, "AISS: Advances in Information Sciences and Service Sciences", No. 3(7).
 10. Efe B. (2016), An integrated fuzzy multi criteria group decision making approach for ERP system selection, "Applied Soft Computing", No. 38.
 11. Enea M., Piazza T. (2004), Project Selection by Constrained Fuzzy AHP, "Fuzzy Optimization and Decision Making", No. 3(1).
 12. Feng L.V. (2007), Study to ERP Selection Approach Based on Entropy Method and Grey Correlation Analysis, "Mining & Processing Equipment", No. 3.
 13. Figueira J.R., Greco S., Roy B., Słowiński R. (2013), An overview of ELECTRE methods and their recent extensions, "Journal of Multi-Criteria Decision Analysis", No. 20(1-2).
 14. Forman E.H., Gass, S.I. (2001), The analytic hierarchy process-an exposition, "Operations Research", No. 49(4).
 15. Hasibuan Z.A., Dantes G.R. (2012), Priority of Key Success Factors (KSFS) on Enterprise Resource Planning (ERP) System Implementation Life Cycle, "Journal of Enterprise Resource Planning Studies", No. 1.
 16. Hwang C.L., Yoon K. (1981), Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications, Springer-Verlag, New York.
 17. Junior F.R., Osiro L., Carpinetti L.C. (2014), A comparison between Fuzzy AHP and Fuzzy TOPSIS methods to supplier selection, "Applied Soft Computing", No. 21.
 18. Kao C., Liu S.T. (2000), Fuzzy efficiency measures in data envelopment analysis, "Fuzzy Sets and Systems", No. 113(3).
 19. Karsak E.E., Özogul C.O. (2009), An integrated decision making approach for ERP system selection, "Expert systems with Applications", No. 36(1).
 20. Kilic H.S., Zaim S., Delen D. (2015), Selecting "The Best" ERP system for SMEs using a combination of ANP and PROMETHEE methods, "Expert Systems with Applications", No. 42(5).
 21. Lall V., Teyarachakul S. (2006), Enterprise Resource Planning (ERP) System Selection: A Data Envelopment Analysis (DEA) Approach, "Journal of Computer Information Systems", No. 47(1).
 22. Langenwalter G.A. (1999), Enterprise resources planning and beyond: integrating your entire organization, CRC Press.
 23. Lin J.H., Tzeng G.H., Jen W. (2005), Utilizing VIKOR to make ERP system supplier selection decision, "Agriculture and Economics", No. 34.
 24. Mikhailov L., Singh M.G. (2003), Fuzzy analytic network process and its application to the development of decision support systems, "IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics", No. 33(1).
 25. Mohanty R.P., Agarwal R., Choudhury A.K., Tiwari M.K. (2005), A fuzzy ANP-based approach to R&D project selection: A case study, "International Journal of Production Research", No. 43(24).
 26. Nikjoo M.A., Khah M.M., Moghimi A. (2011), Fuzzy TOPSIS and GP application for evaluation and selection of a suitable ERP, "Australian Journal of Basic and Applied Sciences", No. 5(11).
 27. Olson D.L. (2007), Evaluation of ERP outsourcing, "Computers & Operations Research", No. 34(12).
 28. Ptak C.A., Schragenheim E. (2003), ERP: tools, techniques, and applications for integrating the supply chain, CRC Press.
 29. Ramanathan R., Ganesh L.S. (1995), Energy resource allocation incorporating qualitative and quantitative criteria: an integrated model using goal programming and AHP, "Socio-Economic Planning Sciences", No. 29(3).
 30. Remenyi D. (2000), The elusive nature of delivering benefits from IT investment, "Electronic Journal of Information Systems Evaluation", No. 3(1).
 31. Saaty T.L. (2004), Decision making - the analytic hierarchy and network processes (AHP/ANP), "Journal of Systems Science and Systems Engineering", No. 13(1).
 32. Şen C.G., Baraçlı H. (2010), Fuzzy quality function deployment based methodology for acquiring enterprise software selection requirements, "Expert Systems with Applications", No. 37(4).
 33. Teltumbde A. (2000). A framework for evaluating ERP projects, "International Journal of Production Research", No. 38(17).
 34. Wind Y., Saaty T.L. (1980), Marketing applications of the analytic hierarchy process, "Management Science", No. 26(7).
 35. Yang Z.Y., Qin F. (2009), ERP System Selection Method Based on Fuzzy DEA, "Fuzzy Systems and Mathematics", No. 23(1).
 36. Zadeh L.A. (1965), Fuzzy sets, "Information and Control", No. 8(3).
 37. Zadeh L.A. (1994), Fuzzy logic, neural networks, and soft computing, "Communications of the ACM", No. 37(3).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu