BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stańko Stanisław (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Mikuła Aneta (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Tendencje na rynku mięsa wołowego na świecie i w Polsce w latach 2000-2016
Tendencies in the World Beef Market and in Poland in the years 2000-2016
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2017, t. 17(32), z. 2, s. 234-243, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of Word Agriculture
Słowa kluczowe
Mięso wołowe, Produkcja mięsa, Rynek mięsny, Eksport, Import, Konsumpcja, Ceny
Beef meat, Production of meat, Meat market, Export, Import, Consumption, Prices
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Opracowanie przedstawia zmiany w produkcji wołowiny na świecie w latach 2000-2016. Przedstawiono zmiany u największych jej producentów i konsumentów, a także eksporterów i importerów. U głównych światowych producentów wołowiny wzrost konsumpcji był wolniejszy niż produkcji, co spowodowało zwiększenie ich możliwości eksportowych. W latach 2000-2016 tempo wzrostu handlu międzynarodowego było szybsze niż produkcji, co powodowało wzrost udziału eksportu w zagospodarowaniu produkcji. Szczególnie szybko rozwijała się produkcja oraz eksport w Brazylii i Indiach. Ceny wołowiny charakteryzowały się tendencją wzrostową. W Polsce występowała tendencja wzrostowa w produkcji wołowiny i spadkowa w konsumpcji. Rynki zagraniczne są głównym kierunkiem zagospodarowania rosnącej produkcji i powstających nadwyżek. Takim kierunkom zmian sprzyja konkurencyjność cenowa polskiej wołowiny. Do 2025 r. możliwy jest dalszy wzrost produkcji wołowiny w Polsce wynikający głównie z popytu zagranicznego. (abstrakt oryginalny)

The study presents changes in world beef production in the years 2000-2016. Changes in the main producers and consumers, as well as exporters and importers were presented. In the world's major beef producers, consumption growth was lower than production growth, what increased their export capacity. In the years 2000-2016, the growth rate of international trade was higher than production, what led to an increase in the share of exports in production. Particularly high growth in production and exports was noticeable in Brazil and India. Prices of beef were characterized by an upward trend. In Poland there was an upward trend in beef production and decline in consumption. Foreign markets are the main direction for the development of rising production. . These changes were the result of price competitiveness of Polish beef, both on the EU and other markets. By 2025, further growth in beef production in Poland may be possible resulting mainly from foreign demand. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ciepielewska, M. (1998). Polityka rolna. Wspólna Polityka Rolna. W: Woś A. (red.) Encyklopedia Agrobiznesu, Fundacja Innowacja, Warszawa, 570-576.
 2. EU Agricultural Outlook Prospects for the EU agricultural markets and income 2016-2026, (2016). European Commission, December 2016.
 3. Europejska polityka rolna na przestrzeni lat (2009). Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (htt://ec.europa.eu/agriculture).
 4. Hamulczuk, M., Gędek, S., Klimkowski, C., Stańko, S. (2012). Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych, IERiGŻ-PIB. Program Wieloletni 2011-2014, Nr 52, Warszawa.
 5. Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi. Stan i perspektywy. Analizy rynkowe, [2002-2016]. IERiGŻ, ARR, MRiRW, nr 16-43.
 6. Jóźwiak, J., Podgórski, J. (1998). Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa.
 7. Krzyżanowska, Z. (2000). Analiza skutków Agendy 2000 na rynku mleka w Polsce, FAPA, Warszawa.
 8. Ritson, Ch., Harvey, D., R. (red.) (1997). The Common Agricultural Policy, Printed and bound in the UK by Biddles Limited, Guildford and Kings Lynn. CAB International.
 9. Roczniki Statystyczne Rolnictwa (2006-2016). GUS, Warszawa.
 10. Rynek mięsa. Stan i perspektywy. Analizy rynkowe (2000-2016). IERiGŻ, ARR, MRiRW, Nr 19-51.
 11. Rynek mięsa. Stan i perspektywy (2016). IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW, nr 51.
 12. Stańko, S., Mikuła, A. (2016). Tendencje w produkcji, zużyciu krajowym i handlu zagranicznym wieprzowiną, wołowiną i mięsem drobiowym w Polsce w latach 2000-2015, Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 103(2), 31-40.
 13. Timofiejuk, I. (1990). Tablice średniego tempa wzrostu według metody r, Zakład Badań Statystycznych GUS, Warszawa.
 14. Tomek, W., G., Robinson, K. L. (2001). Kreowanie cen artykułów rolnych, PWN, Warszawa.
 15. Tracy, M. (1997). Polityka rolno-żywnościowa w gospodarce rynkowej. Wprowadzenie do teorii i praktyki UW, Olympus, Warszawa.
 16. USDA FAS, Livestock and Poultry. World Markets and Trade (2001-2016).
 17. Wspólna Polityka Rolna. Zasady funkcjonowania oraz ich reforma (2005). Praca zbiorowa, FAPA, MRiRW, Wyd. II, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6960
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI: 10.22630/PRS.2017.17.2.42
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu