BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dereń Aldona Małgorzata (Politechnika Wrocławska), Malara Zbigniew (Politechnika Wrocławska), Skonieczny Jan (Politechnika Wrocławska)
Tytuł
Władza, wiedza, współdziałanie i współzawodnictwo jako idee tworzenia sieci organizacyjnych
Power, Knowledge, Cooperation and Competition as the Components in Creating Organizational Networks
Źródło
Przegląd Organizacji, 2017, nr 8, s. 22-27, tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Sieć organizacyjna przedsiębiorstw, Władza, Wiedza, Współdziałanie przedsiębiorstw, Struktury sieciowe
Enterprise network, Power, Knowledge, Cooperation of enterprises, Network structure
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest identyfikacja i analiza przewodnich idei tworzenia sieci organizacyjnych przeprowadzona na podstawie literatury przedmiotu i refleksji naukowej. Mimo aktualności, ważności i popularności tego zagadnienia, nadal, zdaniem autorów, nie są opisane w literaturze przedmiotu w sposób wyczerpujący różnorodne idee i wartości stymulujące powstawanie oraz rozwój sieci organizacyjnych i tworzonych na ich podstawie relacji mających wpływ na kształt struktury sieci. (fragment tekstu)

In the management area literature, problems of organizational networks development have not been the subject of many research papers. In the opinion of the authors actuality of those questions has not changed. Various ideas or values stimulating creation and development of organizational networks and findings of reports that have an influence on the network structure, have not been described precisely either. However, well described diverse ideas or values stimulating the creation and development of organizational networks and relations created on their basis affect the shape of the network structure. The paper constitutes a review of main ideas coming from reports prepared by various organizations, which we consider important and necessary for modern organizations. The Authors propose to distinguish these ideas in the form of a model including 4 elements: power, knowledge, cooperation and competition. The value of each of these ideas for developing organizational networks and organizations which function in them are discussed in this paper. The Authors believe that these ideas constitute criteria to distinguish types of organizational networks on the basis of different character and degree of formalization, which include: the cooperation network, correlation, rivalry and domination. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ansoff H.I. (1985), Zarządzanie strategiczne, PWN, Warszawa.
 2. Astley W.G., Frombrun J.C. (1983), Collective Strategy: Social Ecology of Organizational Environments, "Academy of Management Review", Vol. 8, pp. 576-587.
 3. Bauman Z., Bauman I., Kociatkiewicz J., Kostera M. (2017), Zarządzanie w płynnej nowoczesności, Wyd. Bęc, Warszawa.
 4. Brilman J. (2002), Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
 5. Castells M. (2008), Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 6. Dahl R. (1957), The Concept of Power, "Behavioral Science", 2:3, (July), pp. 201-2015.
 7. Daszkiewicz N. (2004), Strategie internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce, Scientific Publishing Group, Gdańsk.
 8. Dereń A.M., Malara Z., Skonieczny J. (2017), Paradygmat władzy i wiedzy w logice sieciowej organizacji, Raport PRE Nr 15, Wrocław.
 9. Foucault M. (1998), Podmiot i władza, tłum. J. Zychowicz, "Lewą Nogą", Nr 10, s. 174-192.
 10. Kochanowski J. (2004), Fantazmat zróżnicowany. Socjologiczne studium przemian tożsamości gejów, Universitas, Kraków.
 11. Lichtarski J.M., Piórkowska K., Ćwik K. (2017), Uzależnienie strategiczne: perspektywa sieci międzyorganizacyjnych, "Organizacja i Kierowanie", Nr 2(176), s. 67-77.
 12. Nowy leksykon PWN (1998), Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, s. 1950.
 13. Skonieczny J. (2002), Symbiotyczne związki między organizacjami, [w:] Z. Dworzecki (red.), Przedsiębiorstwo kooperujące, Wyd. Euroexpert, Warszawa, s. 24-32.
 14. Strategor (1995), Zarzadzanie firmą, PWE, Warszawa.
 15. Świerczek A. (2006), Znaczenie sieci informacyjnej w kształtowaniu organizacji sieciowej, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka", Nr 6, s. 16-22.
 16. Thorelli H.B. (1986), Networks: Between Markets and Hierarchies, "Strategic Management Journal", Vol. 7, No. 1, pp. 37-51.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu