BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Przybojewska Ilona (Jagiellonian University in Cracow, Poland)
Tytuł
Right to energy? The Protection of Vulnerable Recipients on National and International Level
Źródło
Law and Administration in Post-Soviet Europe, 2017, vol. 4, iss. 1, s. 31-41, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo energetyczne, Prawo energetyczne, Polityka energetyczna
Energy security, Energy law, Energy policy
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
I would assess as astonishing that in the vast domain of energy policy the question of protection of vulnerable recipient has seemed to be somehow left aside until recently. In comparison with consumer protection systems present in branches of law other than energy law, it is glaringly insufficient both on the level of European Union as well as particular Member States. I dare to draw the conclusion that instruments employed to combat energy poverty should comprise both traditional mechanisms (however, with a restriction that actually effective mechanisms should be elected, like ban on suspending energy supplies to certain category recognized as vulnerable recipients) as well as market-based mechanisms, like white certificates giving incentives for improvement of energy efficiency, the more that thereby also underlying causes of energy poverty could be properly addressed.(fragment of text)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamiec D., Cele i inicjatywy Unii Europejskiej w dziedzinie polityki energetycznej [in:] M. Sobolewski (ed.), Polityka energetyczna, Warszawa 2010.
 2. Bogdanowicz P., Interes publiczny w prawie energetycznym Unii Europejskiej, Warszawa 2012.
 3. Brunarska Z., Jarosiewicz A., Łoskot-Strachota A., Wiśniewska I., Between energy security and energy market integration. Guidelines for the future development of the EU's external energy policy in Europe's neighbourhood, Warszawa 2011.
 4. Hrubý Z., The New EU Energy Policy: economic rationality for the single market? [in:] T. Karásek (ed.), European Union in a new security environment, Prague 2008.
 5. Karasiewicz K., Usługi świadczone w ogólnym interesie [in:] Quo Vadis Europo III?, E. Piontek, K. Karasiewicz (eds.), Warszawa 2009.
 6. Karásek T., EU energy policy, eastern enlargement and the concept of securitization [in:] Karásek T. (ed.), European Union in a New Security Environment, Prague 2008.
 7. Krzak J., Zaopatrzenie w gaz ziemny. Europa, Polska - problemy dywersyfikacji [in:] M. Sobolewski (ed.), Polityka energetyczna, Warszawa 2010.
 8. Krzykowski M., Ochrona odbiorców wrażliwych energii elektrycznej i paliw gazowych - uwarunkowania prawne, "Polityka Energetyczna", vol. 17, no. 3, 2014.
 9. Lis M., Sałach K., Święcicka K., Rozmaitość przyczyn i przejawów ubóstwa energetycznego, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa 2016.
 10. Mik C., Solidarność w prawie Unii Europejskiej. Podstawowe problemy teoretyczne [in:] Mik C. (ed.), Solidarność jako zasada działania Unii Europejskiej, Toruń 2009.
 11. Nowacki M., Prawne aspekty bezpieczeństwa energetycznego w UE, Warszawa 2010.
 12. Nowak B., System Regulacji Energetyki - niezależny organ regulacyjny w kontekście trzeciego pakietu energetycznego, "Studia Europejskie", 3/2010.
 13. Owczarek D., Miazga A., Ubóstwo energetyczne w Polsce - definicja i charakterystyka społeczna grupy, Warszawa 2015.
 14. Przybojewska I., Energetic solidarity in the European Union [in:] Godula N., Puczko A. (ed.), Międzynarodowe Aspekty Prawa Administracyjnego. Publikacja pokonferencyjna, Kraków 2011.
 15. Riedel R., Supranacjonalizacja bezpieczeństwa energetycznego w Europie. Podejścia teoretyczne, Warszawa 2010.
 16. Skoczylas A., Swora M., Wsparcie dla odbiorcy wrażliwego w świetle przepisów ustawy - Prawo energetyczne, "Samorząd terytorialny", 9/2014.
 17. Stoczkiewicz M., Przedsiębiorstwo energetyczne jako przedsiębiorstwo świadczące usługi w ogólnym interesie gospodarczym a pomoc państwa (część I), "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 2010, no. 2.
 18. Wróbel A. (ed.), Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Komentarz, Warszawa 2012. Communication of the European Commission to European Council and European Parliament of 10.01.2007 "European energy policy", COM/2007/0001 final.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-5544
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.1515/lape-2017-0003
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu